Ognisko w Rychwałdzie – Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej

Sanktuarium
Opiekunem duchowym wspólnoty jest o. Tomasz Pawlik OFMConv. Zapraszamy na spotkania w pierwsze wtorki miesiąca - Msza św. o godz. 17.00 (od listopada do marca) albo o godz. 18.00 (od kwietnia do października), a po niej spotkanie oraz w czwarte wtorki miesiąca - Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego godz. 18.30.
Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej >>
Diecezja Bielsko-Żywiecka >>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Adoracja w trzeci  wtorek stycznia

Tradycją trzecich wtorków jest nasze spotkanie w kaplicy FDFE i Adoracja Najświętszego Sakramentu.  Tym razem spotkaliśmy się w pierwszej części Adoracji  w nieco szerszym gronie. Towarzyszyli nam liderzy wspólnot działających przy FDFE, a samą modlitwę poprowadził Ojciec Bogdan – proboszcz i kustosz Sanktuarium Rychwałdzkiego. Modliliśmy się wspólnie przepraszając , prosząc i uwielbiając Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.  Towarzyszyły nam też osoby przebywające w domu rekolekcyjnym na wypoczynku. Goście ci przyjechali z województwa małopolskiego i brali udział także w dalszej części naszego spotkania.

Kiedy Ojciec Bogdan wraz z liderami udali się na ,,radę domu”, sycharowicze prowadzili dalej adorację wspólnie śpiewając i modląc się w ciszy. A później nastąpiła kolejna robocza część spotkania już w kawiarence przy urodzinowym cieście Iwony (och, jak te Dziewczyny świetnie pieką!). Tym razem pracowaliśmy ze Słowem Bożym.  Skupiliśmy się na fragmencie I Listu do Koryntian 7, 1-16. Po cichej i głośnej lekturze dzieliliśmy się własnymi przemyśleniami i wątpliwościami, a na nasze pytania odpowiadał Ojciec Sylwester, wykorzystując Katechizm Kościoła Katolickiego i inne teksty źródłowe.

Spotkanie zakończyło się drobnymi ogłoszeniami związanymi z niedzielą sycharowską i rekolekcjami Ogniska, wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i błogosławieństwem Ojca Sylwestra.

Kolejne spotkanie 2 lutego!

Kronika