Ognisko w Rychwałdzie – Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej

Sanktuarium
Opiekunem duchowym wspólnoty jest o. Tomasz Pawlik OFMConv. Zapraszamy na spotkania w pierwsze wtorki miesiąca - Msza św. o godz. 17.00 (od listopada do marca) albo o godz. 18.00 (od kwietnia do października), a po niej spotkanie oraz w czwarte wtorki miesiąca - Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego godz. 18.30.
Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej >>
Diecezja Bielsko-Żywiecka >>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Trzeci wtorek maja – ADORACJA Najświętszego Sakramentu 

Trzeci wtorek miesiąca to tradycyjnie czas, kiedy członkowie naszego Ogniska w kaplicy domu rekolekcyjnego adorują Najświętszy Sakrament. Część osób przyjeżdża tylko na adorację, część natomiast uczestniczy wcześniej we Mszy Św. Dla tych osób:

Adoracja jest przedłużeniem Mszy Świętej

(…) Adoracja jest nie tylko okazją do wyrażenia miłości Jezusowi, ale i dziękczynienia. Adoracje nasze mają być odpowiedzią na słowa liturgii mszalnej: „Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu, bo godne to i sprawiedliwe”.

W trakcie adoracji wyrażamy Chrystusowi nie tylko naszą miłość i wdzięczność. Pragniemy także być podobni do Maryi i razem z Nią rozważać wielkie dzieła Boże i śpiewać swoje Magnificat, bo „uczynił mi wielkie rzeczy”. To rozważanie dzieł Bożych i pamięć otrzymanych łask w życiu osobistym czy społecznym prowadzi do poczucia wdzięczności i dziękczynienia za Boże miłosierdzie. Razem z psalmistą człowiek pragnie wielbić Boga za to i powtarzać: „Bo na wieki Jego miłosierdzie”.

Adoracja, która jest przedłużeniem Mszy św., ma być również rozważaniem wielkiej tajemnicy wiary. Potrzebna jest cicha modlitwa adoracyjna, by tę tajemnicę lepiej zrozumieć i przeżyć. Adoracja jest także skutecznym środkiem własnego uświęcenia. Można by podać wiele przykładów z życia świątobliwych ludzi, którzy z niej właśnie czerpali siłę do pracy nad sobą. Przez tę modlitwę wypraszali również łaski potrzebne do zbawienia świata. (…)

To słowa Józefa Gawła SCJ, z książki ,,Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne”.

Spotkaliśmy się w kameralnej obsadzie, ale dla każdego z nas adoracja ma wielką wartość. I znowu posiłkować się będę autorytetami. Oto co o wartości adoracji mówi Ks. Michał Kaszowski w tekście ,,Teologia w pytaniach i odpowiedziach”, który można znaleźć na stronie:  www.teologia.pl

Jaką wartość posiada adoracja Najświętszego Sakramentu?

Zmartwychwstały Jezus jest obecny pod postaciami chleba i wina prawdziwie jako Bóg i jako człowiek – ze Swoim ciałem, krwią i duszą. Ze względu na tę stałą i realną obecność czymś bardzo pożytecznym jest adoracja Najświętszego Sakramentu, częste wstępowanie do kościoła na modlitwę. Praktyki te stają się okazją do wewnętrznego wyciszenia, uspokojenia się i modlitwy. Powinno to być pełne miłości spotkanie z naszym Bogiem, Panem, Stwórcą, Zbawicielem i najlepszym Przyjacielem. Adoracja Najświętszego Sakramentu stanowi pomoc w głębszym przeżywaniu Komunii św., przypomina o obecności Zbawiciela w naszej duszy, o Jego bliskości, miłości i pokorze, która skłania Go do ukrycia swojej wielkości i potęgi pod osłoną odrobiny chleba i wina. Wszystko to dla nas, abyśmy bez lęku i przymusu zbliżali się do Niego, rozmawiali z Nim i okazywali Mu naszą miłość.

Maryja pokazuje nam, jak patrzeć z miłością na Jej Syna, jak Go prawdziwie i z wielką pokorą adorować. Kto pragnie nauczyć się właściwej adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie, ten niech wpatruje się w Matkę Najświętszą i niech Ją prosi o taką miłość do Jej Syna, jaka rozpalała i nadal rozpala Jej Serce.

A po  cichej adoracji przyszedł czas na spotkanie w kawiarence. To pierwsze spotkanie Ogniska po sobotniej  konferencji, o której możecie poczytać tu: http://bielsko.gosc.pl/gal/pokaz/4720752.Konferencja-Sycharu-w-Rychwaldzie/74#gt

I tu: https://www.facebook.com/sychar.rychwald/timeline?ref=page_internal

Przede wszystkim rozmowy dotyczyły tego właśnie wydarzenia. Dzieliliśmy się odczuciami, uwagami, spostrzeżeniami. Nieobecni dopytywali o szczegóły, wszyscy snuliśmy plany na przyszłość i podziwiali operatywność organizatorów ze szczególnym wyróżnieniem ojca Stefana, Ponieważ wszystko to było na gorąco i przed nami analiza SWOT (zadanie domowe), to o wnioskach i planach szczegółowo w kolejnych relacjach. Na ten moment możemy tylko powiedzieć: DZIAŁO SIĘ!

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i błogosławieństwem ojca Stefana. Kolejne spotkanie 5 czerwca.

Kronika