Ognisko w Rychwałdzie – Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej

Sanktuarium
Opiekunem duchowym wspólnoty jest o. Tomasz Pawlik OFMConv. Zapraszamy na spotkania w pierwsze wtorki miesiąca - Msza św. o godz. 17.00 (od listopada do marca) albo o godz. 18.00 (od kwietnia do października), a po niej spotkanie oraz w czwarte wtorki miesiąca - Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego godz. 18.30.
Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej >>
Diecezja Bielsko-Żywiecka >>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Pierwsze spotkanie w roku formacyjnym 2018/2019

Frekwencja na pierwszym wrześniowym spotkaniu była bardzo dobra. Spotkaliśmy się tradycyjnie po Mszy Św. i cieszyliśmy się widokiem dawno nie widzianych twarzy, stałych bywalców i całkiem nowych osób. Stół też był zastawiony słodkościami, bo Małgosia obchodziła 30 rocznicę ślubu, a Tadeusz 31. Prowadząca spotkanie Iwonka złożyła jubilatom w imieniu wszystkich piękne życzenia.

Ponieważ pojawiły się nowe osoby, tradycją tych spotkań jest dzielenie się, jako główny punkt programu. Ale zanim do tego przeszliśmy, kilka ważnych komunikatów zaprezentowały różne osoby. Ojciec Stefan sprecyzował czerwcowy  termin II konferencji diecezjalnej naszego Ogniska. Rozmawialiśmy też o jesiennych ogólnopolskich rekolekcjach wspólnoty w Porszewicach i na Górze Św. Anny.  Bernardyna rozpoczęła zawiązywanie Róży Różańcowej. Bożenka odczytała list Sebastiana – lidera z Żor z prośbą o wsparcie w sycharowskich dziełach organizowanych w Pszczynie, w Żorach i w Pszowie. Monika ,,Biała” przybliżyła ideę Rocznego Studium Biblijnego w ramach formacji Ruchu Wiernych Serc wrzesień 2018 – sierpień 2019. Oto kilka informacji o tym projekcie.

„Bóg posłał mnie przed wami, by ocalić wam życie” (Rdz 45,5)
Te słowa powiedział Józef do swoich braci, którzy zdradzili go i sprzedali do niewoli egipskiej, narażając na poniżenie, cierpienie, głód i chłód. Relacje z Bogiem pomogły mu odkryć, że Bóg ustanowił go królem Egiptu nie tylko ze względu na niego samego (by pocieszyć go w cierpieniu i zadośćuczynić niesprawiedliwości), ale też ze względu na jego krzywdzicieli, dla ich ocalenia. Wyruszmy w biblijną podróż i odkryjmy, jak Bóg panuje nad każdą sytuacją i okazuje się zwycięzcą w najbardziej przegranych osobach, by ocalić wszystkich.

Roczne Studium Biblii jest propozycją 12 spotkań biblijnych odbywających się raz w miesiącu przez okres od września 2018 do sierpnia 2019 roku. Spotkania odbywają się w zamkniętej grupie. Grupa raz utworzona we wrześniu nie może być uzupełniana w ciągu całego roku. W następnym roku we wrześniu są tworzone kolejne grupy na kolejny rok formacji.

Warunki uczestnictwa w Studium (poziom 1: ugruntowanie):

– pragnienie trwania w wierności Bogu i współmałżonkowi pomimo
niewierności drugiej strony (choć przynależność do RWS nie jest wymagana);

– pragnienie umacniania się w Chrystusie i Jego słowie;

– gotowość systematycznego uczęszczania na wszystkie spotkania i wykonywania zadań domowych oraz rzetelne zapoznanie się z tematem spotkania, na którym się nie było.

Osoby, które opuszczą któreś ze spotkań mają możliwość otrzymania materiału formacyjnego drogą mailową do samodzielnego studiowania. Trzy nieobecności pod rząd skutkują tym, że dana osoba nie może brać udziału w dalszych zajęciach aż do września, kiedy zostanie utworzona nowa grupa i rozpoczęty nowy kurs.

Tematy spotkań

1.     Zdradzony i sprzedany zbawiciel rodziny (Rdz 45,5)

2.     „Jedyny wierny w całym Jego domu” (Lb 12,7)

3.     Wierność a grzech (1Kor 6,18)

4.     Interesy z Panem Bogiem (Iz 32,35)

5.     Przebaczenie (Mt 6,14)

6.     „W Jego ranach jest nasze uzdrowienie” (Iz 53,5)

7.     Jezus wywracający stoły (J 2,15)

8.   Trwanie w Biblii: „Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i
pożyteczne do…” (2Tym 3,16-17)

9.   Nie mogę „oswajać się” z grzechem (Hbr 12,4)

10. Trwanie w Eucharystii: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa
we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56)

11. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii (1Kor 9,16)

12. „Będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi” (Dz 1,8)

Cele do osiągnięcia:

·       byśmy szukali woli Boga i w dobrym, i w złym (zadawali pytanie „dlaczego?” również wtedy, gdy dzieje się coś dobrego);

·       byśmy rozumieli, że zło jest dopuszczane przez Boga tylko w dwóch sytuacjach: albo taki jest plan Boga (to bardzo dobrze), albo zgrzeszyłem (to muszę się nawrócić). Jeśli nawracam się i dalej jest źle, to chyba Bóg chce, by jeszcze ktoś się nawrócił;

·       byśmy pełnili wolę Boga w swoim życiu (w sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się) i przynosili Mu chwałę w każdym działaniu.

Zapisy na Roczne Studium Biblijne u Monika Ciurla, kontakt do 17.09.2018 pod nr tel +48660721909, e-mail: monika.ciurla@vp.pl

Spotkanie odbywać się będą w trzeci wtorek miesiąca w Domu Rekolekcjnym w Rychwałdzie o godzinie 19:00 .

Studium opracował: Mirosław Rucki
Konsultacje duszpasterskie: ks. Paweł Dubowik

Zainteresowanie wszystkimi ogłoszeniami było duże i po spotkaniu uczestnicy zapisywali się do poszczególnych form aktywności. Oczywiście było też tradycyjne dzielenie, więc nikogo nie zaskoczył fakt bardzo późnego zakończenia spotkania. Już nie śpiewaliśmy Apelu Jasnogórskiego, bo godz. 21.00 już dawno minęła, ale wysłuchaliśmy krótkiej modlitwy odczytanej z listu Sebastiana, przyjęliśmy błogosławieństwo od ojca Stefana i zabraliśmy się do sprzątania.

W wyniku przyjętych ustaleń kolejne spotkanie za miesiąc – 2 października, bo 3. wtorki miesiąca zarezerwowane zostały na Studium Biblijne.  

Kronika