Ognisko w Rychwałdzie – Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej

Sanktuarium
Opiekunem duchowym wspólnoty jest o. Tomasz Pawlik OFMConv. Zapraszamy na spotkania w pierwsze wtorki miesiąca - Msza św. o godz. 17.00 (od listopada do marca) albo o godz. 18.00 (od kwietnia do października), a po niej spotkanie oraz w czwarte wtorki miesiąca - Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego godz. 18.30.
Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej >>
Diecezja Bielsko-Żywiecka >>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Pierwsze w Nowym 2021 Roku spotkanie Ogniska

Nie było to jak zwykle co roku spotkanie opłatkowe, było za to spotkanie na Skype. Nie było tradycyjnego wspólnego kolędowania, za to była kolęda w wykonaniu solowym 🙂 W innej niż zwykle formie ale udało się utrzymać tradycję i dzięki Iwonie (nie liderce), której bardzo dziękujemy wylosować dla wszystkich chętnych patrona na rozpoczęty rok. Było także losowanie osób do codziennej miesięcznej modlitwy za siebie.

W drugiej części spotkania zajęliśmy się tematem już nie raz przerabianym, niemniej jednak nadal sprawiającym mniejsze bądź większe trudności w codziennym życiu, a mianowicie – komunikacją.

Iwona przedstawiła w skrócie (bo temat bardzo szeroki) najistotniejsze zagadnienia związane  z porozumiewaniem się. Wszystkie Sycharki wspierały Iwonę w trakcie wykładu aktywnie włączając się w omawiane treści. Omówiliśmy 12 barier komunikacyjnych (rozkazywanie, grożenie, moralizowanie, doradzanie, pouczanie, krytykowanie, chwalenie, etykietowanie, interpretowanie, uspokajanie, wypytywanie, odwracanie uwagi) oraz zachowania sprzyjające porozumieniu tj: 3 sposoby aktywnego słuchania (parafrazowanie, klaryfikacja, odzwierciedlanie), asertywność oraz konstruktywna informacja zwrotna. Podkreślono też role komunikatu „JA” nad komunikatem „TY”. Na koniec krótkie ćwiczenie i dzielenie się własnymi spostrzeżeniami, myślami, odczuciami w związku z omawianym tematem.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą. Niektórzy z nas połączyli się jeszcze raz na Skype, chwile po spotkaniu aby wspólnie odmówić jak co dzień koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Kolejne spotkanie Ogniska 2 lutego!

Kronika