Ognisko w Rychwałdzie – Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej

Sanktuarium
Opiekunem duchowym wspólnoty jest o. Tomasz Pawlik OFMConv. Zapraszamy na spotkania w pierwsze wtorki miesiąca - Msza św. o godz. 17.00 (od listopada do marca) albo o godz. 18.00 (od kwietnia do października), a po niej spotkanie oraz w czwarte wtorki miesiąca - Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego godz. 18.30.
Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej >>
Diecezja Bielsko-Żywiecka >>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

20 września – trzeci wtorek miesiąca

     Kolejne spotkanie bez opiekuna duchowego Ogniska. Mamy wszyscy nadzieję, że ostatnie. Z dużą niecierpliwością i ciekawością czekamy na ojca Stefana, który ma do nas dołączyć w październiku. Nie znamy go jeszcze, ale pamiętamy w modlitwie i z niekłamaną radością wyczekujemy pierwszego kontaktu.

Tymczasem radzimy sobie sami, tak jak umiemy. W ten trzeci wtorek nie mieliśmy tradycyjnej adoracji, tylko po Mszy Św. spotkaliśmy się zaraz w kawiarence. Poznaliśmy nowe osoby jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania, a spotkanie zaczęło się  spontanicznie wspólną modlitwą, do której włączyło się ze swoimi wezwaniami wiele osób indywidualnie. Dalej poprowadziła już Iwona – nasza Liderka.

Zasadnicza część to prezentacja SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  połączona z wykładem i dyskusją. Oto jego treść:

„…Twórcą małżeństwa jest sam Bóg. Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucja czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych” (KKK 1603)

  • Małżeństwo jest to Sakramentalne Przymierze małżonków z Bogiem,
  • Trwa nawet wtedy gdy małżonkowie nie są razem (są w separacji, lub po rozwodzie cywilnym) – jest nierozerwalne, gdyż to nie rozwód ale dopiero śmierć rozłącza małżonków.

Sakrament – Znak widzialny, niewidzialnej łaski. Każdy sakrament to rzeczywiste przyjście i działanie Jezusa Chrystusa, który poprzez określone, zrozumiałe dla ludzi znaki (słowa, gesty) udziela nam swej łaski i pomocy na drodze do zbawienia. Wszystkie sakramenty zostały ustanowione przez samego Chrystusa. W sakramencie małżeństwa sami małżonkowie,  a nie kapłan sprawują sakrament. Zawarcie małżeństwa polega na tym, że mężczyzna i kobieta składają sobie przysięgę wzajemnej, wiernej i dozgonnej miłości, a Chrystus umacnia ich swoją miłością, aby to, co sobie przyrzekli, było możliwe do zrealizowania, aby stało się treścią ich życia. Kapłan jest tylko urzędowym świadkiem zawarcia sakramentu, który potwierdza zawarte małżeństwo i je błogosławi.

Małżeństwo jako obraz Trójcy Świętej (Bóg-Mąż-Żona).

Pan Jezus wyniósł małżeństwo do godności sakramentu, w którym małżonkowie zostali umocnieni i uświęceni do przyjęcia obowiązków i godności swego stanu. Ten sakrament jest źródłem życiodajnej i uzdrowieńczej mocy, z którego mogą i powinni czerpać wszyscy małżonkowie, szczególnie ci którzy przeżywają trudności czy dramaty. Każde małżeństwo ma szansę być uzdrowione dzięki łaskom wypływającym z mocy sakramentu. Jest darem Boga, który daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej w każdej sytuacji, jeżeli zaczniemy aktywną współpracę z Jezusem Chrystusem – Bogiem. Otwarcie się przynajmniej jednego z małżonków na działanie łaski Sakramentu Małżeństwa rozpoczyna proces uzdrawiania małżeństwa. Bóg uzdrawia najpierw samych małżonków, zaprasza ich do powrotu do pierwotnej miłości, która ich połączyła, do wypełniania zadania od niego otrzymanego w Sakramencie Małżeństwa. Przyprowadza ich do siebie, a potem łączy ponownie ze sobą.

Już w trakcie prezentacji wiele osób zabierało głos odnosząc prezentowane treści do własnych doświadczeń. Wiele wystąpień było emocjonalnych i pełnych dygresji, ale widocznie taka była potrzeba chwili. Podobnie było też podczas wspólnego dzielenia po wykładzie, które Iwona – Liderka poprzedziła odczytaniem i przypomnienie zasad obowiązujących na mitingu.

To był dobry czas. Zakończyliśmy spotkanie cichą modlitwą, bo było naprawdę późno i staraliśmy się nie obudzić całego domu rekolekcyjnego. Nawet zdanie: KAŻDE TRUDNE SAKRAMENTALNE MAŁŻEŃSTWO JEST DO URATOWANIA wyskandowaliśmy nieco ciszej niż zwykle. Do kolejnego spotkania, tym razem 4 października 2016r. 

Kronika