Ognisko w Rychwałdzie – Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej

Sanktuarium
Opiekunem duchowym wspólnoty jest o. Tomasz Pawlik OFMConv. Zapraszamy na spotkania w pierwsze wtorki miesiąca - Msza św. o godz. 17.00 (od listopada do marca) albo o godz. 18.00 (od kwietnia do października), a po niej spotkanie oraz w czwarte wtorki miesiąca - Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego godz. 18.30.
Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej >>
Diecezja Bielsko-Żywiecka >>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Ostatnie spotkanie Ogniska w Wielkim Poście.

Trzeci wtorek miesiąca – tradycyjnie, Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy FDFE. Tym razem adoracja przebiegała w ciszy, czas osobistej refleksji i kontemplacji w indywidualnej modlitwie. Był to też dobry moment na zgłębienie przemyśleń dotyczących LITANII Pokory i zasad, o których dyskutowaliśmy już na poprzednim spotkaniu. Temat rzeka, trzeba poświęcić mu kilka spotkań, co jasno wynika z czasu dzielenia się po adoracji.

LITANIA POKORY

Kyrie eleison , Chryste eleison , Kyrie eleison

Chryste usłysz nas , Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże , zmiłuj się nad nami …

 1. Od pragnienia bycia poważnym , które nie jest powiększaniem chwały Bożej –

BROŃ NAS O JEZU!

Od pragnienia bycia kochanym , które nie jest skierowane ku wzajemnej miłości –

Od pragnienia bycia wywyższanym , które nie jest szukaniem dobra Królestwa Bożego –

Od pragnienia bycia honorowym , które nie jest wyrazem służby społeczeństwu –

Od pragnienia bycia wychwalanym, które nie jest walką o prawdę –

Od pragnienia bycia preferowanym, które nie jest wyrazem zapału dla ewangelizacji –

Od pragnienia bycia doradcą, które nie jest troską o dobro drugiego –

Od pragnienia bycia aprobowanym, które nie jest znakiem starania się o sprawiedliwość –

Od pragnienia bycia popularnym , które nie jest owocem miłości do ludzi –

 1. Od przesadnego lęku przed upokorzeniami –

WYBAW NAS CHRYSTE!

Od przesadnego lęku przed pogardą  –

Od przesadnego lęku przed niespodziewanym cierpieniem –

Od przesadnego lęku przed oczernianiem –

Od przesadnego lęku przed byciem zapomnianym –

Od przesadnego lęku przed byciem niesprawiedliwie osądzanym –

Od przesadnego lęku przed szyderstwami –

Od przesadnego lęku przed podejrzeniami –

 1. Jeżeli inni są więcej kochani od nas  –

JEZU, POZWÓL NAM CIESZYĆ SIĘ Z NIMI!

Jeżeli inni są bardziej wyróżniani od nas –

Jeżeli inni w opinii świata słusznie wzrastają , my zaś tracimy –

Jeżeli inni są wybierani , my zaś pomijani –

Jeżeli inni wychwalani, my zaś niezauważeni –

Jeżeli inni według planów Boga wzrastają w świętości bardziej od nas –

 1. Aby nasze dążenie do świętości nie zgubiło się w przesadnej obserwacji samego siebie lub porównywaniu się z innymi –

O TO PROSIMY CIĘ JEZU!

Aby nasza pokora nie była udawaniem, aby lepiej wypaść albo załatwić sobie coś –

Abyśmy mogli z radością akceptować nasze osiągnięcia , sukcesy , wyróżnienia, pochwały i nagrody dziękując Bogu i śpiewając Magnificat –

Abyśmy przyjmowali wszystkie nasze talenty i zdolności od Boga jako dar i zadanie w służbie ewangelizacji i jedności świata –

Abyśmy bez zazdrości , a nawet z radością uznali również te charyzmaty innych , których sami nie posiadamy –

Abyśmy akceptowali też nasze ograniczenia, braki , trudności wewnętrzne lub zewnętrzne , choroby oraz zadane nam krzywdy jako próbę od Pana Boga i zaproszenie do głębszego udziału w tajemnicy Twojego Krzyża i zmartwychwstania –

Aby nasza praca nad sobą była coraz bardziej wypełniona zaufaniem i miłością do Boga i bliźniego na wzór Maryi –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata , przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata , wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata , zmiłuj się nad nami!

 1. Jezu cichy i pokornego serca
 2. Uczyń serca nasze według Serca Twego
 3. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, z miłości do Ojca Niebieskiego i do nas ludzi uniżyłeś się i stałeś się człowiekiem, służąc wszystkim – posłuszny aż do przelania Krwi na Krzyżu. Daj nam Twojego Ducha, abyśmy mogli uczestniczyć w dziele odkupienia i na wzór Twojej Matki i za Jej wstawiennictwem brali udział w Twoim zmartwychwstaniu, Twojej misji i Twojej chwale. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego , Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

ZASADY

 1. Droga pokory na tej ziemi – to wejście do królestwa Bożego.
 2. Bez pokory wszystko jest próżnością i urojeniem.
 3. Razem z pokorą zdobędziesz wszystkie inne cnoty.
 4. Pozwól, aby pokora była  twoją stałą towarzyszką a będziesz szczęśliwy.
 5. Doświadczysz dużo pociechy wewnętrznej, jeżeli wielkodusznie przyjmiesz upokorzenia.
 6. Nie wpada w gniew i zgorzknienie, kto samego siebie uważa za małego.
 7. Kto doświadczy upokorzenia na tej ziemi, tego sam Bóg wywyższy w wieczności.
 8. Kto pokornie i w pokoju serca przyjmuje wzgardę – zdobędzie niewyobrażalną wielkość.
 9. Uświadomienie sobie własnej głupoty i nędzy jest lekarstwem na pychę i zarozumiałość.
 10. Rozważanie własnej nędzy i nicości daje dużo cierpliwości w upokorzeniu.
 11. Kto z pokornego serca samego siebie uniża , potrafi odkryć wartość drwiny i obrazy.
 12. Kiedy doświadczasz niesprawiedliwości, pamiętaj, że z prochu jesteś stworzony.
 13. Jeżeli nie umiesz przebaczać urazy, okazujesz wyraźnie twój brak pokory.
 14. Upokorzenie jest bardzo ciężkie dla tego, kto nie chce pamiętać o swojej nicości.
 15. Owocne dążenie do pokory to rozważanie własnej małości w świetle wielkości Boga.
 16. Każde dobro w tobie to dar Boga.
 17. Jak ośmielasz się liczyć na siebie, skoro wszystko otrzymałeś jako dar Boga?
 18. Moje życie przemija, jestem jak popiół i dym, a jednak jest we mnie jeszcze tyle pychy i zarozumiałości.
 19. Przypatrz się uważnie otwartemu grobowi, a będziesz znów pokorny.
 20. Nie polegać na własnym zdaniu – to wyraz pokory.
 21. Nigdy nie będziesz prawdziwie pokorny, kto samego siebie za bardzo ceni i kocha.
 22. Znosić wady innych, a nawet swoje własne – to owoc całkowitego otwarcia się na pokorę.
 23. Służyć z radością – to owoc pragnienia pokory.
 24. Kto uczciwie dąży do pokory, niech szanuje innych , ceniąc samego siebie nisko.
 25. Wyśmiewanie innych i brak szacunku do nich wpływa z przesadnej pewności siebie.
 26. Nie denerwuj się, gdy popełnisz jakiś błąd – upokarzaj swoje serce.
 27. Dobroć Boża jest bardzo bliska pokornemu i skruszonemu sercu.
 28. Zwracanie uwagi nie wywołuje oburzenia u tego,  kto posiada pokorę.
 29. Zaufanie Bogu , zamiast samemu sobie, pogłębia pokorę.
 30. Sercem i duszą pokory jest część i miłość Boga.

Podobać się Bogu znaczy więcej niż ludzkie uznanie i chwała.

Druga część rozpoczęliśmy modlitwą, którą poprowadził Ojciec Marek, następnie kilka ogłoszeń porządkowych, przypomnienie zasad mitingu i rozpoczęliśmy dzielenie się własnymi doświadczeniami i przemyśleniami. Dyskusja była momentami gorąca, duża rola w prowadzeniu i kierowaniu nią przypadła tym razem liderce Iwonie (psycholog z zawodu)  i Ojcu Markowi – opiekunowi duchowemu Ogniska. Alina często nawiązywała do wypowiedzi i pracy warsztatowej z ogólnopolskich rekolekcji dla liderów, korzystała ze skrzętnie prowadzonych wtedy notatek i wzbogacała doświadczenia i przemyślenia  uczestników dyskusji  odczytywaniem  odpowiednich fragmentów rekolekcyjnych zapisków.

Wnioskiem kończącym nasze rozważania (a głos zabrał KAŻDY uczestnik spotkania) była konkluzja, że konieczność stałej pracy nad samodoskonaleniem jest naszym obowiązkiem. Rozwój duchowy i emocjonalny, poznanie samego siebie, stawanie w prawdzie jest zadaniem do końca Życia. Ładnie tu pasuje jedna ze złotych myśli odczytana przez Alinę, że wychodząc na szczyt nie narzekaj, że idziesz pod górę. Na pewno nie będzie to ostatnie spotkanie dotyczące pokory.

Spotkanie zakończyliśmy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i tradycyjnym zawołaniem naszej wspólnoty, że: KAŻDE SAKRAMENTALNE MAŁŻEŃSTWO JEST DO URATOWANIA”.

Kolejne spotkanie Ogniska – tuż po Święcie Zmartwychwstania Pańskiego 7 kwietnia.

Uwaga Msza Św. w tym dniu będzie już o godz. 18.00!

Kronika