Ognisko w Rychwałdzie – Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej

Sanktuarium
Opiekunem duchowym wspólnoty jest o. Tomasz Pawlik OFMConv. Zapraszamy na spotkania w pierwsze wtorki miesiąca - Msza św. o godz. 17.00 (od listopada do marca) albo o godz. 18.00 (od kwietnia do października), a po niej spotkanie oraz w czwarte wtorki miesiąca - Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego godz. 18.30.
Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej >>
Diecezja Bielsko-Żywiecka >>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Kronika

20 września – trzeci wtorek miesiąca

     Kolejne spotkanie bez opiekuna duchowego Ogniska. Mamy wszyscy nadzieję, że ostatnie. Z dużą niecierpliwością i ciekawością czekamy na ojca Stefana, który ma do nas dołączyć w październiku. Nie znamy go jeszcze, ale pamiętamy w modlitwie i z niekłamaną radością wyczekujemy pierwszego kontaktu.

Tymczasem radzimy sobie sami, tak jak umiemy. W ten trzeci wtorek nie mieliśmy tradycyjnej adoracji, tylko po Mszy Św. spotkaliśmy się zaraz w kawiarence. Poznaliśmy nowe osoby jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania, a spotkanie zaczęło się  spontanicznie wspólną modlitwą, do której włączyło się ze swoimi wezwaniami wiele osób indywidualnie. Dalej poprowadziła już Iwona – nasza Liderka.

Zasadnicza część to prezentacja SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  połączona z wykładem i dyskusją. Oto jego treść:

„…Twórcą małżeństwa jest sam Bóg. Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucja czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych” (KKK 1603)

 • Małżeństwo jest to Sakramentalne Przymierze małżonków z Bogiem,
 • Trwa nawet wtedy gdy małżonkowie nie są razem (są w separacji, lub po rozwodzie cywilnym) – jest nierozerwalne, gdyż to nie rozwód ale dopiero śmierć rozłącza małżonków.

Sakrament – Znak widzialny, niewidzialnej łaski. Każdy sakrament to rzeczywiste przyjście i działanie Jezusa Chrystusa, który poprzez określone, zrozumiałe dla ludzi znaki (słowa, gesty) udziela nam swej łaski i pomocy na drodze do zbawienia. Wszystkie sakramenty zostały ustanowione przez samego Chrystusa. W sakramencie małżeństwa sami małżonkowie,  a nie kapłan sprawują sakrament. Zawarcie małżeństwa polega na tym, że mężczyzna i kobieta składają sobie przysięgę wzajemnej, wiernej i dozgonnej miłości, a Chrystus umacnia ich swoją miłością, aby to, co sobie przyrzekli, było możliwe do zrealizowania, aby stało się treścią ich życia. Kapłan jest tylko urzędowym świadkiem zawarcia sakramentu, który potwierdza zawarte małżeństwo i je błogosławi.

Małżeństwo jako obraz Trójcy Świętej (Bóg-Mąż-Żona).

Pan Jezus wyniósł małżeństwo do godności sakramentu, w którym małżonkowie zostali umocnieni i uświęceni do przyjęcia obowiązków i godności swego stanu. Ten sakrament jest źródłem życiodajnej i uzdrowieńczej mocy, z którego mogą i powinni czerpać wszyscy małżonkowie, szczególnie ci którzy przeżywają trudności czy dramaty. Każde małżeństwo ma szansę być uzdrowione dzięki łaskom wypływającym z mocy sakramentu. Jest darem Boga, który daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej w każdej sytuacji, jeżeli zaczniemy aktywną współpracę z Jezusem Chrystusem – Bogiem. Otwarcie się przynajmniej jednego z małżonków na działanie łaski Sakramentu Małżeństwa rozpoczyna proces uzdrawiania małżeństwa. Bóg uzdrawia najpierw samych małżonków, zaprasza ich do powrotu do pierwotnej miłości, która ich połączyła, do wypełniania zadania od niego otrzymanego w Sakramencie Małżeństwa. Przyprowadza ich do siebie, a potem łączy ponownie ze sobą.

Już w trakcie prezentacji wiele osób zabierało głos odnosząc prezentowane treści do własnych doświadczeń. Wiele wystąpień było emocjonalnych i pełnych dygresji, ale widocznie taka była potrzeba chwili. Podobnie było też podczas wspólnego dzielenia po wykładzie, które Iwona – Liderka poprzedziła odczytaniem i przypomnienie zasad obowiązujących na mitingu.

To był dobry czas. Zakończyliśmy spotkanie cichą modlitwą, bo było naprawdę późno i staraliśmy się nie obudzić całego domu rekolekcyjnego. Nawet zdanie: KAŻDE TRUDNE SAKRAMENTALNE MAŁŻEŃSTWO JEST DO URATOWANIA wyskandowaliśmy nieco ciszej niż zwykle. Do kolejnego spotkania, tym razem 4 października 2016r. 

Pierwsze powakacyjne spotkanie 

Wielu z nas z niekłamaną tęsknotą czekało na ten dzień. Spotkaliśmy się w końcu po wakacjach i rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny. Wielu z nas miało okazję spotykać się i przez wakacje: a to prywatnie, a to na wakacjach z Sycharem, a to na Ewangelizacji w Beskidach, ale i tak wyczekiwaliśmy tradycyjnego spotkania Ogniska. Było więc tradycyjnie.

Wpierw udział we Mszy Św. w Rychwałdzkim Sanktuarium i w nabożeństwie do św. Antoniego (wszak to pierwszy wtorek miesiąca), potem spotkanie przy herbatce i ,,małym co nieco” w gościnnej kawiarence domu rekolekcyjnego.

Po modlitwie poprowadzonej muzycznie przez Ulę, a spontanicznie przez kilka innych osób, spotkanie rozpoczęła Liderka Iwona, która powitała wszystkich po długiej nieobecności, ciepłe słowa skierowała też do nowych osób. Przekazała pozdrowienia od Ojca Sylwestra, który już zadomowił się w Głogówku i poinformowała nas, że nowym opiekunem naszego Ogniska od października będzie ojciec Stefan z Krakowa, aktualnie kończący pracę w wydawnictwie. Czekamy z niecierpliwością i pewnym dreszczykiem emocji, kogo to Opatrzność wskazała na naszego opiekuna.

W pierwszej części Iwonka podziękowała wszystkim, którzy włączyli się w Ewangelizację w Beskidach, a Monice i Lidce za poprowadzenie warsztatów KWC.  Przypomniała o zmianie tajemnic różańca świętego w ,,Ogniskowej róży różańcowej”, przybliżyła nowym osobom, na czym polega projekt modlitewnego SOS w naszym Ognisku, przekazała informacje o ogólnopolskich rekolekcjach na Górze Św. Anny, zachęciła do korzystania z biblioteczki Ogniska i możliwości zabierania do domu kopii obrazu Matki Boskiej Rychwałdzkiej. Tytułem wstępu przybliżyła też nowym osobom charyzmat naszej wspólnoty, a Monika opowiedziała nieco o programie 12 kroków. Okazało się, że kilka osób z naszego Ogniska właśnie rozpoczyna pracę w niestacjonarnej śląskiej grupie internetowej.

Po odczytaniu zasad nastąpiło tzw. dzielenie się. Wiele zmian zaszło w naszym życiu przez te 2 miesiące, ale zgodnie z zasadami obowiązującymi na mitingu, nie miejsce i czas, aby o tym pisać.

Na zakończenie odśpiewaliśmy apel jasnogórski i z wiarą powtórzyliśmy nasz charyzmat, że KAŻDE SAKRAMENTALNE MAŁŻEŃSTWO JEST DO URATOWANIA.  Po części oficjalnej nastąpiła jeszcze nieformalna forma: rozmowy, sprzątanie, porady fachowców, logistyczne rozwiązania związane z komunikacją i przemieszczaniem się. Większość z nas będzie na spotkaniu za 2 tygodnie w 3 wtorek miesiąca. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej oraz w mailach.

Kolejne spotkanie 20 września! 

Spotkanie Ogniska 21 czerwca było ostatnim spotkaniem przed wakacjami. Rozpoczęliśmy je Mszą Św. w Sanktuarium, a następnie udaliśmy się na Adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy FDFE. Po Adoracji nastąpiła dalsza część spotkania w kawiarence. Cieszyliśmy się, że były z nami nowe osoby, w tym dwa nowe małżeństwa. Po odczytaniu zasad obowiązujących na spotkaniu nastąpił czas dzielenia, w czasie którego dokonaliśmy min. podsumowania całego minionego roku. Było to dla nas spotkanie wyjątkowe – z powodu odejścia naszego opiekuna duchowego – O.Sylwestra, który był z nami po raz ostatni, ponieważ 30 czerwca wyjeżdża na placówkę do Głogówka. Był wiec też czas podziękowań za posługę Ojca w naszym Ognisku, podczas których nie zabrakło wzruszeń. A ponieważ zbliżał się Dzień Ojca więc również złożyliśmy Ojcu życzenia z tej okazji – dziękując, że był dla nas nie tylko opiekunem duchowym ale także „Ogniskowym Tatą”. Jeszcze raz dziękujemy Ojcu za wszelkie dobro, które nam okazał i życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej każdego dnia w nowym miejscu posługiwania!

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą i błogosławieństwem, którego udzielił nam O. Sylwester.

Ze względu na czas urlopów – w lipcu i sierpniu nie ma spotkań Ogniska. Najbliższe spotkanie odbędzie się 6 września! Życzymy Wam wszystkim błogosławionego i bezpiecznego odpoczynku i do zobaczenia po wakacjach!

Spotkanie Ogniska 7 czerwca rozpoczęliśmy uczestnictwem we Mszy Św. w intencji przebaczenia i uzdrowienia małżeństw sakramentalnych przeżywających kryzys, w Sanktuarium MB Rychwałdzkiej. Następnie udaliśmy się do kawiarenki Domu Rekolekcyjnego, gdzie nastąpiła dalsza część spotkania. Na początku – liderka przedstawiła informację o tym, że przedstawiciele z Ogólnopolskiej WTM SYCHAR wzięli udział w spotkaniu z duszpasterzami związków niesakramentalnych w Warszawie, które odbyło się 24 maja br. Następnie nasz opiekun duchowy – o. Sylwester poinformował, że decyzją O. Prowincjała zostaje przeniesiony na placówkę do Głogówka. Ojciec podarował też każdej osobie obecnej na spotkaniu obrazek z wizerunkiem i relikwiami błogosławionych męczenników z Peru o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka.

Po części informacyjnej został przedstawiony krótki wykład „Zgoda na cierpienie” jako końcowy już temat cyklu „Jak zgadzać się na własne życie” (za Lucyna Słup, Józef Augustyn SJ).

Zgoda na cierpienie

„Wiara chrześcijańska uczy, że jeżeli w pewnej mierze podzielamy pokorę i cierpienie Chrystusa, będziemy mieli udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, a po śmierci posiądziemy nowe życie, w którym będziemy doskonałymi i najzupełniej szczęśliwymi istotami” – Clive S.Lewis (kiedy cierpienie dotknęło jego samego stracił pewność wiary, w miłość Boga, w oczyszczającą wartość cierpienia). Nawet jeśli teoretycznie jesteśmy przekonani o wartości cierpienia, w praktyce najczęściej od niego uciekamy, niezależnie czy jest ono przez nas zawinione czy też nie.

Dwa rodzaje cierpienia:

– cierpienie, które w taki czy inny sposób stanowi konsekwencję naszego postępowania (chociaż związek między naszymi decyzjami a późniejszymi bolesnymi skutkami jest dosyć jasny – to i tak niełatwo przyznać nam się do błędu). Jesteśmy jednak odpowiedzialni za swoje postępowanie i nikt ani nic z nas tej odpowiedzialności nie zdejmie. Przyznanie się do błędu i przyjęcie cierpienia, będącego konsekwencją swych czynów, może stanowić rodzaj pokuty, tzn. stać się podstawą przemiany własnej postawy, a w konsekwencji często także przemiany bolesnych sytuacji;

– cierpienie, którego sensu zupełnie nie rozumiemy (osierocone przez rodziców dzieci, ciężki wypadek na skutek czyjeś nieuwagi lub bezmyślności itp).

Aby zgodzić się na życie trzeba przyjąć także i takie pozornie bezsensowne cierpienie. Nie da się tego uczynić bez Chrystusa. Gdy zawodzi racjonalne rozumowanie, jedyną rzeczą, do której można się odwołać, jest przykład Jego życia.

Moc Jezusa, podobnie jak moc Boża w Starym Testamencie, jest skierowana przeciwko złu: Jezus wyrzuca złe duchy, leczy z chorób – nie chce jednak aby Jego czyny były rozgłaszane (ukrywa się, objawia się jako cichy, łagodny, nienarzucający się). Posługując się tak wielką mocą, nie chce jej użyć we własnej obronie. Walczy ze złem, które uderza w innych, ale nie broni się przed tym złem, które uderza w Niego samego. Pozwala się pojmać i zabrania uczniom występować czynnie w swojej obronie. W Jezusie Chrystusie odkrywamy tę cechę Boga, o której Stary Testament nie mówił wyraźnie – Jego słabość. Słabość wynikającą z miłości do człowieka, z poszanowania ludzkiej wolności. Jezus zgadza się na to, aby zło w Niego uderzyło, pozostaje wobec Niego słaby i bezbronny: „Innych wybawiał, siebie nie może wybawić” – drwią z Niego przechodzący obok krzyża (Mk 15, 30-31).

Zgoda na własne życie – jest także zgodą na cierpienie, na to, że zło może uderzyć w nas. Nie można zabezpieczyć się przed tym, że nie zostanę skrzywdzony, że zło mnie nie dotknie. Jeśli potrafimy obronić się przed nim w jednej sytuacji, w następnej już nie potrafimy. Taka zgoda nie jest możliwa bez zjednoczenia z Chrystusem cierpiącym, dlatego najwyższą szkołą zgadzania się na własne życie stanowi kontemplacja męki i śmierci Jezusa. Zgoda na życie – w rozumieniu chrześcijańskim jest zgodą na to aby dać się ukrzyżować. Bunt przeciwko życiu jest w najgłębszym sensie niezgodą na krzyż. Jezus dał się ukrzyżować, bo nie chciał przekazać dalej zła, którego doświadczył, pozwolił mu zatrzymać się na sobie. Cierpienie, które dotyka nas w życiu jest często skutkiem grzechu innych. Jesteśmy wezwani do tego, aby nie przekazywać dalej krzywd, których doświadczyliśmy, aby zatrzymać na sobie łańcuch zła. Zawsze będzie się to wiązało z bólem, a często z taką bezsilnością, że pozostaje tylko w milczeniu adorować krzyż. Tylko cierpienie przeżyte z Jezusem jest życiodajne: „Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24). Przekonała się o tym Clive Lewis, któremu doświadczenie śmierci żony, ukazało fakt, że tak naprawdę o Bogu, o Jego drogach, którymi nas prowadzi, nie można nic powiedzieć. W ten sposób doszedł do prawdziwej wiary.

Po części wykładowej, po odczytaniu zasad obowiązujących na spotkaniu nastąpił czas dzielenia odnośnie poruszanego tematu.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą, którą poprowadził O. Sylwester, wspólnie także odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski a Ojciec udzielił nam błogosławieństwa.

Kolejne spotkanie Ogniska 21 czerwca!

Ostatnie spotkanie Ogniska rozpoczęliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy FDFE. Część z nas uczestniczyła wcześniej we Mszy Św. w Sanktuarium MBR. Adoracja przebiegała na początku w ciszy, a potem wspólnie modliliśmy się śpiewając i wielbiąc Boga. Po adoracji nastąpiła dalsza część spotkania jak zwykle w kawiarence, gdzie zostaliśmy poczęstowani ciastem z okazji 31 rocznicy ślubu Bernadki i Mirka. Po odczytaniu zasad nastąpił czas dzielenia się. Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą oraz błogosławieństwem Ojca Sylwestra.

Następne spotkanie 7 czerwca!      

Trzeci wtorek miesiąca. Spotykamy się tradycyjnie wpierw na Mszy Świętej u Matki Boskiej Rychwałdzkiej, potem na Adoracji Najświętszego Sakramentu, by w końcu zasiąść przy jednym stole w kawiarence domu rekolekcyjnego. Niby tradycyjnie, tak jak co miesiąc, ale za każdym razem nieco inaczej, wprowadzamy pewne innowacje spontanicznie albo planowo. Tym razem pierwsza część adoracji była dla wielu z nas zaskoczeniem. Poprowadził ją ojciec Bogdan, proboszcz rychwałdzki i kustosz sanktuarium. Wraz z nami w tej części Adoracji Najświętszego Sakramentu brali udział  liderzy wspólnot działających przy FDEF w Rychwałdzie. W ten sposób rozpoczynali oni swoje spotkanie, na które udali się po wspólnej głośnej modlitwie, a my już w ciszy adorowaliśmy Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie do godziny 20.00

Później przenieśliśmy się do kawiarenki i przy przepysznym cieście Iwonki, która obchodziła rocznicę ślubu, rozpoczęliśmy dzielenie się. Tym razem spotkanie prowadziła Monika ,,Biała”, bo Iwonka była na spotkaniu liderów wspólnot i dołączyła do nas pod koniec. Towarzyszył nam też cały czas ojciec Sylwester.

W części organizacyjnej  Monika szczególnie serdecznie powitała nowe osoby. Ustaliliśmy też szczegóły najbliższych przedsięwzięć. Dalej były relacje z rekolekcji  ogólnopolskich w Porszewicach, z których uczestnicy przywieźli książkę ks. Romualda Jaworskiego ,,Kiedy miłość boli. O zranieniach i przebaczeniu w małżeństwie” wraz z dedykacją autora dla naszego Ogniska. Książka wzbogaci biblioteczkę  i jest już do wypożyczenia.

Monika przypomniała zasady obowiązujące na spotkaniu i słuchaliśmy się wzajemnie nawiązując w swoich wypowiedziach czy to do świadectw uczestników spotkania, czy do refleksji związanych z pieśnią i modlitwą na rozpoczęcie, czy z odczuciami  i emocjami z czasu adoracji.  Na wszystkich niesamowite wrażenie zrobiło świadectwo Sabiny.  Zasady dyskrecji przyjęte na spotkaniach nie pozwalają w tym miejscu pisać o szczegółach, podkreślić jednak możemy, że usłyszeliśmy kolejny dowód na to, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

Już dobrze po 21.00 odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i zakończyliśmy część oficjalną naszego spotkania, ale rozmowy indywidualne trwały dalej. Następne spotkanie tym razem za miesiąc, w trzeci wtorek, czyli 17 maja, bo pierwszy wtorek miesiąca przypada 3 maja i ze względu na święto spotkania Ogniska nie będzie. 

Pierwszy wtorek kwietnia 

To nasze pierwsze spotkanie po Triduum Paschalnym i po Wielkanocy. Może dzielenia jajeczkiem nie było, ale na spotkaniu po Mszy Świętej stół miał charakter świąteczny: były i babki, i ciasta, i inne smakołyki, nie wyłączając szynki z jajem w galarecie.  Wszystko bardzo smaczne.  Spotkaliśmy się przy tym zastawionym stole w znanym nam składzie. I tym razem ,,nowych” sympatyków nie zauważyliśmy.  Chyba się dobrze na świecie dzieje, że kryzysów małżeńskich nie widać. A może nas nie widać?

Nie do końca to prawda, że nie było nikogo nowego. Otóż gościem na naszym spotkaniu był ojciec diakon Krzysztof, który odbywa w Rychwałdzie praktykę przed święceniami kapłańskimi.  Od przedstawienia go rozpoczął nasze spotkanie ojciec Sylwester. Przekazał nam też informację o zmianach personalnych w prowincji franciszkańskiej oraz o zaproszeniu na Diecezjalny Dzień Modlitw za Rodzinę 21 maja w Bielsku.  Otrzymaliśmy też zaproszenie na Marsz Życia i Rodziny do Cieszyna na 15 maja 2016r. Liderka przypomniała też apel o 1% na Sychar w trakcie rozliczeń podatkowych.

Kolejna część naszego spotkania to prezentacja i wykład Iwony: ,,PRZYJĄĆ CAŁE ŻYCIE” (za Lucyna słup, Józef Augustyn SJ, „Jak zgadzać się na własne życie”): 

Zgadzając się na życie nie można zgodzić się tylko na jego część. Trzeba przyjąć je całe – w jego złożoności i bogactwie. Na wszystkich jego poziomach: biologicznym, uczuciowym, intelektualnym, duchowym…życie małżeńskie, rodzinne, zawodowe itp. Te wszystkie „poziomy” są ze sobą powiązane. Niezgoda w jednym wymiarze życia przejawia się w innym (niezgoda na swój wygląd ujawni się w sferze psychiki, niezgoda na własny poziom intelektualny będzie rzutować na życie zawodowe). Nieakceptacja jakiegokolwiek wymiaru życia narusza zawsze naszą wewnętrzną równowagę. Niezgoda na jeden przejaw życia staje się automatyczną niezgodą na całe życie.

1) Zgoda na życie = zgoda na siebie (ciało, uczucia, poziom umysłowy, „historia życia”…), to także zgoda na wielorakie ograniczenia:

a) fizyczne – (choroby, śmierć) są wpisane w nasze życie; to czy się na nie zgadzamy odsłania się dopiero wtedy gdy odkryjemy jakieś trwałe dolegliwości, kiedy dotyka nas choroba,

b) emocje – nie potrafimy sami z siebie dawać drugiemu ciepła, miłości. Żądamy od drugich nieograniczonej miłości, podczas gdy ten drugi może nas kochać tylko miłością ograniczoną, taką na jaką go stać,

c) granice duchowe – mogą się wyrażać w tym, że Bóg nie objawia się nam na rozkaz, tak jakbyśmy chcieli; że On nie jest Bogiem naszych wyobrażeń,

d) intelektualne.

2) Zgoda na życie = uznanie jego dramatyzmu, rozdarcia między dobrem a złem.

3) Zgoda na życie = zgoda na swoją śmierć (w każdym wieku). Jeśli ktoś nie umie myśleć o śmierci, nie umie też myśleć o życiu. Śmierć jest elementem ludzkiego życia. Współczesne społeczeństwo konsumpcyjne dąży do wymazania faktu śmierci z codzienności, tymczasem akceptacja faktu śmierci stanowi podstawę ładu społecznego.

4) Zgoda na życie = zgoda na Boga, który daje nam takie kruche, ograniczone istnienie. Zgoda na Jego pierwszeństwo w naszym życiu sprawia, że staje się ono harmonijną całością. „Gdy Bóg na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na swoim miejscu” – Św. Augustyn. Jeżeli postawimy Boga na pierwszym miejscu i pozwolimy Mu aby nas oczyszczał, nasze życie będzie stawać się coraz bardziej uporządkowane.

5) Zgoda na Życie = postawa wdzięczności (Bogu i ludziom).

Po prelekcji otrzymaliśmy ćwiczenia na czas modlitwy i po czasie indywidualnej pracy rozpoczęło się dzielenie, poprzedzone odczytaniem zasad obowiązujących na mitingu.  Jedna z tych zasad mówi o anonimowości i poufności zasłyszanych świadectw i tylko dlatego nie przytaczamy tu przykładów, które padały w trakcie dzielenia, możemy jednak podsumować: CUDA, CUDA, CUDA.  To, co wielu uczestników spotkało w ostatnim czasie wywołuje uśmiech na twarzy i na usta ciśnie się pieśń: ,,JAK WIELKI JEST PAN…lala lala”

Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem ojca Krzysztofa.  Później był już tylko czas na indywidualne rozmowy, korzystanie z biblioteczki Ogniska wzbogaconej o nowe pozycje, ustalanie szczegółów wyjazdu na ogólnopolskie rekolekcje do Porszewic i planów na Wakacje z Sycharem.  W natłoku wrażeń zapomnieliśmy o 3 piątku miesiąca i dyżurze w czasie całonocnej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Rychwałdzkim Sanktuarium od godz. 20.00 do 22.00. Dlatego w tym miejscu zapraszamy chętnych do  udziału w spotkaniu z Jezusem w Najświętszym Sakramencie, tym bardziej, że termin pokrywa się z rekolekcjami w Porszewicach i niektórzy ze stałych bywalców będą nieobecni.  Wszystkich zaś zapraszamy na kolejne spotkanie w 3. wtorek miesiąca (tym razem po 3. piątku)  19 kwietnia 2016r. na godz. 19.00 do kaplicy FDFE w Domu Rekolekcyjnym.

Marcowa Adoracja Najświętszego Sakramentu w trzeci wtorek miesiąca.

Nasza wspólna comiesięczna Adoracja Najświętszego Sakramentu jest dla nas wszystkich źródłem siły i jedności, dla wielu doświadczeniem wolności i łaski.  Tym szczególniejszy to czas, że poprzedza on WIELKI TYDZIEŃ.  Sakrament Syna Bożego, który dla nas cierpiał – Eucharystia, uobecnia nam sakramentalnie całą tajemnicę Zbawienia. „Każdego dnia – mówi modlitwa nad darami z Mszy Świętej Wielkiego Czwartku – kiedy jest sprawowana ta ofiara, uobecnia się dzieło naszego zbawienia” (por. 1 Kol 11,26). W tej ofierze zamiar Pana wypełnia się w najwyższym stopniu, w sposób ostateczny i definitywny, mimo że teraz nie widzimy jeszcze, aby wszystko było Mu poddane (Hbr 2,8), że wszystko w Nim się zawiera. Wielka jest tajemnica wiary, w której adorujemy Zbawiciela świata, Pana końca czasów, centrum i pełnię całego stworzonego świata, naszego prawdziwego Boga, który przybrał nasze ludzkie ciało.

Wśród modlitw tego wieczoru znalazły się i modlitwy adoracyjne, i uwielbienie Bożego Miłosierdzia, i modlitwy dziękczynne, błagalne oraz wynagradzające. Modliliśmy się słowami, pieśnią, głośno i w ciszy.

A później było spotkanie w kameralnym gronie stałych bywalców (tym razem nikogo nowego nie było). Była okazja skorzystania ze zbiorów biblioteczki,  ustaliliśmy dyżury na piątkową całonocną adorację w sanktuarium, wyznaczyliśmy przedstawiciela na czwartkowe zakończenie ,,ALFY”. Osoby wyjeżdżające na rekolekcje ogólnopolskie  rozpoczęły logistyczne przygotowania do sprawnego przemieszczania się do Porszewic. Prowadząca przypomniała o % przy rozliczeniach PIT na SYCHAR oraz o skrzynce pytań do Ojca Sylwestra – nasz opiekun był nieobecny – prowadzi aktualnie rekolekcje.

Ostatnia część naszego spotkania to tzw. DZIELENIE SIĘ. Iwona przypomniała zasady obowiązujące na spotkaniu i słuchaliśmy się nawzajem, budując swoje wypowiedzi wokół tematu przewodniego ,,trzeciego pokoju” – (patrz prelekcja na poprzednim spotkaniu). Konkluzją naszych rozważań niech będzie przytoczone przez Monikę ,,Białą” hasło: NIE MÓW BOGU, ŻE MASZ WIELKI PROBLEM, POWIEDZ PROBLEMOWI, ŻE MASZ WIELKIEGO BOGA.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Wcześniej nasza Liderka złożyła nam wszystkim przepiękne życzenia związane z Triduum Paschalnym i Wielkanocą. Dyżurni posprzątali kawiarenkę i rozeszliśmy się do przygotowań  świątecznych.

Kolejne spotkanie Ogniska 5 kwietnia!

Po Mszy Św. w Sanktuarium Matki Boskiej Rychwałdzkiej Ognisko Sychar spotkało się tradycyjnie w kawiarence FDEF. Rozpoczęliśmy modlitwą i śpiewem, a później już ciężko pracowaliśmy na spotkaniu formacyjnych. W części informacyjnej prowadząca  zaapelowała o 1% podatku na SYCHAR, uczulała na pilnowanie zapisów na wakacje z Sycharem w najbliższych dniach i przypominała o zmianie tajemnic  Żywego Różańca w róży różańcowej za naszych współmałżonków. Następnie  odczytany został list Iwony do Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. List ten z załączonymi 9 świadectwami przesłany też był do  wiadomości wszystkich biskupów. Na to pismo odpowiedzieli niektórzy księża biskupi, którzy zapewniali o pamięci modlitewnej, i z serca błogosławili. Dalsza część spotkania  to prezentacja i wykład ,,Trzeci pokój” jako kolejny temat cyklu ,,Jak zgadzać się na swoje życie”.

„Trzeci pokój” 

Jesteśmy jak beczki bez dna tak długo, póki nie zrozumiemy, że mamy dno”. Niełatwo zrozumieć, że mamy dno. Jeszcze trudniej przyznać się do tego. Jeżeli zdecydujemy się na poważne potraktowanie swojego życia i podjęcie go w postawie zaufania Bogu, nasze dno ujawnia się o wiele szybciej niż gdybyśmy tego nie zrobili. Zaczynamy wówczas dostrzegać prawdę o sobie. Wychodzą na jaw nasze grzechy, słabości, ograniczenia i lęki. Odkrywamy w sobie rzeczy, których wcale nie chcemy dotykać. Odkrywamy w sobie wiele zranień będących przyczyną naszych lęków i słabości, do których nie chcemy się przyznać nie tylko przed drugim człowiekiem, a przede wszystkim przed samym sobą. Dopiero próba otwarcia pokazuje jak bardzo jesteśmy zamknięci, ile w nas wewnętrznych oporów i barier. „Zawartość” naszego wnętrza jest bolesna. Buntujemy się przeciwko niej. Zgoda na życie domaga się dostrzeżenia tego, przeciwko czemu się buntujemy, odpowiedzi na pytanie: „Przeciwko czemu naprawdę się buntuję? Co mnie boli? Gdzie jestem zraniony? Jak głęboko jestem zraniony?”. Aby dotrzeć do tego, co mnie najbardziej boli, gdzie jestem najbardziej zraniony trzeba odkryć to, co umownie możemy nazwać „trzecim pomieszczeniem”, „trzecim pokojem”.

W pewnym uproszczeniu można powiedzie, że nasze wnętrze składa się jakby z trzech pomieszczeń:

 1. a) pierwsze – to cała nasza sfera fizyczna, której doświadczamy dzięki zmysłom,
 2. b) drugie – to nasza świadomość, ale nie tylko rozumowa, ale także cała sfera doznań emocjonalnych i duchowych,
 3. c) trzecie – jest tym co w nas nieświadome, gdzie dokonuje się wiele procesów, do których nie mamy bezpośredniego dostępu przy pomocy świadomości i woli. Jest to więc nasza nieświadomość rozumiana bardzo szeroko, gdzie kształtują się i skąd wypływają nasze największe duchowe pragnienia, a równocześnie największe duchowe zagrożenia.

Nierzadko „trzeci pokój” staje się naszym życiowym śmietnikiem, do którego „wrzucamy” to wszystko, co przeżywamy jako przykre, wstydliwe, złe, brzydkie, wszystko to, co nas demaskuje, co przynosi nam rozczarowanie (jeśli kogoś skrzywdziliśmy, jeśli ktoś nas odtrącił, zostaliśmy ośmieszeni itp. – podświadomie nie chcemy o tym pamiętać, chcemy to „wymazać” z pamięci często przyjmując postawę „to w ogóle nie miało miejsca”. Najbardziej boimy się prawdy o naszej słabości. Mamy wewnętrzne przekonanie, że jak drugi człowiek pozna mnie takim jakim jestem naprawdę – odrzuci mnie. Tłumimy więc wszystko co rani, co sprawia ból, żeby innym, a przede wszystkim sobie wydać się lepszym, piękniejszym. Zatrzaskujemy drzwi do „trzeciego pokoju”. W razie wizyt gości przyjmujemy w dwóch pierwszych – posprzątanych. Drzwi do „trzeciego pokoju” zamykamy na klucz, a na drzwiach wieszamy piękny plakat z napisem: „Miłość”, „Oddanie”, „Wierność obowiązkom”, czasem wręcz z wizerunkiem Pana Jezusa – i z hasłem „Po co grzebać w przeszłości-zaufałem przecież Panu Bogu”. Drugiemu człowiekowi i sobie pokazujemy wciąż te piękniejsze, jaśniejsze strony naszego wnętrza. Podobnie zachowujemy się w stosunku do Boga, choć być może na modlitwie czujemy, że On bardzo pragnąłby wejść do tego „trzeciego pokoju”… Z uporem bronimy Mu tam wstępu.

Istnienie „trzeciego pokoju”, a dokładnie nasz opór przed otwarciem drzwi i przyznaniem się do tego życiowego śmietnika – ujawnia się na zewnątrz, w różnych formach nienawiści do siebie, do drugiego człowieka, do Boga. Smutek, agresja, depresja, nerwice, rozpacz… to bardzo częste przejawy stłumionych, „pogrzebanych żywcem” przykrych i trudnych emocji.

Aby naprawdę zgodzić się na własne życie musimy uznać, że ten „trzeci pokój” istnieje, pokonać opór i otworzyć do niego drzwi. Musimy odrzucić złudzenia dotyczące siebie – swojej wyjątkowości, nadzwyczajności itp. Trzeba sobie powiedzieć „Skończ z udawaniem, nie jesteś wyjątkowy. Jesteś chory, poraniony, zależny, ubogi itd.” Zgoda na życie rozpoczyna się kiedy mówimy „Jestem ubogi, poraniony, jestem wariatem”. To jest prawda o mnie i tej prawdzie nie mogę zaprzeczyć.  Gdy zaczynamy dostrzegać swój wewnętrzny śmietnik chcemy zanegować jego istnienie lub go usunąć („jak się tego pozbyć, co zrobić żeby tego nie było”). W psychice niczego nie da się zniszczyć, wszystko natomiast można uzdrowić i uporządkować. Nie można być „nowym człowiekiem” nie licząc się z własną historią życia i głębią własnych zranień. Zgoda na życie domaga się przyjęcia głębi własnych zranień i zgody na te zranienia. Pokonanie oporu, otwarcie drzwi do „trzeciego pokoju” – jest bardzo bolesne. Często jeśli już się na to zdecydujemy to pierwszym odruchem jest przerażenie, a nawet wstręt. Nagromadzone latami śmieci cuchną.. Bola nas wspomnienia, skrzywdzenia, rany, które zadaliśmy innym, boli nas rzeczywistość własnej nędzy. Jednak otwarcie tego pokoju/dostrzeżenie prawdy o sobie jest konieczne-bo ona stanowi fundament naszej zgody na życie. Sami nie jesteśmy w stanie przyjąć prawdy o sobie. Musi nam ktoś towarzyszyć, ktoś kto delikatnie podprowadza pod nasze zamknięcia, pomaga otworzyć drzwi, a wtedy gdy jesteśmy przerażeni widokiem własnego wnętrza – mówi słowem, a przede wszystkim swoją obecnością, że jesteśmy kochani i przyjmowani, paradoksalnie właśnie dlatego, że jesteśmy tak bardzo poranieni. Ten ktoś dodaje nam odwagi, otuchy, wiary w to, że uzdrowienie naszych uczuć jest możliwe. Tym kimś jest JEZUS prawdziwie i „do końca” nas kochający (często towarzyszy nam poprzez przyjaciela, współmałżonka, spowiednika, kierownika duchowego). To światło Jego miłości prowadzi nas do odkrycia „trzeciego pokoju”. To dzięki Jego mocy możemy tam wejść. To On gdy odkrywamy nasze największe słabości zapewnia nas, że właśnie z powodu tych słabości jesteśmy szczególnie kochani. Nasz „trzeci pokój” przyciąga Go w sposób paradoksalny: „im kto jest słabszy i nędzniejszy, tym lepiej poddaje się działaniu tej Miłości wyniszczającej i przeobrażającej” – pisz Św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Dopiero gdy odsłaniamy się do końca i dotykamy naszych najbardziej bolących miejsc, możliwe jest uzdrowienie.

Odsłonięcie i uzdrowienie najbardziej bolących obszarów naszego „ja” jest możliwe tylko wtedy, gdy przyjmiemy prawdę o miłości Jezusa, która w sposób szczególny skierowana jest ku wszystkim „źle się mającym”. (za: Lucyna Słup, Józef August SJ, „Jak zgadzać się na własne życie”).

Następnie otrzymaliśmy ćwiczenia na czas modlitwy i po krótkiej pracy indywidualnej nastąpiło ,,dzielenie się” poprzedzone odczytaniem zasad obowiązujących na spotkaniu.  Wystąpienia oparte były na własnych przeżyciach i doświadczeniach, były rzeczowe, ale także emocjonalne, bo dotyczyły naszych słabości i często bolesnych doświadczeń.
Na zakończenie pomodliliśmy się i odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, a potem był jeszcze czas na indywidualne rozmowy, skorzystanie ze zbiorów biblioteczki, kontakt z psychologiem, ustalenie szczegółów wyjazdu na ogólnopolskie rekolekcje czy spotkanie robocze. Cały czas przyświecał nam wspólnotowy charyzmat: KAŻDE SAKRAMENTALNE MAŁŻEŃSTWO JEST DO URATOWANIA.

Kolejne spotkanie 15 marca!

Ostatnie spotkanie Ogniska jak w każdy trzeci wtorek rozpoczęliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy FDFE. Rozpoczął się czas Wielkiego Postu więc i Adoracja przebiegała w większości w ciszy i na osobistej modlitwie. Po godzinnym spotkaniu z Panem udaliśmy się do kawiarenki gdzie nastąpiła dalsza część spotkania. Po odczytaniu zasad obowiązujących na spotkaniu nastąpił czas dzielenia. Każdy z obecnych miał możliwość podzielenia się tym co aktualnie przeżywa i co dzieje się w jego życiu.

Spotkanie jak zwykle zakończyliśmy modlitwą, wspólnym odśpiewaniem Apelu jasnogórskiego, a nasz opiekun o. Sylwester udzielił nam błogosławieństwa. Po spotkaniu był jeszcze czas na indywidualne rozmowy.

Kolejne spotkanie 1 marca!

Spotkanie 2 lutego rozpoczęliśmy jak zwykle Mszą Św. w intencji przebaczenia i  pojednania małżonków sakramentalnych przeżywających kryzys w Sanktuarium MBR. Następnie przeszliśmy do kawiarenki Domu Rekolekcyjnego gdzie nastąpiła dalsza część. Temat spotkania –
Ku pełnej akceptacji życia.

Przyjęcie miłości Boga początkiem zgody na życie

Zgoda na życie jest procesem, który trzeba nieustannie podejmować. Mimo, że na życie nie można się zgodzić „od razu”, to konieczna jest jakaś pierwotna, fundamentalna decyzja na „wzięcie życia w swoje ręce”. Ta decyzja w swej najgłębszej istocie staje się tożsama z decyzją na przyjęcie miłości Boga. Niezgoda na siebie, a w konsekwencji na swoje życie jest wynikiem tego, że nie doświadczyliśmy miłości, która potwierdziłaby naszą wewnętrzną wartość. Jedynie doświadczenie prawdziwej miłości może nas przekonać o wartości życia, obdarzyć nas siłą potrzebną do tego, aby przyjąć całe nasze życie.

Przywracanie naszej wewnętrznej wartości odbywa się poprzez dwa etapy:  

 1. Musimy znaleźć kogoś kto pokocha nas mimo wszystkich naszych ograniczeń, słabości, zranień i okaże nam „trochę” miłości – takiej, na jaką go stać. To „trochę” często wystarcza, aby nas przekonać, że warto żyć.
 2. Musimy to „trochę” miłości przyjąć z zaufaniem, nie próbując odpłacać się i wywdzięczać. Przyjęcie swojego życia jest niemożliwe bez doświadczenia miłości ze strony kogoś prawdziwie nas kochającego.

Nosimy w sercu nienasycone pragnienie akceptacji i miłości. Jest ono bardzo często nieuświadomione, przytłumione, a więc dające o sobie znać innymi pragnieniami. Instynktownie tęsknimy za jakimś niewyczerpanym źródłem miłości, z którego moglibyśmy pić bez końca. Przeczuwamy, że źródłem takiej miłości nie może być człowiek. W głębi serca czujemy, że musi gdzieś istnieć Ktoś, kto przyjmie nas bez zastrzeżeń i zaspokoi nasze ogromne pragnienie bycia kochanym. Tym Kimś za kim tęsknimy jest BÓG. Tylko On kocha nas prawdziwie i do końca. Jeśli „trochę” ludzkiej miłości często wystarcza aby przekonać nas, że warto żyć, to tylko dlatego, że owa „odrobina miłości” naprowadza nas zawsze na nieskończoną miłość samego dawcy życia – Boga.

Obraz Boga w Biblii

 • Bóg – jest Bogiem Miłości najczulszej i najgłębszej (Oz 11,4)
 • Miłość Boga „zawiera” w sobie wszystkie rodzaje miłości ziemskiej. Jest ojcowska i macierzyńska, oblubieńcza – narzeczeńska i małżeńska, przyjacielska. Przekracza ona równocześnie wszelkie ludzkie rozumienie miłości, jest większa niż miłość jakiejkolwiek istoty na ziemi:

„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu,

            ta, która kocha syna swego łona?

            A nawet, gdyby ona zapomniała

            Ja nie zapomnę o Tobie” (Iz 49, 15)

 • Jest to miłość „ogromna” (Iz 54,7), „zazdrosna” (Pnp 8,6), „odwieczna” (Jr 31,3)
 • Miłość Boga przyjmuje nas bez zastrzeżeń i nie stawia nam żadnych warunków. Nasza niedoskonałość czy niegodność nie ma na nią żadnego wpływu ponieważ jest ona bezinteresownym darem Boga. Nic nie jest w stanie nią zachwiać:

„Bo góry mogą ustąpić

            i pagórki się zachwiać

            ale miłość moja nie odstąpi od ciebie” (Iz 54,10)

 • Stary Testament przedstawia Boga jako Sprawiedliwego, Mocnego, Prawodawcę i Sędziego. I choć niewątpliwie Bóg jest mocny i sprawiedliwy to jest przede wszystkim MIŁOŚCIĄ i właśnie swoją miłość ujawnia w całych dziejach Narodu Wybranego opisanych w Starym Testamencie.
 • Obraz Boga Ojca, „Tatusia” objawia Jezus: przez swoje nauczanie, a także przez całe swoje życie, które było „objawieniem miłości Ojca” – przez uzdrowienia, współczucie okazywane wszystkim bez wyjątku, a głównie chorym, cierpiącym, prostytutkom, celnikom i wszystkim żyjącym na marginesie ówczesnej społeczności.
 • Szczytem tego objawienia miłości stała się Jego śmierć poniesiona dobrowolnie za każdego z nas, Jego zmartwychwstanie i ustanowienie Kościoła.

Tylko Bóg kocha każdego z nas pełną i bezwarunkową miłością, dlatego tylko przez otwarcie się i przyjęcie Jego miłości możliwa jest nasza pełna zgoda na siebie i na swoje życie. Życiowe doświadczenie pokazuje, że uwierzyć w tę miłość nie abstrakcyjnie lecz konkretnie zaufać jej i w oparciu o nią budować swoje życie jest bardzo trudno. Zamknięcie na miłość Boga płynie z tego, że często wierzymy nie tyle w Boga Biblii i Kościoła, co w Boga, którego sami sobie „stworzyliśmy” (mamy swój obraz Boga). I tak: Bóg – może być kimś obojętnym, którego w ogóle nie interesuje nasz los. Jeśli dopuszczamy zainteresowanie Boga naszym życiem to często wyobrażamy je sobie jako zainteresowanie „Policjanta” czyhającego na nasze wykroczenia lub surowego „Sędziego” egzekwującego z drobiazgową dokładnością przestrzeganie prawa i karzącego za każde przewinienie. Oczywiście nie zawsze uświadamiamy sobie takie postrzeganie Boga – ale całym swoim pełnym lęku lub lekceważenia postępowaniem dajemy wyraz takiemu głęboko w nas zakorzenionemu obrazowi Boga. Trudno nam uwierzyć, że jesteśmy OSOBIŚCIE kochani przez Boga, tacy jacy jesteśmy, że Jego miłość dotyczy właśnie MNIE, że On przejmuje się moim losem i to nie tylko życiem wiecznym, ale moimi codziennymi sprawami.

Różne są przyczyny kreacji takiego „fałszywego obrazu Boga” min:

 1. Nosimy w sobie „pierwotną nieufność” względem Boga będącą po części dziedzictwem grzechu pierworodnego, a pogłębiona przez nasze osobiste grzechy.
 2. Współczesna kultura, z jej ubóstwieniem pustki i rozpaczliwym szukaniem sensu świata i ludzkiego życia ukazująca bardzo często Boga jako bezsilnego „Starca”, który patrzy jak stworzony przez Niego świat pogrąża się w chaosie.
 1. Doświadczenie ograniczoności ludzkiej miłości, którą byliśmy kochani i które przenosimy na Boga czyniąc Go niejako „odpowiedzialnym” za wszystkie nasze nieszczęścia, urazy i skrzywdzenia.
 2. W sposób szczególny przenosimy na Boga wizerunek naszych rodziców. Bywa, że biblijne określenie Boga jako „Ojca” zderza się w naszym życiu z doświadczeniem braku miłości ze strony naszego ziemskiego ojca.

Wyniesione z dzieciństwa doświadczenie miłości warunkowej buduje w nas przekonanie, że na miłość Boga trzeba sobie „zasłużyć”. Zasługujemy w rozmaity sposób: spełnianiem dobrych uczynków, przestrzeganiem przykazań, pobożnym życiem itp. A prawda jest taka, że na miłość się nie zasługuje – miłość jest darem (przestrzeganie przykazań, spełnianie uczynków powinno być odpowiedzią na miłość Boga, a nie sposobem „zasługiwania” na nią. Niestety „owocem” postawy „zasługiwania” na miłość staje się przekonanie o własnej samowystarczalności czyli pycha, która rodzi się ze zranienia w miłości, z odtrącenia przez tych od których tej miłości oczekiwaliśmy. Stanowi odwrotność prostoty serca i postawy dziecka, którą Jezus uczynił warunkiem wstępu do Królestwa Niebieskiego. Przyjęcie miłości Boga jest pewnego rodzaju „spotkaniem” z Nim. Nie jest to cierpiętnicze oddanie się Bogu, ani intelektualne zrozumienie faktu, że jestem kochanym. Nie jest to także interesowne „zabezpieczanie się” Panem Bogiem („odmawiam przez tyle dni, takie a takie modlitwy, a otrzymam to co zechcę). Istotą spotkania z Bogiem – tak jak każdego innego spotkania jest nawiązanie osobowej relacji. Fenomen chrześcijaństwa polega na tym, że to Bóg pierwszy wychodzi nam naprzeciw. W Jezusie Chrystusie Bóg „pojednał świat”. Dzięki Jezusowi zostaliśmy obdarowani wielką miłością Boga, ale naszym zadaniem jest osobiste przyjęcie tego daru, nasze „tak”.

Droga do przyjęcia Bożej miłości wiedzie przez „przyjęcie” Jezusa, „zaproszenie” Go do swojego życia. Dzieje się to na skutek naszej wolnej decyzji. „Zaproszony” do naszego życia Jezus stopniowo – jeżeli Mu na to pozwolimy – dokonuje w nas wewnętrznego uzdrowienia. Na skutek tego uzdrowienia obraz Boga – Ojca zostaje w nas „wyprostowany” i Bóg objawia się nam jako Bóg miłości. Odkrywając miłość Boga, odkrywamy dziwną „odwrotnie proporcjonalną” zależność między głębią naszych zranień, a doświadczeniem Jego miłości. Im boleśniej byliśmy skrzywdzeni, tym większym darem ufności możemy być obdarzeni, bo tam, gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska (Rz 5,20) „Przyjęcie Jezusa” nie może być jednorazowym aktem ale postawą życiową. Musi być wciąż ponawiane. Tej postawy nie możemy sobie „wypracować”, a raczej ją wyprosić. Jeśli chcemy się „spotkać” z Bogiem i doświadczyć Jego miłości, musimy Go o to prosić – szczerze i otwarcie mówiąc o przeszkodach, które nie pozwalają nam zaufać.  Otwarcie się na miłość Boga, nawiązanie z Nim osobowego kontaktu wprowadza nas na drogę wiodącą ku pełniejszej akceptacji życia.

(za: Lucyna Słup, Józef Augustyn SJ „Jak zgadzać się na własne życie”)

Po zakończonym wykładzie wszyscy obecni na spotkaniu  otrzymali na kartkach ćwiczenia na czas modlitwy.

Po części wykładowej po przypomnieniu zasada nastąpiła część druga – osobiste dzielenie do poruszanego tematu.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą, odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego oraz błogosławieństwem Ojca Sylwestra – naszego opiekuna.

Kolejne spotkanie 16 lutego! 

Adoracja w trzeci  wtorek stycznia

Tradycją trzecich wtorków jest nasze spotkanie w kaplicy FDFE i Adoracja Najświętszego Sakramentu.  Tym razem spotkaliśmy się w pierwszej części Adoracji  w nieco szerszym gronie. Towarzyszyli nam liderzy wspólnot działających przy FDFE, a samą modlitwę poprowadził Ojciec Bogdan – proboszcz i kustosz Sanktuarium Rychwałdzkiego. Modliliśmy się wspólnie przepraszając , prosząc i uwielbiając Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.  Towarzyszyły nam też osoby przebywające w domu rekolekcyjnym na wypoczynku. Goście ci przyjechali z województwa małopolskiego i brali udział także w dalszej części naszego spotkania.

Kiedy Ojciec Bogdan wraz z liderami udali się na ,,radę domu”, sycharowicze prowadzili dalej adorację wspólnie śpiewając i modląc się w ciszy. A później nastąpiła kolejna robocza część spotkania już w kawiarence przy urodzinowym cieście Iwony (och, jak te Dziewczyny świetnie pieką!). Tym razem pracowaliśmy ze Słowem Bożym.  Skupiliśmy się na fragmencie I Listu do Koryntian 7, 1-16. Po cichej i głośnej lekturze dzieliliśmy się własnymi przemyśleniami i wątpliwościami, a na nasze pytania odpowiadał Ojciec Sylwester, wykorzystując Katechizm Kościoła Katolickiego i inne teksty źródłowe.

Spotkanie zakończyło się drobnymi ogłoszeniami związanymi z niedzielą sycharowską i rekolekcjami Ogniska, wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i błogosławieństwem Ojca Sylwestra.

Kolejne spotkanie 2 lutego!

OPŁATEK 2016r.

Kolędy, pastorałki, życzenia i świąteczna atmosfera towarzyszą wszystkim spotkaniom opłatkowym. Spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła  także nam, kiedy w pierwszy wtorek 2016r. spotkaliśmy się przy suto zastawionym stole po uczcie duchowej, jaką przeżyliśmy na Mszy Świętej w Rychwałdzkim Sanktuarium.  Każde spotkanie, więc także i  opłatek, to naprawdę wyjątkowy dla nas dzień. Opłatek Wspólnoty to dzień, w którym w świątecznej atmosferze możemy się spotkać, powspominać, porozmawiać i po prostu ze sobą pobyć. Zazwyczaj jest to możliwe tylko na Ogniskowych rekolekcjach, okolicznościowych spotkaniach wyjazdowych i właśnie opłatku, ponieważ mieszkamy w różnych częściach diecezji.

Spotkanie opłatkowe rozpoczął Ojciec Sylwester, zapraszając wszystkich do odśpiewania kolędy, a następnie złożył wzruszające życzenia dla wszystkich członków i sympatyków wspólnoty. Iwona – nasza liderka, też w ciepłych słowach  złożyła życzenia obecnym. A potem już wszyscy wszystkim i każdemu z osobna życzyli, dziękowali, przytulali, otaczali modlitwą. Było nas wielu, więc ceremonia dzielenia się opłatkiem i składania życzeń trwała bardzo długo.  Radosnej atmosferze sprzyjał suto zastawiony stół w świątecznej oprawie, sesje zdjęciowe, towarzyszący wszystkim uśmiech, ciepło i życzliwość.

Po czasie wzajemnych życzeń, po odczytaniu zasad panujących na spotkaniu był czas dzielenia się. Nie zabrakło też refleksji. Nawiązaliśmy do ubiegłorocznego opłatku, kiedy to losowaliśmy sobie Świętych do towarzyszenia nam przez cały rok. Każdy zdał relację ze ,,współpracy”: opowiadaliśmy, czego dowiedzieliśmy się o osobistych patronach ubiegłego roku, o łaskach, wymodlonych za ich wstawiennictwem, o naszym do Nich nabożeństwie. I w tym roku  Iwona przygotowała kartki – losy z nazwiskami różnych świętych (w propozycjach wykorzystała Świętych, których liczne relikwie znajdują się w jej  parafialnym kościele w Lesnej), losowaliśmy sobie patrona na ten rok, wyjątkowego dla nas w tym roku Świętego (a może to Oni nas sobie wybierali?). Podobnie jak w roku ubiegłym naszym zadaniem jest zdobyć nowe wiadomości o wylosowanej postaci, poznać Świętego głębiej, wzbudzić do niego szczególne nabożeństwo i kult. Za rok, kiedy spotkamy się na opłatku, będziemy dzielić się świadectwami wpływu tych Świętych na nasze życie.

Oczywiście nie obeszło się bez ogłoszeń.  Liderka  pospieszyła z informacją o rekolekcjach Ogniska 29-31 stycznia w Rychwałdzie (prowadzi je opiekun naszego ogniska o. Sylwester), o całonocnej Adoracji w Sanktuarium 15 stycznia i naszym ,,dyżurze” 20.00-22.00, o niedzieli sycharowskiej  w Żywcu – Zabłociu 24 stycznia 2016r.

Po apelu jasnogórskim i błogosławieństwie Ojca Sylwestra, tradycyjnie kończącym nasze spotkania, rozpoczęła się tzw. część nieoficjalna, czyli nocne Polaków rozmowy.  Nawet to, że w następnym dniu większość z nas szła do pracy, nie skłaniało obecnych do szybkiego rozejścia się.  To dobrze, że jest nam ze sobą dobrze.

Następne spotkanie Ogniska 19 stycznia! 🙂 

OSTATNIE SPOTKANIE W 2015r.

     15 grudnia przypadł 3 wtorek miesiąca i spotkaliśmy się w kaplicy FDFE-u na wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Było nas kilkanaście osób, nie wszystkie, w nawale przedświątecznych obowiązków, mogły zostać na drugą tradycyjną część  przy herbatce w kawiarence, ale znalazły czas dla Pana Jezusa, aby go uczcić, uwielbić, zachwycić się Nim.

Adorację poprowadził Ojciec Sylwester. Była ona w duchu Adwentowego Oczekiwania, Radości i Zadumy nad Cudem Narodzin, Wdzięczności i Refleksji nad zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

Po godzinnej  części spędzonej w kaplicy i w ciszy, i słuchając rozważań Ojca Sylwestra, i modląc się głośno, i śpiewając, część uczestników spotkania przeniosła się do kawiarenki. Były wśród nas osoby nowe, pierwszy raz przybyłe na spotkanie.

W kawiarence spotkanie składało się z trzech części: informacyjnej, dzielenia się i opowieści Ojca Sylwestra o pobycie w Peru na uroczystościach związanych z beatyfikacją ojców Michała i Zbigniewa – franciszkańskich męczenników z Pariacoto.

W komunikatach mówiliśmy o styczniowych rekolekcjach Ogniska, o niedzieli sycharowskiej w Żywcu Zabłociu, o dyżurze w najbliższy piątek w czasie całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu w sanktuarium rychwałdzkim: SYCHAR adoruje tradycyjnie od 20.00 do 22.00 w każdy 3 piątek miesiąca.

Po przypomnieniu zasad obowiązujących na mitingach każdy z obecnych podzielił się własnym podsumowaniem minionego roku. Było i smutno, i momentami wesoło, bo i smutku w naszym życiu sporo, ale radości również. Dużo także o sobie mówiły nowe osoby, dzieliły się swoim żalem, ciężarem, bólem, bo jak same zauważyły, takie wyznanie przynosi ulgę.

Na zakończenie swój rok podsumował Ojciec Sylwester i dużą część tego podsumowania zajęły wspomnienia o od niedawna błogosławionych Michale i Zbigniewie, których Ojciec Sylwester znał osobiście i przeżycia związane z pielgrzymką do Peru. Obejrzeliśmy trochę zdjęć, ale obszerniejszą prelekcję z przeźroczami mamy obiecaną na kolejne spotkanie, a będzie to OPŁATKOWE SPOTKANIE w pierwszy wtorek nowego roku.  Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków. Uzgodniliśmy, że każdy przyniesie coś na stół biesiadny.

Przed tradycyjnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego Iwona – Liderka złożyła wszystkim życzenia świąteczne: WIARY – co góry przenosi, NADZIEI, która nigdy nie gaśnie i MIŁOŚCI w każdej ilości od Bożej Dzieciny. Otrzymaliśmy też Wszyscy błogosławieństwo od Ojca Sylwestra. Potem był jeszcze czas na indywidualne rozmowy z psychologiem i kapłanem.

Kolejne spotkanie 5 stycznia 2016r. 🙂 

 

Spotkanie 1 grudnia jak zwykle rozpoczęliśmy Mszą Św. w Sanktuarium MB Rychwałdzkiej w intencji przebaczenia i pojednania małżonków w kryzysie. Następnie udaliśmy się do kawiarenki Domu Rekolekcyjnego gdzie odbyła się dalsza część spotkania, podczas którego była omawiana dalsza część zagadnienia „Jak zgadzać się na własne życie?”.

Temat tego spotkania to „Czy można zgodzić się na własne życie?

 • Jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie! Nie jesteśmy odpowiedzialni za nasze zranienia w miłości z najmłodszych lat oraz za skrzywdzenia, których doznaliśmy od innych. Jesteśmy jednak odpowiedzialni za nasze dorosłe, obecne życie. I choć nasza przeszłość wywiera na nas pewien wpływ, to jednak nas nie determinuje. Możemy nauczyć się kochać siebie i kochać innych z naszą przeszłością.
 • Poznając jednak naszą ludzką słabość, głębię naszych życiowych zranień oraz wynikające z nich zagubienie życiowe, wydaje się nam nieraz mało prawdopodobne abyśmy mogli sprostać temu życiowemu zadaniu.
 • To, że nie byłem kochany tak jak tego pragnąłem, że miałem taki a nie inny dom, że mnie skrzywdzono i odrzucono – to nie jest moje przeznaczenie. To mój los. A moje „przeznaczenie” polega na tym, że przyjmuję swoją przeszłość, aby na niej zbudować moją przyszłość.
 • Zranienia w miłości, szczególnie te wyniesione z wczesnego okresu naszego życia, mogą być pewnego rodzaju przeszkodą, na drodze do pełnej akceptacji naszego życia, ale tylko w pierwszym etapie akceptacji. Przezwyciężone i uleczone zranienia stają się „miejscem wrażliwości wewnętrznej”, twórczości, pełniejszego zrozumienia innych.
 • Zranienia w ludzkiej miłości to tylko jedno z wielu możliwych zranień. Życie niesie z sobą także inne skrzywdzenia, zranienia, niesprawiedliwości, słabości i ludzkie ułomności. Stają się one życiowym zadaniem wymagającym od nas trudu i ofiary. Nie wykluczają one bynajmniej piękna i szczęścia ludzkiego życia. „Dobro i piękno ludzkiego życia przychodzi zawsze przez trud i cierpienie”.

„Dlaczego trzeba dążyć do zgody na własne życie?” – innego wyjścia nie mamy 🙂 

Albo:

– zgodzimy się na życie i odkryjemy jego sens, smak i radość (także pośród trudu życia), albo:

– będziemy trwać w tępym buncie przeklinając nasze życie. Buntem tym będziemy krzywdzić nie tylko siebie, ale także naszych najbliższych.

Trzeciego wyjścia nie ma.

 • Podstawowe oszustwo, jakiemu często podlegamy, to szukanie jakiegoś „trzeciego wyjścia, trzeciej drogi”. Jezus mówi wyraźnie: „Wasza mowa niech będzie: tak – tak, nie – nie”. Nie mówi: raz – tak, raz – nie.
 • Zgoda na życie domaga się „tak” we wszystkich wymiarach. Jeżeli na pewną formę życia mówimy – tak, a na inną – nie, to rodzi się niespójność, która jest źródłem nerwicowego rozbijania się.
 • Zgoda na życie bardzo się „opłaca”. Dopiero pełna akceptacja życia odsłania nam, jak niezwykły potencjał emocjonalny, intelektualny, duchowy posiadamy, dzięki któremu nasze życie możemy uczynić twórczym i ciekawym. Buntując się przeciwko życiu tracimy wiele sił na budowanie pozorów życia, na życiowe iluzje.
 • Dlaczego można zgodzić się na życie? – intuicyjnie czujemy, że jesteśmy do tego zdolni. Oczywiście bywają chwile zwątpienia, zamknięcia w sobie, rozpaczy, ale są to tylko „chwilowe zaćmienia słońca”. Pragnienie życia, pełnią życia jest głębokim pragnieniem każdego z nas.
 • Akceptacja siebie i swojego życia jest konieczna także ze względu na naszych bliskich. Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Ludzkie życie jako wspinaczka alpejska, w której wszyscy jesteśmy powiązani linami.

Człowiek nie pogodzony z sobą i ze swoim życiem zawsze będzie krzywdził innych.

Czego domaga się od nas zgoda na życie?

 1. Szukania celu i sensu życia. Podstawowy warunek pełnej akceptacji życia. Nie możemy zgodzić się na życie „byle jakie”, pozbawione sensu i celu. Szukając zgody na życie zmuszeni jesteśmy pytać, na jakie życie mam się zgodzić? Ostatecznym celem nie może stać się jedynie rozwijanie jednego tylko przejawu ludzkiego życia. Najwyższym przejawem ludzkiego życia, które jednocześnie najwyraźniej odróżnia je od innych rodzajów życia na ziemi, jest życie duchowe, które integruje wszystkie formy ludzkiego życia. „Rozbicie życiowe” – znerwicowanie polega min. na braku płaszczyzny scalającej wszystkie przejawy życia. Aby zgodzić się na życie trzeba odkryć życie duchowe jako płaszczyznę integrującą, scalającą wszystkie przejawy ludzkiego życia.
 2. Determinacji emocjonalnej i duchowej – odwaga, wytrwałość, wierność. Na swoje życie może zgodzić się człowiek, któremu na tym naprawdę zależy, który nie boi się zerwać maski „życia pozornego”. Ponieważ tej odwagi nam nieraz brak, winniśmy prosić Dawcę życia, abyśmy mogli jej doświadczyć i ją odczuć.
 3. Twórczej postawy wobec życia – twórczość duchową, emocjonalną, intelektualną. W prawdziwej postawie wobec życia nie ma rezygnacji, ucieczki, wycofania się z życia. Życie każdego z nas posiada niepowtarzalny charakter – nie może być ono powielaniem cudzych wzorów. Możemy przyglądać się, kontemplować życie świętych – to jednak zgoda na życie nie może być nigdy odtwarzaniem „cudzego” życia w moim życiu, ale jest szukaniem sposobu realizacji MOJEGO życia. Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy poza sobą, na zewnątrz naszego życia (w mądrych książkach, poradach). Aby ją odnaleźć trzeba nawiązać dialog z własnym życiem, z historią swego życia. Bóg działa w naszym sercu w ciągu całej historii naszego życia.
 4. Transcendencji siebie, przekraczania swoich ograniczeń – jest związana z umieraniem, które jest trudne i bolesne.
 5. Zgody na śmierć – przyjdzie moment kiedy sukcesy, przyjemności trzeba będzie opuścić. Jeśli człowiek nie wprowadził w swoje życie Boga, musi buntować się przeciwko opuszczeniu tego co uważał za istotę, rdzeń życia. Zgodzić się na życie można tylko wprowadzając w to życie Boga. W pełnej zgodzie na życie nie ma zatrzymywania się na sobie. Kiedy do końca zgadzamy się na swoje życie, zapominamy o nim i to właśnie jest najwyższą formą naszej zgody na życie.
 6. Obecności drugiego człowieka – zamknięcie w sobie, uciekanie od ludzi jest przejawem ucieczki od życia. Bywają w życiu takie sytuacje, które bardzo trudno przyjąć bez obecności drugiego człowieka. Ale zgoda na życie domaga się także samotności przyjętej z pełną wolnością, samotności, która nie jest ucieczką, ale szukaniem warunków dla wewnętrznego milczenia i pogłębionej refleksji nad sobą.

Oczywiście, że tak rozumiana zgoda na życie przekracza nasze ludzkie tylko siły, wymaga pomocy Boga. Zgoda na życie domaga się obecności Pana Boga. 

Podsumowując:

 • Aby zgodzić się na własne życie nie wystarczy wykonać jakieś ćwiczenia, treningi, zrobić jakiś kurs, poddać się terapii itp.
 • Zgada na życie to jest proces trwający całe życie.
 • Najwyższą formą tej zgody jest zgoda na własną śmierć, kiedy zgadzamy się nie tylko na życie wegetatywne, które kończy się w momencie śmierci, ale zgadzamy się na całe życie, na to które przekracza próg śmierci.

Po wykładzie każdy miał okazję odpowiedzieć na kartkach, na pytania dotyczące wyżej omawianych treści. Następnie po przypomnieniu zasad był czas na dzielenie się.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą i odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego, a Ojciec Sylwester udzielił nam błogosławieństwa.

Następne spotkanie 15 grudnia!

Spotkanie 17 listopada

Trzeci wtorek miesiąca to tradycyjnie czas spotkania naszego Ogniska połączony z Adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy domu rekolekcyjnego. Tym razem nasze spotkanie z Panem Jezusem prowadził nasz opiekun – ojciec Sylwester.

Adoracja składała się tym razem z kilku części.

Wpierw PRZEPRASZALIŚMY Pana Jezusa za swoje ułomności, grzechy, winy, za to, że mało kochamy, że nie zawsze kierujemy się w życiu Jego nauką. Ta część adoracji była dla każdego rachunkiem sumienia i wyznaniem win.

Później nastąpiło DZIĘKCZYNIENIE. Każdy indywidualnie dziękował za łaski. Uczestnicy robili to w cichej i głośnej modlitwie, słowem, pieśnią, myślą i przede wszystkim sercem.

Dalej PROSILIŚMY Pana Boga o dary, łaski i wsparcie. Nasze prośby poprzedzone były modlitwą przebłagalną i dziękczynną. Każdy traktował tę część bardzo indywidualnie.

Ostatnia część adoracji to radosne UWIELBIENIE. Stojąc, z wyciągniętymi rękami, uwielbialiśmy Pana pieśnią, słowem, ruchem. Nabożeństwo zakończyło się oczywiście błogosławieństwem.

A później nastąpiła  bardzo wzruszająca chwila dla nas wszystkich: ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH pary obchodzącej 17 rocznicę ślubu. 17 rocznica to coś między kryształową lub szklaną (15) a porcelanową (20), uśmiechaliśmy się więc, że  Jubilaci, Monika i  Zbyszek, nadal znajdują się w łatwotłukącej  strefie rocznic ślubu.  Przed ołtarzem Młodej (Duchem) Parze towarzyszyli jako świadkowie Dzieci: Julia i Mateusz. Wszyscy wyglądali pięknie, uroczyście i bardzo, bardzo elegancko. Cała ceremonia, prowadzona przez ojca Sylwestra, była niezmiernie wzruszająca.

A później oczywiście były życzenia, kwiaty (choć większość z nas nic nie wiedziała o planowanych atrakcjach tego spotkania) i tradycyjne: ,,Gorzko, gorzko” powtarzane wielokrotnie. Była też przygotowana przez Jubilatów autentyczna uczta weselna z tortem, słodkościami i zimną płytą. Przy apetycznych przekąskach namawialiśmy bohaterów wieczoru do wspomnień, dzieliliśmy się bogactwem rekolekcji z ks. Markiem Dziewieckim, w których uczestniczyła silna grupa naszego Ogniska i na których prowadziliśmy warsztaty Sycharu, dawaliśmy świadectwo opieki Bożej na kolejnych rozprawach rozwodowych.

Spotkanie zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim i kapłańskim błogosławieństwem ojca Sylwestra oraz życzeniem, aby w ten sam sposób obchodzić kolejne rocznice ślubu także innych członków naszej wspólnoty.

Kolejne spotkanie 1 grudnia!

 

 

 

Spotkanie 3 listopada

Pierwszy wtorek miesiąca to tradycyjnie spotkanie Ogniska po Mszy Św. Tym razem rozpoczęliśmy je od złożenia życzeń urodzinowych Ojcu Sylwestrowi – opiekunowi duchowemu naszego Ogniska. Na stole pojawiło się ciasto – tak Anita świętowała swoje przystąpienie do Ruchu Wiernych Serc. Pięknie opowiedziała o tej swojej decyzji, która zapadła na ogólnopolskich rekolekcjach Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Górze Św. Anny. O swoich wrażeniach po rekolekcjach mówili też inni. Kto chciał, mógł otrzymać w prezencie broszurę z nowenną o pojednanie małżeństw w kryzysie z błogosławioną Laurą Vicuńą, patronką skłóconych małżeństw.

W dalszej części Iwona – liderka przedstawiła kolejny wykład połączony z prezentacją, będący dalszą częścią tematu z zeszłego miesiąca. Oto on:

Skąd się bierze niezgoda na siebie samego i swoje życie?

Wszystko ma swoją przyczynę!

Nasz brak miłości do siebie posiada swoje określone źródło – „jeśli nie lubimy i nie szanujemy siebie, to dzieje się tak dlatego, że nie byliśmy kochani i szanowani. Miłości do siebie można nauczyć się tylko przyjmując miłość innych.

Najgłębsza i najbardziej podstawowa potrzeba ludzkiego serca to potrzeba bezwarunkowej miłości. Alkohol, narkotyki, seks, szukanie sławy, uznania – to wszystko jest szukaniem miłości. Chodzi tu o miłość bezwarunkowa – „miłość agape”, która przyjmuje nas nie ze względu na to co mamy lub co robimy, ale ze względu na samo nasze istnienie. Ta miłość sprawia, że maski które nosimy same spadają z naszych twarzy, ponieważ w miłości bezinteresownej posiadamy wszystko, rezygnujemy z ukrywania naszych wad, zabiegania o ludzką sympatię, pochwały itp. Doświadczając takiej miłości czujemy się kochani niezależnie od tego, jacy jesteśmy. Czując się kochani odkrywamy własną niepowtarzalną wartość.

Taka bezwartościowa miłość wśród ludzi jest bardziej marzeniem niż rzeczywistością. Dzieje się tak dlatego, że wszyscy nosiliśmy lub nosimy głęboko ukryte w nas rozczarowanie do tej miłości, której doświadczyliśmy, mieliśmy lub mamy uraz spowodowany miłością ograniczoną i warunkową. A miłość warunkowa jest zawsze doświadczeniem bolesnym.

Próbując odkryć przyczyny niezgody na siebie nie można pominąć/lekceważyć atmosfery własnego domu rodzinnego.

 • Niemowlę „nie wie kim jest i co jest warte?” – całą wiedzę o sobie i wartości swojego życia czerpie przede wszystkim od rodziców, szczególnie od matki. Wiedzę tą buduje na podstawie komunikatów jakie dostaje, wyrażonych niewerbalnie i werbalnie.
 • Dziecko „dowiaduje się”:
 • że jest kochane za to kim jest
 • że na miłość rodziców musi sobie zasłużyć (dobrym zachowaniem, sukcesami, uległością, posłuszeństwem itp.). W miarę upływu czasu rodzice kodują w nim coraz to nowe warunki rodzicielskiej miłości.

Okrutnym warunkiem rodzicielskiej miłości jest całkowita rezygnacja dziecka z jakiejkolwiek wolności i podporządkowanie się ich woli.

 • Nierzadkim warunkiem miłości do dziecka jest zaspokojenie nadmiernych potrzeb uczuciowych, nie zrealizowanych w małżeństwie jednego z rodziców.
 • Oczywiście warunkowa miłość rodziców jako przeciwieństwo bezwarunkowej, może wyrażać się w bardzo subtelny sposób (żądania pod adresem dziecka nie muszą być słownie komunikowane, ale wyrażać się w pewnych postawach i gestach. Wówczas dziecko zachowanie rodzica odbiera jako karę lub nagrodę).
 • Dziecko kochane miłością warunkową, „za coś”, stopniowo nabiera przekonania że jest niewiele warte. Zaczyna siebie nie lubić. Dochodzi do wniosku, że nie może być przyjmowane dla wartości, którą jest samo w sobie ale że jego wartość tkwi w istocie poza nim: w rzeczach, które zdobywa, w wymaganiach, które spełnia. Utwierdza się w przekonaniu, że można je kochać jedynie „za coś”. A ponieważ dziecku najbardziej zależy żeby być kochanym – rozwija w sobie postawę „zasługiwania na miłość”. To właśnie ta postawa sprowokuje je w przyszłości do szukania za wszelką cenę potwierdzenia swojej wartości, a gdy to się nie powiedzie i życie okaże się zbyt bolesne – do ucieczki od niego.
 • Nieakceptacja siebie jest problemem wielu ludzi wywodzących się z tzw. „porządnych rodzin”, jednak w znacznie większym stopniu dotyczy dzieci wychowujących się w rodzinach rozbitych, dzieci niechcianych, porzuconych, nadmiernie uzależnionych od rodziców, bitych, przeklinanych itp. Przeciętna „warunkowa” miłość rodzicielska podważa w dziecku poczucie jego własnej wartości, ale miłość wypaczona lub jej zupełny brak całkowicie ją rujnuje. Poniewieranym na różne sposoby dzieciom już jako ludziom dorosłym wyjątkowo trudno zgodzić się na siebie i swoje życie. Przeszkadza im w tym wielkie poczucie winy, które rodzi się z mechanizmu „idealizacji rodzica”.
 • Chociaż miłość warunkowa przejawia się w naszym życiu z różną intensywnością, tak naprawdę doświadczył jej każdy. Nasi rodzice nie mogli nam zapewnić pełnej, bezwarunkowej miłości, chociaż być może bardzo się o nią starali. Żaden człowiek nie może kochać miłością pełną, bezwarunkową, ponieważ tak kochać mógłby tylko ktoś, kogo nigdy nie skrzywdzono. Nawet najbardziej kochający rodzice mogą tylko mniej lub bardziej zbliżyć się do ideału miłości bezwarunkowej. Na pewno czymś co zbliża ich do tego ideału jest ich harmonijna więź małżeńska. Nieporozumienia między rodzicami dziecko zawsze odbiera jako brak miłości. Ta więź rodzi się oczywiście z uporania się przynajmniej w podstawowym stopniu z własnymi wewnętrznymi problemami. Trudno oczekiwać żeby rodzic wewnętrznie rozbity, nie akceptujący siebie, uciekający od życia i starający się przypodobać innym mógł rozwinąć w swoim dziecku poczucie własnej wartości i przekazać mu jasną i spójną wizję rzeczywistości. W sposób naturalny nawet się o to specjalnie nie starając przekaże mu własne lęki, frustracje i uzależnienia.
 • W skrzywdzeniu, odrzuceniu tkwi źródło naszych wielu słabości, także moralnych.
 • W dziedzinie moralnej niezgoda na siebie wyraża się przede wszystkim w tzw. „chorym poczuciu winy”, które polega na tym, że człowiek bierze na siebie całą odpowiedzialność za popełnione zło podczas gdy jego odpowiedzialność jest cząstkowa. Krzywdzenie drugich jest wtórne, pierwsze jest zawsze bycie krzywdzonym.
 • Niezgoda na własną historie życia, w której było się krzywdzonym, zawsze owocuje niezgodą na własne słabości moralne. Chcąc pokonać te słabości trzeba je dostrzec i nazwać, zaakceptować i uleczyć historię życia będącą źródłem tych słabości.

Podsumowując:

 • Uznanie swojej wartości i zgoda na siebie rodzi się w dzieciństwie.
 • Ich źródłem jest miłość naszych rodziców. Istotne są także późniejsze doświadczenia bycia odtrąconym, niekochanym.
 • Większy lub mniejszy brak miłości, odrzucenie, którego doświadczyliśmy w domu rodzinnym i nie tylko sprawia, że nie umiemy kochać prawdziwie samych siebie i buntujemy się przeciw swojemu życiu.
 • Brak doświadczenia miłości rozwija w nas różne formy egoizmu będącego wynaturzoną miłością własną. Jeśli wszyscy jesteśmy egoistami w mniejszym lub większym stopniu to dlatego, że wszyscy byliśmy kochani w mniej lub bardziej niewłaściwy sposób.
 • Nie doświadczywszy prawdziwej miłości nie umiemy przekazać jej innym.

Po prelekcji otrzymaliśmy pytania do refleksji i po przypomnieniu zasad rozpoczęła się dyskusja. Wśród obecnych było wielu nowicjuszy i, co ciekawe, większość z nich zabierała głos i dzieliła się swoimi bolączkami, nawiązywała do tematu przewodniego. Niektórym osobom towarzyszyły ,,bratnie dusze”, które wspierały je swoją obecnością (przyjaciółki, krewne, znajome).

Na zakończenie Ojciec Sylwester odmówił modlitwę i pobłogosławił wszystkich. Tak zakończyła się część wspólnotowa. W dalszym ciągu trwały rozmowy indywidualne, do dyspozycji była i psycholog, i duchowny, i każdy, do kogo zwróciłby się ktoś potrzebujący rady, wsparcia, a chociażby tylko wysłuchania.

Kolejne spotkanie 17 listopada! 🙂 

 

Październikowy trzeci wtorek miesiąca.

Trzeci wtorek miesiąca to dla naszego Ogniska czas Adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy FDFE. Adoracja jest sposobem wyznawania, okazywania miłości. Któż, kto kocha, nie uwielbia adorować ukochanej osoby? Któż nie uwielbia być adorowanym? Nikt nie jest bardziej godny adoracji i uwielbienia, niż sam Bóg, który jest Miłością Doskonałą. Adorowanie Boga jest zachwytem nad Jego doskonałością, miłosierdziem, pięknem. Jest kochaniem, byciem blisko, dzieleniem się, oddawaniem, zawierzaniem, słuchaniem, ciszą. Ciszą, która mówi wiele, bo jest głosem samego Boga. Bardzo często mam wyrzuty sumienia z powodu mojego zagonienia i ,,zapętlenia” codziennymi sprawami. W natłoku różnych obowiązków i czynności łatwo zapomnieć o rozmowie z Bogiem – najlepszym Przyjacielem. A przecież jest o czym rozmawiać. Tylko Jemu możemy powiedzieć o wszystkim, bez obawy o to, że zostaniemy wyśmiani, niezrozumiani czy potępieni. On wysłuchuje każdego, jak najbardziej troskliwy Ojciec, pełen cierpliwości i miłości. A kiedy nie wiemy, jakich użyć słów, by wyrazić to, co czujemy, nie mówmy nic, uwielbiając Go w milczeniu.

Każdy z nas, tak jak potrafi, spędza czas na adoracji w pierwszej części w ciszy właśnie, a potem wspólnie uwielbiamy Boga głośną modlitwą i śpiewem, dziękczynieniem, radością i wzruszeniem. Za każdym razem uczymy się na nowo, po swojemu, być blisko Boga, wywyższać Go, celebrować, kontemplować i czerpać siły z tej bliskości. Ojciec Leon Knabit OSB powiedział kiedyś: ,,Ważne jest, byśmy się modlili tak jak potrafimy, a nie tak jak nie potrafimy. To bardzo ważna zasada. Niektórzy ludzie łamią sobie zęby na tym, że za wszelką cenę muszą osiągnąć jakąś tam modlitwę. Próbuj spokojnie, przyjdź na spotkanie, jedno, drugie. Czasem zamknij się w izdebce i próbuj tak jak umiesz i taki jak jesteś stanąć przed Bogiem. Nie rezygnuj z poświęcania czasu Panu Bogu na to, co się nazywa ćwiczeniami pobożnymi, pacierzem, modlitwą ustną, bo wtedy nawet jeśli myśl jest trochę rozbiegana, ale chcesz całkowicie świadomie słowa formułować ku Bogu i skierować je, albo swoje słowa, albo te, które ktoś inny Bogu powiedział z gorącego serca, to spokojnie, cierpliwie, jak ziarno gorczycy, wrzucone w glebę rośnie i staje się drzewem, tak samo rośnie i twoja zdolność modlitwy, możliwość wpływania na rozwój twojego życia wewnętrznego i na innych”.

Nasza wspólna comiesięczna Adoracja Najświętszego Sakramentu jest dla nas wszystkich źródłem siły i jedności, dla wielu doświadczeniem wolności i łaski.

Po adoracji spotkaliśmy się jeszcze przy wieczornej herbatce, szczególnie miło witając nowych członków i sympatyków naszej wspólnoty. Rozmowa toczyła się wokół ,,zadania domowego” z poprzedniego spotkania, gdzie każdy miał się zastanowić nad jego „własnymi przejawami niezgody na swoje życie”. Dzieliliśmy się także wrażeniami po wysłuchaniu audycji w radiu Anioł Beskidów, której to bohaterkami były nasze dwie Iwonki. Dziewczyny wypadły rewelacyjnie, co potwierdzał każdy, kto miał okazję wysłuchać tego wywiadu.  Rozmawialiśmy także o planach rekolekcyjnych, padały logistyczne rozwiązania dotyczące wyjazdu na rekolekcje ogólnopolskie na Górę św. Anny, warsztatów KWC z ks. dr Markiem Dziewieckim i Ogniskowych rekolekcji – w tym roku w styczniu w Rychwałdzie z Ojcem Bogdanem.

Spotkanie zakończyliśmy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Oczywiście rozmowy indywidualne trwały nadal. Nasza liderka Iwona, jako Ogniskowy psycholog, była do dyspozycji każdego, szczególnie tych, którzy trafili do nas pierwszy raz.

Kolejne spotkanie 3 listopada! 🙂 

Spotkanie 6 października rozpoczęliśmy Mszą Św. w Sanktuarium w intencji małżeństw w kryzysie. Po niej udaliśmy się na dalszą część spotkania w kawiarence FDFE. Spotkanie było pierwszym z cyklu „Jak zgadzać się na własne życie?” na podstawie ksiązki L.Słup, J. Augustyn SJ o tym samym tytule. Tematem tego spotkania było „Przejawy niezgody na życie”.  I tak według autorów:

Początkiem zgody na swoje życie jest zgoda na siebie samego.  Zgoda ta płynie z poznanie siebie i uznanie własnej niepowtarzalnej wartości.

 • Potrzeba szacunku dla siebie – jeśli będzie zaspokojona to reszta potrzeb zharmonizuje się w ogólne poczucie szczęścia (które nie jest równoznaczne z egoistyczną pogonią za własną przyjemnością i dążeniem do sukcesu).

Życie szczęśliwe to życie dla innych.

 • Czy można oddać się Drugiemu – Bogu i człowiekowi „nie mając” swojego życia „we własnych rękach”?
 • Czy można kochać życie innych nie kochając własnego?

Nasza niezgoda na siebie oddziałuje na innych, dotyka ich i mniej lub bardziej rani.

Każdy człowiek pragnie potwierdzenia swojej własne wartości.

Przekonanie że tej wartości mu brak – rodzi ogromny wewnętrzny ból, niechęć i nienawiść do siebie. Chcąc się pozbyć tego bólu człowiek szuka różnego rodzaju sposobów ucieczki. Autorzy wymieniają tylko niektóre z nich:

 • Choroba psychiczna
 • Choroba organiczna
 • Nerwica (Viktor Frankl – „przejaw nieodpowiedzialności za życie”), przerzucenie ciężaru życia na innych najczęściej poprzez zachowania agresywne (czynne tj. agresję słowną, fizyczną i bierne czyli okazywanie emocji przykrych, nieprzyjemnych poprzez tłumienie emocji miłych, przyjemnych lub niepodejmowanie uzasadnionych sytuacją działań oczekiwanych przez drugą osobę), lub depresyjne połączone z szukaniem „winnych” swojego nieszczęścia lub szukaniem ofiar na które, moglibyśmy zrzucić ciężar. Źródłem każdej agresji wobec innych jest agresja wobec siebie samego.
 • Samobójstwo – bunt przeciwko życiu, wynika z rozpaczy. Choroba emocjonalna ale przede wszystkim duchowa. Brak sił aby udawać zgodę na życie, kompulsywna ucieczka przed cierpieniem.

Pozorna zgoda i przystosowanie – inna bardziej zawoalowana postać niezgody na siebie/życie – żyjemy „normalnie”, mamy rodzinę, chodzimy do pracy, spotykamy się ze znajomymi ale na dnie serca nosimy głębokie niezadowolenie z życia, poczucie, że jest jakieś „nieprawdziwe”. Zgadzamy się na siebie – ale jest to zgoda pozorna. Brak całkowitej zgody – wynika z brak uznania naszych braków i ograniczeń, ponieważ nienawidzimy swoich słabości-nie chcemy aby one się ujawniły (lęk przed odrzuceniem nas przez innych). W takiej sytuacji nie szukamy prawdy o nas samych, uzdrowienia wewnętrznego, prawdy o otaczającej nas rzeczywistości, ale przystosowujemy się do naszego pojmowania rzeczywistości. Precyzyjnie choć nieświadomie konstruujemy wówczas różnego rodzaju mechanizmy obronne. Takich „przystosowawczych” opartych na nerwicowych mechanizmach obronnych zachowań jest bardzo wiele. Przejawiają się z różną intensywnością, nie występują w stanie czystym, najczęściej są wymieszane. Zasadniczo możemy je podzielić na dwie grupy:

 1. Zmierzają do zaskarbienia sobie cudzej miłości i szacunku
 2. Zmierzają do zminimalizowania bólu płynącego z przekonania o własnej bezwartościowości.

Oto tylko niektóre z postaw przystosowawczych:

 1. Bojaźliwość – niechęć do podejmowania jakiegokolwiek ryzyka, przedsięwzięć, planów wynikająca z przewidywania w każdej sytuacji niepowodzenia i zagrożenia (obawa przed pomyłką, doznaniem porażki – nie podejmuje decyzji – czekam). W takiej sytuacji „samo życie” siłą upływającego czasu „podejmuje decyzje”. A ponieważ brak w nich osobowego zaangażowania i wolności człowieka, są one zwykle fatalne dla jego życia.
 2. Chełpliwość i przechwałki – schlebianie samemu sobie po to, by zyskać na wartości we własnych i cudzych oczach. Chełpliwy reklamuje swoje – przez siebie wykreowane zalety, cnoty, osiągnięcia aby być zauważonym, docenionym, uznanym przez innych.
 3. Nieśmiałość – życie w ciągłym lęku przed ludźmi. Z jednej strony człowiek taki nieustannie obawia się odepchnięcia ze strony innych, z drugiej zaś swoim zachowaniem sam prowokuje to odrzucenie. Jest przekonany, że inni mnie akceptują go tylko pod pewnymi warunkami, które zwykle sami na nich projektuje.
 4. Gniew – osoba dotknięta niskim poczuciem własnej wartości na początku nienawidzi tylko własnej nieudolności, z czasem zaczyna odczuwać nienawiść do całego swojego życia. Gniew i zgorzknienie wyładowuje raz na sobie, innym razem na bliźnich. Jednym z przejawów gniewu na siebie i innych jest Krytykant zwykle przenosi swoje negatywne odczucia na innych, oskarżając czy oczerniając innych zawsze poniża najpierw samego siebie, choć nie zdaje sobie z tego sprawy.
 5. Maski – granie ról, noszenie masek, przywdziewanie się w ważne funkcje jest związane z odczuciem swojej niskiej wartości i braku poczucia godności. Pozwalają ukryć nie tylko przed innymi ale także przed sobą samym niską ocenę czy wręcz pogardę dla siebie samego. Grając „przedstawienie o sobie” w razie potrzeby zawsze może zmienić rolę, maskę czy dostosować się do ciągle zmieniających się oczekiwań czy własnych lęków.
 6. Dewocja – próba wykorzystania praktyk religijnych dla lepszego własnego samopoczucia emocjonalnego przez poprawienie swojego obrazu siebie w swoich własnych i cudzych oczach. Osoba uprawiająca dewocję nie wchodzi w rzeczywiste doświadczenie duchowe, ale próbuje budować swoją „wielkość i świętość” poprzez zewnętrzne tylko wykonywanie licznych praktyk. W dewocji życie codzienne, relacje z bliźnimi stoją w jawnej sprzeczności ze spełnianymi praktykami. W dewocji brak rzeczywistego dążenia do Boga i Jego chwały, jest to próba manipulowania religią dla swoich własnych celów.
 7. Mieć bardziej niż być – postawa płynąca z przekonania, że to co posiadamy i to co zrobimy zastąpi to, czym nie potrafimy być. Wspaniałe osiągnięcia, wielkie pieniądze służą nam najpierw do obrony przed poczuciem własnej bezsilności, bezradności, lekceważeniem innych.
 8. Naśladownictwo – człowiek, który nie zna siebie i nie ceni własnej osoby ma skłonność do całkowitego utożsamiania się z kimś, kogo podziwia i adoruje. Jest to pewna forma „małpowania” innych, która polega na odrzuceniu własnego życia by móc stać się „jak drugi”. Zewnętrzne utożsamiania się z innym człowiekiem, „materialne” naśladowanie jego zachowań, gestów, czynów jest zawsze szkodliwe niezależnie od tego, czy dotyczy jakiegoś „świeckiego” gwiazdora, czy też „wybranego świętego” – zawsze bowiem łączy się z rezygnacją z odpowiedzialności za własne życie i bycia sobą.
 9. Ślepe posłuszeństwo – człowiek niepewny siebie, zagubiony, może szukać pewności oparcia dla swojego życia w drobiazgowym przestrzeganiu zasad, praw, przepisów. Ślepo posłuszny nie posiada w sobie „ducha” przepisów i zasad, „prawo” stanowi dla niego pewną protezę, która pozwala mu jakoś żyć. Wszelkie konflikty międzyludzkie rozwiązuje przy pomocy „prawa”.
 10. Perfekcjonizm – życie perfekcjonisty jest nieustannym egzamin organizowany przez siebie i składany przed samym sobą oraz ciągłym szukaniem uspokojenia chorego poczucia winy poprzez doskonałe realizowanie stworzonych przez siebie i dla siebie ideałów. Swoją wartość uzależnia od realizacji „własnych ideałów” i spełniania cudzych oczekiwań. Perfekcjonizm jest również formą kupowania miłości do siebie, u siebie samego i u innych.
 11. Ucieczka w samotność – człowiek z wielkimi kompleksami niższości i jednoczesnym lękiem przed ludźmi obawia się zwykle spotkań z innymi, ponieważ one mogłyby zakwestionować jego dotychczasowy sposób oceny i działania. Aby nie doznać bólu odrzucenia „samotnik” zwykle sam ucieka od innych. Nie zawsze musi to być samotność w dosłownym tego słowa znaczeniu. Czasem „samotnicy” posiadają nawet wiele zewnętrznych kontaktów, ale są one nacechowane taką nieufnością i zamknięciem, iż ludzie ci pomimo wielu spotkań z innymi pozostają wewnętrznie głęboko osamotnieni.
 12. Racjonalizacja – człowiek, który nie akceptuje i nie kocha siebie, boi się dostrzec prawdę o sobie i o swoim życiu. Wszystkie swoje negatywne wyobrażenia, odczucia, myśli, które w jakiś sposób odsłaniają prawdę o nim samym, dławi lub „wyjaśnia racjonalnie”. Najgorsze wady, słabości i błędy potrafi „przemalować” na piękne cnoty i zwycięstwa. I tak kompleksy niższości – nazywa „pokorą”, przepychanie się łokciami – „wolą walki”, lękowe zachowania perfekcjonisty – „doskonałością i świętością”. Dla osoby posługującej się racjonalizacją, przyznanie się do błędu i pomyłki jest równoznaczne z przekreśleniem siebie i utratą wartości we własnych i cudzych oczach.

Wspólne cechy wszystkich sposobów „ucieczki” i „przystosowania”:

 • „odwrót od rzeczywistości”
 • lęk przed pełną odpowiedzialnością za życie,
 • koncentracja na sobie,
 • interesowność,
 • agresja/obojętność na bliźnich

Wszystkie te sposoby życia są zawsze nieprawdziwe – są namiastką życia, iluzją życiową, która prędzej czy później obróci się przeciwko człowiekowi. Na krótko uspokajają człowieka, jednak w końcu rodzą cierpienie. Jest to bowiem rozwiązanie nerwicowe. „Jakoś” pozwalają żyć człowiekowi, są one jednak zbyt kosztowne. Niemal wszystkie siły człowiek traci na udowadnianie sobie i innym, że jego życie ma wartość i sens.

Zgoda na życie wymaga wielkiej świadomości siebie, uczciwości, prawdy, ofiary.

Jak każde leczenie choroby jest zwykle bolesne, tak samo leczenie z naszych buntów wobec życia jest także procesem bolesnym, wymagającym wyrzeczeń.

Zgoda na życie wymaga najpierw wyrzeczenia się oszukiwania siebie, domaga się zdemaskowania fałszu. Domaga się prawdy o naszym życiu.

Człowiek winien dobrze wiedzieć na co ma się zgodzić.

Każdemu z nas grozi nie tyle jakiś totalny, autodestrukcyjny bunt wobec życia ile raczej życie w iluzji, bunt zamaskowany, bunt ukryty pod pozorami życia.

Prezentacja tematu została zakończona pytaniami do refleksji, które każda z obecnych na spotkaniu osób dostała. Następnie po odczytaniu obowiązujących zasad nastąpił czas wspólnego dzielenia się.

Spotkanie zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Kolejne spotkanie 20 października! 🙂  

 

Ostatnie spotkanie Ogniska było czasem osobistego, indywidualnego spotkania z Jezusem – trwaliśmy przed Nim podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu. Początek Adoracji był w ciszy, później przy wspólnym  uwielbieniu każdy kto chciał mógł podejść do Pana Jezusa i dotknąć monstrancji, w której był Żywy Bóg…Dla każdego z nas był to czas wyjątkowy, czas łaski przeżywany przez każdego z nas indywidualnie. Podczas całej Adoracji towarzyszył nam nasz opiekun duchowy ojciec Sylwester. Po zakończonej Adoracji ojciec modlił się wstawienniczo nad każdym kto chciał. Po zakończonej modlitwie odbywały się jeszcze przy herbacie w kawiarence indywidualne rozmowy.

Następne spotkanie Ogniska 6 październik 🙂

Po wakacyjnej przerwie spotkaliśmy się już w tradycyjnym składzie i według ustalonego od lat terminu – pierwszy wtorek miesiąca po Mszy Św. w Rychwałdzkim Sanktuarium. Miejsce też nie uległo zmianie – kawiarenka FDFE. Było dużo przyjemnych emocji, radości z widoku dawno niewidzianych przyjaciół, dzielenia się wakacyjnymi wspomnieniami, zdjęciami, odkryciami. Wielu z nas spotykało się przez wakacje. Były 2 spotkania Ogniska, ale widzieliśmy się też na koncertach, na górskich szczytach w czasie Ewangelizacji w Beskidach (szczególnie na Klimczoku, gdzie nasze Ognisko odpowiadało za ,,górę Tabor”…), na wakacjach z Sycharem w Jastarni, Nysie, na rekolekcjach różnego typu, na pielgrzymkach, wycieczkach krajowych i zagranicznych. Wszędzie pamiętaliśmy o sobie i cieszyliśmy się pięknem świata, sobą i innymi. Że pełno w nas radości można przeczytać w ostatnim numerze ,,Gościa Niedzielnego”, gdzie ukazała się relacja z naszego ,,ogniska Ogniska”. Jak ktoś nie nabył sobie tego numeru, musi zadowolić się artykułem ze strony internetowej tego tygodnika http://bielsko.gosc.pl/doc/2666522.U-Sycharkow-przysiega-rzecz-swieta

Spotkanie poprowadziła nasza Liderka – Iwonka, która zaproponowała cykl zajęć na najbliższy rok do ,,przerobienia”. Pomysł spotkał się z pełną aprobatą i wśród stałych bywalców, i wśród nowych sympatyków, których sporo było na spotkaniu. Oto czym się będziemy zajmować przez najbliższe 10 miesięcy na spotkaniach w pierwsze wtorki miesiąca:

Część I – CZY LUBISZ SIEBIE SAMEGO?

*Przejawy niezgody na życie

*Skąd się bierze niezgoda?

*Czy można zgodzić się na swoje życie?

*Ku pełnej akceptacji życia.

Część II

Część II – KU PEŁNEJ AKCEPTACJ ŻYCIA

*Przyjęcie miłości Boga początkiem zgody na życie

*,,Trzeci pokój”

*Przyjąć całe życie

*Zgoda na cierpienie

Wszystkie te wtorkowe spotkania będą tematycznie wiązały się z hasłem „JAK ZGODZIĆ SIĘ NA WŁASNE ŻYCIE?” Namiastkę tego, czym i jak będziemy się zajmować i w jaki sposób pracować, było nasze dzielenie się własnymi przemyśleniami, doświadczeniami i świadectwami osnutymi wokół pytania ,,Czy żyjesz pełnią życia, czy nie? Jak się to przejawia?”, a poprzedzonymi przypomnieniem zasad obowiązujących na mitingu.

Na spotkaniu ustaliliśmy także, że zmienia się godzina i forma naszych spotkań w 3. wtorki miesiąca. Od przyszłego tygodnia w 3. wtorki miesiąca spotykamy się na Adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy FDFE po Mszy Św. w Sanktuarium, czyli gdzieś o godzinie 19.00 i dłuższą niż dotychczas adorację będziemy łączyć albo z modlitwą wstawienniczą, albo z okazją do rozmów z Ojcem Sylwestrem, który też wtedy będzie odpowiadał na nasze pytania kierowane do niego wcześniej w formie pisemnej. Takie są plany, realizacja zaś zawsze związana jest z potrzebami, które życie nam samo pisze w swoich scenariuszach.

Nasze spotkanie formacyjne zakończyliśmy tradycyjnie odśpiewaniem Apelu  Jasnogórskiego i wspólną modlitwą, a po 21.00 zostało jeszcze wiele osób, aby prowadzić indywidualne rozmowy, skorzystać ze spotkania z psychologiem, umówić się na wspólny wyjazd na ogólnopolskie rekolekcje Sychar http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=13306

Najbliższe spotkanie Ogniska 15 września. Do zobaczenia! 🙂 

Drugie wakacyjne spotkanie Ogniska Sychar w Rychwałdzie odbiegało w swej konwencji od standardowego przebiegu naszych wspólnych chwil. Jeszcze w czerwcu umówiliśmy się, że będzie to czas rodzinnego spotkania i zabawy, dlatego rozbiegane i hasające po trawnikach i namiotach spotkań dzieci zdominowały nasz wspólny czas. Były szczęśliwe. My też. A jeszcze 2 godziny wcześniej pogoda nie wskazywała na udaną zabawę: burza, ulewa, silny wiatr odstraszał i nie zachęcał do przyjazdu. Wygrało te kilkanaście osób (nie licząc dzieci), które zaryzykowały i podjęły trud dojechania do Rychwałdu, opłacało się. Po Mszy Św. w Sanktuarium Matki Boskiej Rychwałdzkiej, na zielonych terenach rekreacyjnych FDFE, w rześkim powietrzu, które sprzyjało apetytowi i aktywności, rozłożyliśmy się z wiktuałami na przygotowanych stołach i ławach. Panowie zajęli się rozpalaniem ogniska, panie sprawami kulinarnymi, dzieci zabawą. Był też czas na poważne rozmowy, towarzyszyła nam Pani Urszula Rogólska, dziennikarka ,,Gościa Niedzielnego”, która przeprowadzała z nami wywiady. Materiał ten zaowocuje najprawdopodobniej artykułem o Wspólnocie Sychar i naszym Ognisku w którymś z kolejnych numerów tygodnika. Uczestnicy Ewangelizacji w Beskidach dzielili się wrażeniami ze spotkaniu na Klimczoku – biblijnej górze Tabor. Za tę część projektu odpowiadało właśnie nasze ognisko Sychar. Uczestnicy wakacji z Sycharem w Jastarni też z radością opowiadali o czasie wspólnego wypoczynku.  Był też bardzo symboliczny moment, kiedy otrzymaliśmy w prezencie dużą ilość chleba i różnorodnego pieczywa od właściciela piekarni, która w okolicy Domu Rekolekcyjnego prowadzi handel obwoźny. Nie byliśmy w stanie go zagospodarować i szybka akcja informacyjno logistyczna spowodowała, że jeszcze tego samego dnia dwa wielkie kosze chleba zostały przez naszych ,,sycharów” dostarczone do placówki opiekuńczo wychowawczej w Kętach.  Traktowaliśmy to jako biblijne cudowne rozmnożenie pokarmów i okazję do dzielenia się z innymi.

Przy ognisku nie zabrakło gitary i wspólnych śpiewów , nawet w tekstach biesiadnych i popularnych ogniskowych przebojów doszukiwaliśmy się z humorem charyzmatu naszej wspólnoty.

O 21.00 odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i jeszcze trochę pobyliśmy ze sobą, ale już starając się nie zakłócać ciszy nocnej. Wszystkim dziękujemy za DOBRY WSPÓLNY CZAS i  z niecierpliwością czekamy na wrześniowe powakacyjne spotkanie  we wtorek 1.09.2015r. po Mszy Św. tradycyjnie już w kawiarence FDFE. Do zobaczenia. 🙂 

Pierwsze wakacyjne spotkanie Ogniska za nami! Rozpoczęliśmy je Mszą Św. w Sanktuarium, następnie udaliśmy się do kawiarenki Domu Rekolekcyjnego, gdzie przy cieście i kawie, po odczytaniu zasad panujących na spotkaniu, rozpoczęliśmy wspólne dzielenie się tym co ostatnio wydarzyło się w życiu każdego z nas. W pewnym momencie nie tylko temperatura na zewnątrz była bardzo wysoka, ale również nasze dzielenie zrobiło się bardzo gorące. Stało się to min. za sprawą poruszonego wątku z listu otwartego O. Macieja Konenc – jezuity, opiekuna wrocławskiego Ogniska Sychar o „zapuszczaniu wędki”. „Zapuszczanie wędki” rozumiane jest jako: „próby, zachęcenie, dawanie znać o swojej postawie nawrócenia, mówienie życzliwie o drugiej stronie, takie zanęcanie jak ryby przed złowieniem (stąd zapuszczanie wędki), zachęcanie do dobra. Pochwalenie współmałżonka, (jak trzeba) takie zainteresowanie się nim, takie wyciąganie ręki do spotkania, do zgody, takie wychodzenie z inicjatywą.”

W spotkaniu Ogniska uczestniczyły „stare sycharki”, były też z nami nowe osoby, a także Marcin – lider Ogniska z Włocławka, który będąc na wakacyjnym wypoczynku w naszej okolicy zagościł także na naszym spotkaniu. Zakończyliśmy je wspólną modlitwą, odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego oraz błogosławieństwem Ojca.

Kolejne spotkanie 4 sierpnia, podczas którego zaplanowane jest ognisko! Do zobaczenia! 🙂 

16 czerwca 2015r.

Po godzinnej Adoracji i Uwielbieniu Najświętszego Sakramentu w kaplicy FDFE spotkaliśmy się przy imieninowo/rocznicowym poczęstunku w kawiarence. Imieniny obchodziła Alina, a 12 rocznicę swojego ślubu z Kasią świętował Michał. I solenizantka, i jubilat otrzymali od nas życzenia połączone z modlitwą, a ponadto Alinę uszczęśliwiliśmy kwiatami. Poczęstunek był obfity i bardzo smaczny.

Tak więc przy suto zastawionym stole wysłuchaliśmy sprawozdania i relacji Moniki, Beaty i Lidki z Marszu dla Życia i Rodziny w Cieszynie. Właśnie te 3 Dziewczyny wraz z rodzinami aktywnie reprezentowały nasze Ognisko na tej wielkiej plenerowej ewangelizacyjnej imprezie. Michał natomiast reprezentował nas na otwarciu drugiego w naszej diecezji Ogniska SYCHAR w Strumieniu. Rozmawialiśmy o planach nawiązania współpracy  i wspólnym działaniu na terenie diecezji bielsko-żywieckiej.

Następnie przedyskutowaliśmy najróżniejsze propozycje i pomysły związane  z wotum od Sycharu dla Matki Boskiej Rychwałdzkiej na uroczystość 50-lecia koronacji obrazu MBR. Przyjęto wstępne ustalenia, wskazano osoby odpowiedzialne, czasu pozostało nam niedużo, więc trzeba działać.

Ojciec Sylwester polecił nam kilka pozycji książkowych dotyczących problematyki małżeńskiej i rodzinnej. Obiecał zająć się dystrybucją tych książek dla chętnych, lista zainteresowanych została utworzona.

W ramach przygotowań do udziału w projekcie EWANGELIZACJA W BESKIDACH grupa chętnych wybiera się na rekonesans Klimczoka. Przypominamy, że w projekcie ta góra będzie pełnić rolę GÓRY TABOR i to właśnie nam, sycharkom, przypadła ona do współorganizacji w 3 edycji projektu ,,SURSUM CORDA – W GÓRĘ SERCA” 1 SIERPNIA 2015R. Każdego, kto ma ochotę wybrać się z nami na rekonesans szlaku w najbliższym czasie  serdecznie zapraszamy. Wyruszamy w sobotę 20 czerwca. Spotykamy się w Wilkowice Bystra, godz. 8.30, dworzec PKP.

O Ewangelizacji w Beskidach więcej znajdziesz:

https://pl-pl.facebook.com/EwangelizacjaWBeskidach 

Najwięcej czasu zajęło nam wysłuchanie listu otwartego do sycharowiczów od ojca Macieja Konenca SJ – opiekuna ogniska Sychar z Wrocławia i późniejsza dyskusja nad problemami zasygnalizowanymi w liście.  List ten można znaleźć:

http://sychar.org/2015/06/02/o-maciej-konenc-sj-list-otwarty-do-sycharkow-cz-1-2/

Na zakończenie poproszono o propozycje, zgłaszanie potrzeb, pomysły do pracy na kolejny rok działalności Ogniska po wakacjach. Dyskusja już się rozpoczęła w części nieoficjalnej, po Apelu Jasnogórskim, błogosławieństwie ojca Sylwestra i oficjalnym zakończeniu spotkania okrzykiem: KAŻDE TRUDNE SAKRAMENTALNE MAŁŻEŃSTWO JEST DO URATOWANIA. 

Kolejne wakacyjne spotkanie Ogniska 7 lipca! Zapraszamy!!! 🙂 

W pierwszy wtorek miesiąca nasze spotkanie tradycyjnie rozpoczyna Msza Św. w Rychwałdzkim Sanktuarium. Była ona odprawiana m.in. w intencji małżeństw w kryzysie, modliliśmy się za wszystkie trudne małżeństwa w trakcie i po Mszy Św. Uczestniczyliśmy też w nabożeństwie czerwcowym i włączyliśmy się w nowennę do Św. Antoniego i modlitwę w intencji Męczenników: Ojców  Michała i Zbigniewa, którzy już niedługo będą beatyfikowani w Peru.

Kolejny punkt programu to spotkanie w kawiarence domu rekolekcyjnego, tym razem przy przepysznym cieście Iwony-liderki, która w ten sposób obchodziła 9 rocznicę ślubu. Życzyliśmy Jej wszyscy dalszego rozwoju i wiary w to, że każde małżeństwo jest do uratowania.

Na to spotkanie zaplanowaliśmy sobie modlitwę Słowem Bożym.  Iwona wybrała Hymn o Miłości Św. Pawła z Listu do Koryntian. Wpierw czytaliśmy ten tekst wspólnie głośno, później indywidualnie w ciszy, dalej głośno odczytywaliśmy te fragmenty, które nas dotknęły. Stworzyło to niepowtarzalną modlitwę.

Po tej części nastąpiło dzielenie się, nawiązywanie własnych doświadczeń i przeżyć do fragmentu Pisma Świętego, który właśnie zgłębialiśmy, wypowiadanie własnych przemyśleń, interpretacji, refleksji. Iwona przygotowała bardzo ciekawe ćwiczenie związane z fragmentem, który towarzyszył nam całe spotkanie. Oto to ćwiczenie:

MIŁOŚĆ

 1. Wstaw swoje imię w miejsce kropek.
 2. Podziel się refleksją z innymi.
 • ………………cierpliwy/a jest
 • ………………łaskawy/a jest
 • ………………nie zazdrości
 • ………………nie szuka poklasku
 • ………………nie unosi się pychą
 • ………………nie dopuszcza się bezwstydu
 • ………………nie szuka swego
 • ………………nie unosi się gniewem
 • ………………nie pamięta złego
 • ………………nie cieszy się z niesprawiedliwości
 • ………………współweseli się z prawdą
 • ………………wszystko znosi
 • ………………wszystkiemu wierzy
 • ………………we wszystkim pokłada nadzieję
 • ………………wszystko przetrzyma
 • ………………nigdy nie ustaje

Wykonaliśmy je skrupulatnie i kto chciał, w wolności, podzielił się swoimi refleksjami i towarzyszącymi uczuciami przy pracy nad tym ćwiczeniem. Było i trochę śmiechu, i trochę zadumy, zadziwienia i odkrywczych momentów.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą, odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego, błogosławieństwem Ojca Sylwestra, który brał aktywny udział i w modlitwie Słowem, i w dyskusji, odpowiadał też na nasze pytania i wątpliwości. Potem przez długi czas trwały jeszcze rozmowy indywidualne, taka tradycyjna nieformalna część naszych spotkań. Kto chciał, mógł skorzystać z rozmowy z księdzem lub psychologiem.

Kolejne spotkanie Ogniska 16 czerwca! Zapraszamy! 🙂 

19 maja 2015r. spotkaliśmy się, jak zwykle w trzeci wtorek miesiąca w kaplicy Domu Rekolekcyjnego na Adoracji Najświętszego Sakramentu. Wielbiliśmy Pana w cichej modlitwie, indywidualnym skupieniu, a później radośnie śpiewając i głośno dziękując Bogu za Jego łaski.

Następnie udaliśmy się do kawiarenki i po części organizacyjnej nastąpiło dzielenie się poprzedzone modlitwą poprowadzoną przez Ojca Sylwestra.

Nasze wypowiedzi wiązały się bardzo często z dwoma bardzo ważnymi wydarzeniami z życia naszego Ogniska: Niedzielą Sycharowską w Gilowicach i rekolekcjami w Koszarawie Bystrej, które poprowadził dla nas ks. Bogusław Kastelik.

Niedziela Sycharowska odbyła się 10 maja w Parafii pw Św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach. Na trzech Mszach Św. O. Sylwester głosił kazania o Miłości małżeńskiej, sakramencie małżeństwa. Nie zabrakło także świadectw naszych Sycharków, którzy pomimo często bardzo trudnej sytuacji małżeńskiej trwają w wierności i miłości względem współmałżonka, są gotowi na pojednanie i jego powrót.

W rekolekcjach Ogniskowych, które odbyły się w Koszarawie w dniach od 15-17 maja wzięło udział  kilkunastu członków naszego Ogniska,  niektórzy ze swoimi współmałżonkami i dziećmi. Poznaliśmy też tam nowych znajomych, rodziny, małżeństwa nie tylko z terenu Podbeskidzia. Dowiedzieli się o naszych rekolekcjach najczęściej ze stron internetowych i  postanowili skorzystać z tej formy. Jak zapewniali w czasie świadectw, zyskaliśmy sobie nowych sympatyków i nie był to nasz ostatni kontakt z tymi osobami.

CZYSTOŚĆ, UBÓSTWO, POSŁUSZEŃSTWO – to RADY Ewangeliczne, którym poświęcone były rekolekcje. Był czas konferencji, był czas nabożeństw i pracy ze Słowem, Adoracji Najświętszego Sakramentu, spowiedzi, modlitwy, indywidualnych rozmów i refleksji. Wspólnie przechodziliśmy drogę od lęku do miłości, od pychy i pożądliwości do posługi. Gościnne progi domu rekolekcyjnego w Koszarawie, pomoc osób zajmujących się dzieci, postawa ks. Bogusława i przede wszystkim  wysiłek organizatorów sprawił, że był to bardzo owocny dla wszystkich czas.  Był to też czas odpoczynku, radości bycia z sobą, umiejętności zabawy, relaksu, cieszenia się. Okazało się, że potrafimy się wspaniale modlić i wspaniale bawić. CHWAŁA PANU!!!

Nasz miting zakończyliśmy modlitwą i błogosławieństwem Ojca Sylwestra. Tradycyjnie odśpiewaliśmy apel jasnogórski i ściskając sobie dłonie głośno przypomnieliśmy, że KAŻDE SAKRAMENTALNE MAŁŻEŃSTWO JEST DO URATOWANIA. Poleciliśmy też w modlitwie tych, którzy w najbliższym czasie będą mieli kolejne rozprawy rozwodowe.

Najbliższe spotkanie Ogniska 2 czerwca 2015r.

Majowe spotkanie

 W pierwszy wtorek miesiąca spotkaliśmy się tradycyjnie na Mszy Świętej w Sanktuarium Rychwałdzkim. Msza Św. odprawiana była w intencji małżeństw w kryzysie i modliliśmy się o pojednanie i łaskę przebaczenia w naszych rodzinach. Po Mszy Św. odmówiliśmy wspólnie nowennę do Św. Antoniego oraz wzięliśmy udział w nabożeństwie majowym.

Dalsza część spotkania Ogniskowego miała miejsce w kawiarence domu rekolekcyjnego. Tę część rozpoczął modlitwą Ojciec Sylwester, odśpiewaliśmy też tradycyjnie pieśń przy dźwiękach gitary. Iwona przywitała wszystkich, szczególnie tych, którzy zjawili się na spotkaniu pierwszy raz.

Odczytaliśmy Akt Zawierzenia Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski, który to uroczyście 2 maja złożyli przedstawiciele ogólnopolskiej Wspólnoty na Jasnej Górze. W uroczystościach tych brał udział Andrzej, który  przywiózł dokument – Akt Zawierzenia dla naszego Ogniska. BARDZO MU ZA TO DZIĘKUJEMY!

W części informacyjnej Iwona przekazała zwięzłe informacje organizacyjne dotyczące Niedzieli Sycharowskiej, którą zaplanowaliśmy na 10 maja w Parafii pod wezwaniem Św. Andrzeja w Gilowicach. Kolejne komunikaty dotyczyły rekolekcji naszego Ogniska w Koszarawie 15-17 maja 2015r.  M.in. liderka przypomniała o konieczności zabrania ze sobą Pisma Św.

Część warsztatową spotkania rozpoczęła BURZA MÓZGÓW. Spisaliśmy na tablicy wszelkie skojarzenia związane z MAŁŻEŃSTWEM. Plakat był w zasadzie uzupełniany do końca zajęć, bo ciągle rodziły się nowe pomysły. Najczęściej powtarzane wyrazy to: sakrament, zbawcze Przymierze z Bogiem, radość, rozczarowanie, porażka, rozwój, zranienie, pragnienie dobra dla drugiego, wspólnota, ból, cierpienie, manipulacja, uczucia, obrączka, wspomnienia, szczerość, seks/brak, więź, uczciwość, zdrada, wierność, rozwód, niezrozumienie, dialog, skrzywdzenie, zobowiązanie do nieustannego rozwoju, pokora itp.

Podsumowaniem burzy mózgów było stwierdzenie,  że to jest właśnie TWOJE małżeństwo i pytanie rozpoczynające dyskusję, czy w nas jest zgoda na taki związek? Przed rozpoczęciem dzielenia liderka przypomniała zasady obowiązujące w czasie spotkania wspólnoty. Wiele osób zabierało głos, dzieląc się swoim doświadczeniem, w trakcie tych wypowiedzi Iwona – prowadząca spotkanie, nanosiła kolejne notatki na naszą mapę myśli. Każdy mógł się wypowiedzieć i mieliśmy okazje wysłuchać i wygłosić w wolności wiele nawet skrajnych zdań, poglądów i opinii o małżeństwie. Pewnym podsumowaniem tych rozmów była wypowiedź Ojca Sylwestra, który odniósł się do życia we wspólnocie zakonnej i do konsekwencji podjętych decyzji oraz konieczności WŁASNEGO  rozwoju, co staje się obowiązkiem każdego chrześcijanina bez względu na stan, wiek, wykształcenie.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą, błogosławieństwem kapłańskim i zawołaniem KAŻDE SAKRAMENTALNE MAŁŻEŃSTWO JEST DO URATOWANIA. Wierzymy w to!

Kolejne spotkanie Ogniska 19 maja 2015r. Do zobaczenia! 🙂 

Spotkanie 21 kwietnia 2015r.

 3 wtorek miesiąca to tradycyjnie Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Domu Rekolekcyjnego w Rychwałdzie. Pierwsza część – adoracja w ciszy, potem uwielbienie pieśnią, muzyką i głośną modlitwą. Adoracje zakończył Ojciec Ryszard, który udzielił nam błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, a także chętni mogli skorzystać z Komunii Świętej, co było wartościową nowością i sprawiło wielu z nas, którzy w tym dniu nie mieli jeszcze okazji przystąpić do Stołu Pańskiego, wielką radość.

Potem spotkanie w kawiarence przy rocznicowym cieście Iwony, która w ten sposób świętowała 11 rocznicę swojego małżeństwa. Złożyliśmy Jej życzenia, dziwiąc się, jak można opuścić żonę, która piecze TAKIE ciasto 😉

W pierwszej części organizacyjno ogłoszeniowej nasza Liderka powitała wszystkich, szczególnie tych, którzy trafili do nas po raz pierwszy – tym razem była to spora grupka kobiet i mężczyzn.  Dalej Iwona zapoznała nas z planem rekolekcji ogniska 15-17 maja w Koszarawie. Oto ten plan:

Piątek – 15.05.

18.00 Kolacja

19.00 Zawiązanie Wspólnoty

20.00 Eucharystia

Sobota – 16.05

7.30 Modlitwa poranna + konferencja

8.15 Śniadanie

9.00 Spotkanie ze Słowem Bożym w grupie

10.00 Przerwa kawowa

11.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy + okazja do   Spowiedzi Św.

12.30 Obiad

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia + konferencja

16.00 Wspólna kawa popołudniowa + dyskusja

17.00 Eucharystia

18.00 Kolacja

19.00 Pogodny wieczór

20.00 Ognisko

21.00 Modlitwa na zakończenie dnia

Niedziela – 17.05

7.30 Modlitwa poranna + konferencja

8.15 Śniadanie

9.00 Spotkanie ze Słowem Bożym w grupie

10.00 Przerwa kawowa

11.00 Godzina Świadectw

12.00 Eucharystia

13.00 Obiad

Dalej były komunikaty dotyczące Niedzieli Sycharowskiej w Gilowicach zaplanowanej na 10 maja i organizowanym przed nią spotkaniu roboczym.  Chętni mogli skorzystać z zasobów biblioteczki ogniskowej oraz kolportażu książek i ulotek sycharowskich.

Właściwa część spotkania to PRACA ZE SŁOWEM BOŻYM. Łączyło się to z ,,zadaniem domowym”, gdzie poszukiwaliśmy trafiających do nas fragmentów Pisma Świętego na temat PRZEBACZANIA i odnosiliśmy je do własnego życia. Liczne świadectwa, rozważania i przemyślenia uzupełniały odczytywanie fragmentów Starego i Nowego Testamentu. W trakcie tej części dołączył do nas Ojciec Sylwester, nowy opiekun duchowy naszego ogniska. Mieliśmy okazję posłuchać krótkiej autoprezentacji i świadectwa związanego z przebaczaniem w życiu zakonnika.

Konkluzją naszych rozważań może być zdanie: ,,KLUCZEM DO PORAŻKI JEST CHĘĆ ZADOWOLENIA WSZYSTKICH”.  Na zakończenie wysłuchaliśmy dwóch przepięknych prezentacji opartych na tekstach z Pisma Świętego dla kobiet i mężczyzn. Były to listy od Pana Boga pisane do nas. Niektórych wzruszyły do łez.  Oto linki do tych prezentacji:

https://www.youtube.com/watch?v=tUCVn4PswG0

https://www.youtube.com/watch?v=uRvCsfQyHt

Spotkanie zakończyliśmy apelem jasnogórskim, błogosławieństwem kapłańskim i tradycyjnym zawołaniem: ,,KAŻDE SAKRAMENTALNE MAŁŻEŃSTWO JEST DO URATOWANIA”.

Kolejne spotkanie Ogniska 5 maja! Do zobaczenia 🙂 

 

Po-Wielkanocne spotkanie Ogniska Sychar. 

Pierwszy wtorek miesiąca przypadł w tym roku zaraz po Świętach Wielkiej Nocy. Msza Święta w Sanktuarium Rychwałdzkim, odprawiana w intencji małżeństw w kryzysie, którą rozpoczęliśmy spotkanie,  oddawała jeszcze podniosły nastrój liturgii wielkanocnej. Mszę zakończyła Nowenna do Bożego Miłosierdzia, którą w kościele katolickim odmawiamy przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego od Wielkiego Piątku.

Spotkanie po Mszy św. odbyło się tradycyjnie w kawiarence domu rekolekcyjnego.  Rozpoczęliśmy je modlitwą i pieśnią wychwalającą Pana Zmartwychwstałego.  Następnie nasza Liderka złożyła wszystkim świąteczne życzenia i przypomniała o majowych rekolekcjach Ogniska oraz o zmianie tajemnic różańca świętego.

Późnej Iwona nawiązała do toczącej się na forum od Wielkiego Czwartku dyskusji zainicjowanej przez ,,nałoga”, a dotyczącej obrządku obmycia nóg. Postawiła pytanie i pozostawiła czas na refleksję: ,,Czy ja pozwalam Bogu na umycie mnie z brudu? Czy Bóg  działając przez innych ludzi we Wspólnocie, ma do mnie dostęp, czy pozwalam Mu na to? Czy pozwalam Bogu, aby mi obmył nogi przez ludzi we Wspólnocie? Czy pozwalam aby inni pokazali mi, że mam coś do umycia?”

Dalej Iwona zaproponowała ćwiczenie dotyczące przebaczenia. Pracowaliśmy tym razem metodą warsztatową. Przeliczaliśmy swoje nieprzebaczone krzywdy na kilogramy i uzupełnialiśmy schematyczne rysunki bagażami. Przeróżne wyniki, jakie osiągnęliśmy, dowodzą, że jesteśmy w różnych miejscach swej drogi ku wolności, pokoju i Pogody Ducha. Kto chciał, dzielił się własnym doświadczeniem, mówiliśmy o modlitwie przebaczenia i modlitwie uwolnienia. Osoby praktykujące te modlitwy dzieliły się własnymi przemyśleniami, dawały świadectwa.  Nasze przemyślenia wzbogacił wykład prowadzącej spotkanie ,, Co oznacza i co nie oznacza wybaczenie”. I tak:

„Wybaczyć” nie oznacza:

 • zapomnieć
 • zrozumieć
 • usprawiedliwić
 • udawać, że nic się nie stało
 • zbagatelizować krzywdę
 • znów zaufać
 • zaprzyjaźnić się
 • być blisko z osobą, która nas skrzywdziła
 • zrobić niezasłużony prezent sprawcy krzywdy
 • zrezygnować ze sprawiedliwej kary
 • zrezygnować z obrony przed ponownymi krzywdami

„Wybaczyć” oznacza:

 • zrezygnować z pielęgnowania urazy
 • zrezygnować z zemsty (w tym karania samego siebie)
 • zrezygnować z „drewnianej nogi”
 • pogodzić się z tym, że nie będzie rekompensaty za doznane krzywdy
 • pogodzić się z tym miejscem w życiu, w którym jest się teraz

Wybaczenie jest kwestią decyzji!

 • Jeśli już wiesz na czym polega wybaczenie pozostaje już tylko decyzja by to zrobić, lub przeciwnie by tego nie robić
 • Jesteś wolnym człowiekiem, wiesz już jak bardzo Ci ciąży Twój plecak i co zrobić żeby go zdjąć
 • Masz też prawo jednak dalej go nosić, masz prawo cierpieć, użalać się nad sobą i pozostać ofiarą

Jaka jest Twoja decyzja?

 Zajęcia zakończyła ,,runda” wypowiedzi, co dały mi dzisiejsze zajęcia i …zadanie domowe. Na kolejne spotkanie każdy przygotuje odpowiedni fragment Pisma Świętego, mówiący o przebaczeniu i będziemy pracować ze Słowem.

Spotkanie zakończyliśmy tradycyjnie odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego o 21.00, modlitwą dziękczynną i hasłem, będącym naszym charyzmatem: KAŻDE SAKRAMENTALNE MAŁŻEŃSTWO JEST DO URATOWANIA.

Kolejne spotkanie 21 kwietnia!

 

 

Ostatnie spotkanie Ogniska w Wielkim Poście.

Trzeci wtorek miesiąca – tradycyjnie, Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy FDFE. Tym razem adoracja przebiegała w ciszy, czas osobistej refleksji i kontemplacji w indywidualnej modlitwie. Był to też dobry moment na zgłębienie przemyśleń dotyczących LITANII Pokory i zasad, o których dyskutowaliśmy już na poprzednim spotkaniu. Temat rzeka, trzeba poświęcić mu kilka spotkań, co jasno wynika z czasu dzielenia się po adoracji.

LITANIA POKORY

Kyrie eleison , Chryste eleison , Kyrie eleison

Chryste usłysz nas , Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże , zmiłuj się nad nami …

 1. Od pragnienia bycia poważnym , które nie jest powiększaniem chwały Bożej –

BROŃ NAS O JEZU!

Od pragnienia bycia kochanym , które nie jest skierowane ku wzajemnej miłości –

Od pragnienia bycia wywyższanym , które nie jest szukaniem dobra Królestwa Bożego –

Od pragnienia bycia honorowym , które nie jest wyrazem służby społeczeństwu –

Od pragnienia bycia wychwalanym, które nie jest walką o prawdę –

Od pragnienia bycia preferowanym, które nie jest wyrazem zapału dla ewangelizacji –

Od pragnienia bycia doradcą, które nie jest troską o dobro drugiego –

Od pragnienia bycia aprobowanym, które nie jest znakiem starania się o sprawiedliwość –

Od pragnienia bycia popularnym , które nie jest owocem miłości do ludzi –

 1. Od przesadnego lęku przed upokorzeniami –

WYBAW NAS CHRYSTE!

Od przesadnego lęku przed pogardą  –

Od przesadnego lęku przed niespodziewanym cierpieniem –

Od przesadnego lęku przed oczernianiem –

Od przesadnego lęku przed byciem zapomnianym –

Od przesadnego lęku przed byciem niesprawiedliwie osądzanym –

Od przesadnego lęku przed szyderstwami –

Od przesadnego lęku przed podejrzeniami –

 1. Jeżeli inni są więcej kochani od nas  –

JEZU, POZWÓL NAM CIESZYĆ SIĘ Z NIMI!

Jeżeli inni są bardziej wyróżniani od nas –

Jeżeli inni w opinii świata słusznie wzrastają , my zaś tracimy –

Jeżeli inni są wybierani , my zaś pomijani –

Jeżeli inni wychwalani, my zaś niezauważeni –

Jeżeli inni według planów Boga wzrastają w świętości bardziej od nas –

 1. Aby nasze dążenie do świętości nie zgubiło się w przesadnej obserwacji samego siebie lub porównywaniu się z innymi –

O TO PROSIMY CIĘ JEZU!

Aby nasza pokora nie była udawaniem, aby lepiej wypaść albo załatwić sobie coś –

Abyśmy mogli z radością akceptować nasze osiągnięcia , sukcesy , wyróżnienia, pochwały i nagrody dziękując Bogu i śpiewając Magnificat –

Abyśmy przyjmowali wszystkie nasze talenty i zdolności od Boga jako dar i zadanie w służbie ewangelizacji i jedności świata –

Abyśmy bez zazdrości , a nawet z radością uznali również te charyzmaty innych , których sami nie posiadamy –

Abyśmy akceptowali też nasze ograniczenia, braki , trudności wewnętrzne lub zewnętrzne , choroby oraz zadane nam krzywdy jako próbę od Pana Boga i zaproszenie do głębszego udziału w tajemnicy Twojego Krzyża i zmartwychwstania –

Aby nasza praca nad sobą była coraz bardziej wypełniona zaufaniem i miłością do Boga i bliźniego na wzór Maryi –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata , przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata , wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata , zmiłuj się nad nami!

 1. Jezu cichy i pokornego serca
 2. Uczyń serca nasze według Serca Twego
 3. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, z miłości do Ojca Niebieskiego i do nas ludzi uniżyłeś się i stałeś się człowiekiem, służąc wszystkim – posłuszny aż do przelania Krwi na Krzyżu. Daj nam Twojego Ducha, abyśmy mogli uczestniczyć w dziele odkupienia i na wzór Twojej Matki i za Jej wstawiennictwem brali udział w Twoim zmartwychwstaniu, Twojej misji i Twojej chwale. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego , Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

ZASADY

 1. Droga pokory na tej ziemi – to wejście do królestwa Bożego.
 2. Bez pokory wszystko jest próżnością i urojeniem.
 3. Razem z pokorą zdobędziesz wszystkie inne cnoty.
 4. Pozwól, aby pokora była  twoją stałą towarzyszką a będziesz szczęśliwy.
 5. Doświadczysz dużo pociechy wewnętrznej, jeżeli wielkodusznie przyjmiesz upokorzenia.
 6. Nie wpada w gniew i zgorzknienie, kto samego siebie uważa za małego.
 7. Kto doświadczy upokorzenia na tej ziemi, tego sam Bóg wywyższy w wieczności.
 8. Kto pokornie i w pokoju serca przyjmuje wzgardę – zdobędzie niewyobrażalną wielkość.
 9. Uświadomienie sobie własnej głupoty i nędzy jest lekarstwem na pychę i zarozumiałość.
 10. Rozważanie własnej nędzy i nicości daje dużo cierpliwości w upokorzeniu.
 11. Kto z pokornego serca samego siebie uniża , potrafi odkryć wartość drwiny i obrazy.
 12. Kiedy doświadczasz niesprawiedliwości, pamiętaj, że z prochu jesteś stworzony.
 13. Jeżeli nie umiesz przebaczać urazy, okazujesz wyraźnie twój brak pokory.
 14. Upokorzenie jest bardzo ciężkie dla tego, kto nie chce pamiętać o swojej nicości.
 15. Owocne dążenie do pokory to rozważanie własnej małości w świetle wielkości Boga.
 16. Każde dobro w tobie to dar Boga.
 17. Jak ośmielasz się liczyć na siebie, skoro wszystko otrzymałeś jako dar Boga?
 18. Moje życie przemija, jestem jak popiół i dym, a jednak jest we mnie jeszcze tyle pychy i zarozumiałości.
 19. Przypatrz się uważnie otwartemu grobowi, a będziesz znów pokorny.
 20. Nie polegać na własnym zdaniu – to wyraz pokory.
 21. Nigdy nie będziesz prawdziwie pokorny, kto samego siebie za bardzo ceni i kocha.
 22. Znosić wady innych, a nawet swoje własne – to owoc całkowitego otwarcia się na pokorę.
 23. Służyć z radością – to owoc pragnienia pokory.
 24. Kto uczciwie dąży do pokory, niech szanuje innych , ceniąc samego siebie nisko.
 25. Wyśmiewanie innych i brak szacunku do nich wpływa z przesadnej pewności siebie.
 26. Nie denerwuj się, gdy popełnisz jakiś błąd – upokarzaj swoje serce.
 27. Dobroć Boża jest bardzo bliska pokornemu i skruszonemu sercu.
 28. Zwracanie uwagi nie wywołuje oburzenia u tego,  kto posiada pokorę.
 29. Zaufanie Bogu , zamiast samemu sobie, pogłębia pokorę.
 30. Sercem i duszą pokory jest część i miłość Boga.

Podobać się Bogu znaczy więcej niż ludzkie uznanie i chwała.

Druga część rozpoczęliśmy modlitwą, którą poprowadził Ojciec Marek, następnie kilka ogłoszeń porządkowych, przypomnienie zasad mitingu i rozpoczęliśmy dzielenie się własnymi doświadczeniami i przemyśleniami. Dyskusja była momentami gorąca, duża rola w prowadzeniu i kierowaniu nią przypadła tym razem liderce Iwonie (psycholog z zawodu)  i Ojcu Markowi – opiekunowi duchowemu Ogniska. Alina często nawiązywała do wypowiedzi i pracy warsztatowej z ogólnopolskich rekolekcji dla liderów, korzystała ze skrzętnie prowadzonych wtedy notatek i wzbogacała doświadczenia i przemyślenia  uczestników dyskusji  odczytywaniem  odpowiednich fragmentów rekolekcyjnych zapisków.

Wnioskiem kończącym nasze rozważania (a głos zabrał KAŻDY uczestnik spotkania) była konkluzja, że konieczność stałej pracy nad samodoskonaleniem jest naszym obowiązkiem. Rozwój duchowy i emocjonalny, poznanie samego siebie, stawanie w prawdzie jest zadaniem do końca Życia. Ładnie tu pasuje jedna ze złotych myśli odczytana przez Alinę, że wychodząc na szczyt nie narzekaj, że idziesz pod górę. Na pewno nie będzie to ostatnie spotkanie dotyczące pokory.

Spotkanie zakończyliśmy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i tradycyjnym zawołaniem naszej wspólnoty, że: KAŻDE SAKRAMENTALNE MAŁŻEŃSTWO JEST DO URATOWANIA”.

Kolejne spotkanie Ogniska – tuż po Święcie Zmartwychwstania Pańskiego 7 kwietnia.

Uwaga Msza Św. w tym dniu będzie już o godz. 18.00!

3 marca 2015r.

Po Mszy Św. sprawowanej w intencji małżeństw w kryzysie rozpoczęliśmy tradycyjne spotkanie w kawiarence. Spotkanie rozpoczęło się odbieraniem gratulacji i komplementów przez Bożenkę i Iwonę za artykuł – wywiad w ostatnim numerze ,,Gościa Niedzielnego”. Nawet Ksiądz Proboszcz – Ojciec Bogdan, przyszedł pogratulować sławy. Wszyscy chwalili artykuł, przekazywali też opinie swoich znajomych, często pełne podziwu dla odwagi i postawy bohaterek wywiadu. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to jedyny sycharowski akcent w następnych numerach tego czasopisma.  Rozpoczęliśmy spotkanie modlitwą i uwagą, że pierwszy raz od niepamiętnych czasów nie ma na naszym spotkaniu nikogo nowego. Czyżby dobry znak? Czas Wielkiego Postu sprzyja widocznie pojednaniu i nikt nowy nie potrzebuje pomocy.  W połowie spotkania pojawiła się jednak nowa osoba.

Część organizacyjną zajęły informacje o:

-zbieraniu zaliczki 50 zł na rekolekcje ogniska 15 – 17 maja w Rycerce. Zaliczkę zbiera Alina, my wszyscy reklamujmy to przedsięwzięcie zwłaszcza we własnych parafiach. Obiecane mamy plakaty do parafialnych gablot;

-nastąpiła zmiana tajemnic Róży Różańcowej w intencji współmałżonków;

-zachęcono do korzystania z biblioteczki ogniska;

-dziewczyny snuły plany organizowania pielgrzymki do Meczugorie w przyszłym roku i informowały o takiej pielgrzymce z ognisk Dolnego Śląska.

Właściwa część naszego spotkania to było wysłuchanie konferencji ks. Pawlukiewicza o pysze i pokorze. Pycha nasza jest absurdalna, pomaga cnota poczucia humoru. Rozradować się w Bogu to wyższa szkoła jazdy. Rozradować się może tylko człowiek mały.

Po konferencji rozpoczęła się dyskusja nad głównymi tezami tego wykładu, odwoływaliśmy się w swoich świadectwach do własnych przeżyć i doświadczeń. Mówiliśmy nie tylko o grzechu pychy, ale i o własnych kompleksach, poczuciu niskiej wartości, zadawaliśmy sobie pytania pozostające często bez odpowiedzi, ale istotne, że zostały one wyartykułowane.

Link do konferencji:

www.youtube.com/watch?v=gf0vbRIqPrM

Na zakończenie Ojciec Marek udzielił nam błogosławieństwa i odśpiewaliśmy apel jasnogórski.  Oczywiście potem nastąpiła część nieoficjalna, indywidualne konsultacje z Ojcem Markiem i z psycholożką, rozmowy do późnych godzin nocnych.

Kolejne spotkanie 17 marca!

17 lutego to 3. wtorek miesiąca, więc  spotkanie Ogniska rozpoczęliśmy  Adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy Franciszkańskiego Domu  Formacyjno-Edukacyjnego.  Była adoracja w ciszy i  w drugiej części Uwielbienie Pana śpiewem i głośną modlitwą dziękczynną. Następnie przeszliśmy do kawiarenki FDFE i tam, przy urodzinowym cieście Gieni i serniku Aliny, serwowanym z okazji 1 rocznicy ,,wstąpienia” do Ogniska Sychar (nowa ogniskowa tradycja?), spędziliśmy DOBRY  czas dzielenia się sobą wzajemnie. Ci, którzy uczestniczyli w naszej drugiej Niedzieli Sycharowskiej w Pietrzykowicach relacjonowali przebieg tego wydarzenia, mówili o swoich przeżyciach i refleksjach. Dagmara – gospodyni ,,pietrzykowickiej niedzieli”, opowiadała o oddźwięku, z jakim w jej parafii  spotkało się to przedsięwzięcie. Sami uczestnicy byli pod wrażeniem kazań Ojca Marka. Iwona z Aliną dały sprawozdanie z rekolekcji liderów w Nysie, na których były także z Ojcem Markiem. I tu też wiele dobrego o naszym opiekunie usłyszeliśmy i przeczytaliśmy na forum po tym spotkaniu. Szkoda, że Ojciec Marek nie był na spotkaniu Ogniska (urlop ma i odpoczywa), byłoby mu miło usłyszeć te pochwały. Na spotkaniu pojawiły się kolejne nowe osoby, wśród nich te, które wystąpiły ze związków niesakramentalnych. Cieszy nas bardzo fakt, że rośnie w siłę grupa ,,byłych niesakramentalnych”, zawierzających Bogu swoje życie i szukających duchowego wsparcia właśnie we Wspólnocie Sychar. Wyjątkowo radosna atmosfera, pełna radości, ciepła i humoru, która towarzyszyła spotkaniu, możliwe że spowodowana była ,,ostatkową” aurą, wszak jutro Popielec. Dobrze nam jest ze sobą, nic więc dziwnego, że po odśpiewaniu na zakończenie apelu jasnogórskiego nie wszyscy się rozchodzą, rozmowy ,,sucharów” trwają nadal. Działamy na siebie terapeutycznie i to też jedno z zadań naszego Ogniska. Kontakty ludzi związanych z Ogniskiem nie ograniczają się tylko do ustalonych spotkań dwa razy w miesiącu, ale z czasem oferta wspólnie spędzanego czasu uległa znacznemu poszerzeniu i każdy może w niej znaleźć coś dla siebie. Dlatego serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania. Najbliższe we wtorek 3. marca po Mszy Św. w Rychwałdzkim Sanktuarium. Do zobaczenia! 

Spotkanie Ogniska, które odbyło się 3 lutego rozpoczęliśmy Eucharystią o godz. 17.00 w Sanktuarium MBR. Następnie udaliśmy się do Domu Rekolekcyjnego gdzie po krótkiej wspólnej modlitwie odsłuchaliśmy konferencji ks. Piotra Pawlukiewicza pt.„Bierz się do roboty”. Po konferencji nastąpił czas wzajemnego dzielenie się tym co usłyszeliśmy, co nas dotknęło. Był to bogaty czas wymiany myśli i uczuć. Obecny wśród nas o. Marek zadał pytanie, na które poprosił aby nie odpowiadać na spotkaniu ale we własnym sercu: „Gdzie byście teraz byli gdyby nie spotkało Was tak bolesne doświadczenie życiowe jakie teraz doświadczacie w Waszych małżeństwach?”. Jest to pytanie, które niewątpliwie skłania do refleksji ale też nadaje sens temu co nas spotyka.

Konferencję można odsłuchać tutaj:

www.youtube.com/watch?v=yZQ53J0Ev3o

Kolejne spotkanie Ogniska 17 lutego! A jeszcze wcześniej bo już 8 lutego Niedziela Sycharowa w Pietrzykowicach, na którą Was wszystkich serdecznie zapraszam!

 

Kolędy, pastorałki, życzenia i świąteczna atmosfera towarzyszą wszystkim spotkaniom opłatkowym. Spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła  także nam, kiedy w ostatni wtorek spotkaliśmy się przy suto zastawionym stole po uczcie duchowej, jaką przeżyliśmy na Mszy Świętej w Rychwałdzkim Sanktuarium.  Każde spotkanie, więc także i  opłatek to naprawdę wyjątkowy dla nas dzień. Opłatek Wspólnoty to dzień, w którym w świątecznej atmosferze możemy się spotkać, powspominać, porozmawiać i po prostu ze sobą pobyć. Zazwyczaj jest to możliwe tylko na ogniskowych rekolekcjach, okolicznościowych spotkaniach wyjazdowych i właśnie opłatku, ponieważ mieszkamy w różnych częściach diecezji.

Spotkanie opłatkowe rozpoczął Ojciec Marek, zapraszając wszystkich do odśpiewania kolędy, poświęcił opłatki i złożył bardzo wzruszające życzenia dla wszystkich członków i sympatyków wspólnoty. Iwona – nasza liderka, też w ciepłych słowach  złożyła życzenia obecnym. A potem już wszyscy wszystkim i każdemu z osobna życzyli, dziękowali, przytulali, otaczali modlitwą. Było nas wielu, więc ceremonia dzielenia się opłatkiem i składania życzeń trwała bardzo długo.  Radosnej atmosferze sprzyjał suto zastawiony stół w świątecznej oprawie, sesje zdjęciowe, towarzyszący wszystkim uśmiech, ciepło i życzliwość.  Nie zabrakło tez refleksji.  Iwona przygotowała kartki-losy z  nazwiskami różnych świętych (w propozycjach wykorzystała Świętych, których liczne relikwie znajdują się w jej  parafialnym kościele w Lesnej), losowaliśmy sobie patrona na ten rok, wyjątkowego dla nas w tym roku Świętego (a może to Oni nas sobie wybierali?). Naszym zadaniem jest zdobyć nowe wiadomości o wylosowanej postaci, poznać Świętego głębiej, wzbudzić do niego szczególne nabożeństwo i  kult. Za rok, kiedy spotkamy się na opłatku, będziemy dzielić się świadectwami wpływu tych Świętych na nasze życie.

Oczywiście nie obeszło się bez ogłoszeń, które czasami brawurowo przerywane były gromkim kolędowaniem.  Liderka z niemałym trudem  przebiła się z informacją o rekolekcjach ogniska 15-17 maja (prowadzi ks. Bogusław Kastelik), o zaproszeniu na 5 rocznicę otwarcia ogniska w Gdańsku, o całonocnej Adoracji w Sanktuarium 23 stycznia, o niedzieli sycharowskiej 8 lutego w Pietrzykowicach, o 1% odpisu podatkowego na Wspólnotę Sychar.

Po apelu jasnogórskim i błogosławieństwie Ojca Marka, tradycyjnie kończącym nasze spotkania, rozpoczęła się tzw. część nieoficjalna, czyli nocne Polaków rozmowy.  Nawet to, że w następnym dniu większość z nas szła do pracy, nie skłaniało obecnych do szybkiego rozejścia się.  To dobrze, że jest nam ze sobą dobrze.

Kolejne spotkanie Ogniska 3 lutego!

Ostatnie w tym roku spotkanie Ogniska upłynęło w przedświątecznej atmosferze, choć, jak to przed świętami bywa, nie zabrakło momentów pełnych napięcia, emocji i nerwowości.  Tym razem spotkaliśmy się na Mszy Św. w intencji naszej koleżanki, a później już tradycyjnie w kawiarence domu rekolekcyjnego. Po powitaniu szczególnie tych, którzy przyszli na spotkanie pierwszy raz, pomodliliśmy się słowem i pieśnią. Iwona rozpoczęła od spraw organizacyjnych związanych z planowanymi spotkaniami w nowym roku, w tym ze spotkaniem opłatkowym. Ojciec Marek dzielił się wrażeniami po swoich pierwszych rekolekcjach, Ula dziękowała za udział we Mszy Św. w jej intencji, Basia prosiła o modlitwę w związku z czekającą ją w piątek rozprawą apelacyjną, złożyliśmy życzenia urodzinowe Grześkowi, który częstował nas pysznym sernikiem – dziełem jego Mamy.

Potem nastąpiła prelekcja połączona z prezentacją o szantażu emocjonalnym i manipulacji. Całą tę część naszego spotkania prowadziła Iwona – nasza liderka i zarazem praktykujący psycholog. A oto krótkie streszczenie wykładu:

SZANTAŻ EMOCJONALNY TO: potężna forma manipulacji, polegająca na groźbie (pośredniej lub bezpośredniej) bliskiej nam osoby, ukarania nas jeżeli nie zrobimy tego czego sobie życzy. Zawiera się w zdaniu: „Jeśli nie będziesz zachowywał się tak jak chcę to będziesz cierpiał”. Manipulacja przekształca się w szantaż emocjonalny kiedy stosowana jest wielokrotnie, by zmusić nas do poddania się żądaniom szantażysty kosztem naszych pragnień. Ważne jest aby nie etykietować szantażem każdego konfliktu, silnej ekspresji uczuć czy przykładów zdrowego stawiania granic. Szantażysta wie, jak bardzo cenny dla ofiary jest związek z nim, zna wszystkie słabości, sekrety ofiary i bardzo umiejętnie to wykorzystuje. Szantaż ma na celu wykształcić postawę uległości w ofierze.

Dlaczego tak wielu poddaje się szantażowi?

Szantażysta nie pozwala dostrzec ofierze jak nią manipuluje, gdyż jego czyny pokrywa tzw. „gęsta mgła”. Ta „mgła” to – lęk, poczucie obowiązku i poczucie winy, które są podstawowym narzędziem każdego szantażysty. Szantażyści pompują wszechogarniającą mgłę w swoje związki i sprawiają że ofiara nie potrafi się im przeciwstawić, czując się zobowiązana do dawania im tego czego chcą, a winna jeśli mu tego nie daje.

Lękosoba stosująca szantaż sama jest pełna lęku i niepewności. Jednak zamiast uświadomić sobie te uczucia, nie przyznaje się do nich przed sobą i światem. Zniewala drugą osobę i wykorzystuje ją, by uciec od prawdy o sobie. Druga osoba staje się kozłem ofiarnym, który jest wszystkiemu winny. Szantażysta nie dostrzega własnych potrzeb, podświadomie wykorzystuje do ich zaspokojenia ofiarę. Uzależnia w końcu swoją pomyślność od ofiary. Gdy ofiara nie zachowuje się tak, jak chce szantażysta, wszystko się dla niego załamuje.  

Poczucie obowiązkuapel do poczucia obowiązku zawsze wywiera wpływ na postępowanie, szczególnie kobiet. Szantażysta przypominaniem o religijnych obowiązkach zmusza żonę/męża do zachowań wynikających z ich roli, chociaż ofiara czuje się stale upokarzana, a ich związek stal się jałowy. Dopóki poczucie obowiązku u ofiary jest silniejsze niż szacunek do samego siebie i troska o własne dobro, szantażyści szybko uczą się to wykorzystywać i wykorzystują.

Poczucie winyszantażysta stale wywołuje w ofierze wyrzuty sumienia. Ofiara jest winna, gdy szantażysta źle się czuje, gdy spotykają go niepowodzenia w pracy, gdy jest chory. Wyrzuty sumienia są niemiłe dla każdego człowieka i dlatego chciałby się od nich uwolnić. A jednym ze sposobów dokonania tego jest spełnienie żądań szantażysty. Ale to zwykle nie zadowala emocjonalnego szantażysty. Zauważa, że poprzez wzbudzanie w ofierze wyrzutów sumienia może całkowicie nad nią zapanować i ponawia stosowanie tego środka. Ofiara nie może odkupić winy, którą wmawia jej szantażysta. Nie jest łatwo obronić się przed wyrzutami sumienia, ponieważ nikt z nas nie czuje się bez winy.

Sześć symptomów szantażu emocjonalnego:

 • Szantażysta żąda czegoś od ofiary
 • Ofiara stawia opór
 • Szantażysta zwiększa presję
 • Grozi ofierze, że musi się liczyć z konsekwencjami, gdy nie zrobi tego, co on chce
 • Ofiara ulega, chociaż źle się z tym czuje
 • Przy następnym konflikcie szantażysta powtórzy swoją strategię. Ofiara jest „osaczona”

Czy jesteś ofiarą szantażysty?:

Czy ważni w Twoim życiu ludzie:

 • Grożą, że utrudnią Ci życie jeśli nie zrobisz tego czego chcą?
 • Nieustannie grożą że zerwą z tobą jeśli nie zrobisz tego czego chcą?
 • Mówią ci lub sugerują że będą zaniedbywać siebie, obowiązki, zrobią sobie krzywdę jeśli nie zrobisz tego czego chcą?
 • Zawsze chcą więcej niezależnie od tego ile im dajesz?
 • Zazwyczaj zakładają że im ustępujesz?
 • Zazwyczaj ignorują lub deprecjonują twoje uczucia i pragnienia?
 • Wiele ci obiecują ale spełnienie tych obietnic uzależniają od twego zachowania i rzadko ich dotrzymują?
 • Obsypują cię wyrazami aprobaty kiedy im ulegasz, a dezaprobaty kiedy nie chcesz ulec?
 • Posługują się pieniędzmi jako środkiem do postawienia na swoim?

Jeśli przynajmniej na jedno pytanie odpowiedziałaś/eś sobie twierdząco i zachowania te są wobec Ciebie stosowane wielokrotnie to najprawdopodobniej jesteś ofiarą szantażu.

Kim jest szantażysta?

Osoba stosująca szantaż emocjonalny jest owładnięta lękiem – silnej obawy przed stratą, zmianą, odrzuceniem, utratą władzy (zakorzenionego przez różnorodne doświadczenia: odczuwany od dawna niepokój, poczucie nie sprawdzania się w życiu, może być reakcją na oddalony w czasie stres który, podważył jego pewność siebie i poczucie kompetencji itp.). Im większy lęk szantażysty tym większy jego „potencjał”. Szantaż jest niejako „biletem” do uzyskania poczucia bezpieczeństwa i sprawowania kontroli nad sytuacją (mogą poczuć się silni tylko wtedy gdy ofiara „zatańczy tak jak on zagra”). Emocjonalny szantaż staje się obroną przed poczuciem krzywdy i lękiem (Podporządkowuje sobie kogoś, by uciec od własnego lęku).

Ofiara szantażu – odczuwa lęk, męczy ją poczucie obowiązku i wyrzuty sumienia, ofiara emocjonalnego wykorzystywania nie rozumie sytuacji, w jakiej się znajduje, nie potrafi jasno myśleć i nie jest zdolna do podjęcia racjonalnych decyzji. Jest rozdarta między lękiem lub wynikającym z powodów moralnych bądź religijnych poczuciem zobowiązania wobec drugiej osoby, a wyrzutami sumienia, gdy odmawia spełnienia jej życzeń.

Po wykładzie rozpoczęła się dyskusja i dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z omawianym tematem. Po burzliwym początku, rozmowy dalej toczyły się w rzeczowej atmosferze, ojciec Marek wielokrotnie nawiązywał do Pisma Świętego i tym razem był bardzo aktywnym uczestnikiem debaty. Myślą przewodnią jego wystąpień były słowa ,, BŁOGOSŁAWCIE A NIE ZŁORZECZCIE”.  Temat wywoływał tyle emocji, że trudno nam było skończyć spotkanie przed tradycyjnym już apelem jasnogórskim o 21.00. Po modlitwie i błogosławieństwie jeszcze wielu z nas zostało na indywidualne rozmowy i konsultacje z psychologiem, księdzem czy też wymianę myśli między sobą.

Kolejne spotkanie już w Nowym Roku! Ze względu na to że pierwszy wtorek stycznia wypada w Święto Trzech Króli spotkania wówczas nie będzie. Spotykamy się w trzeci wtorek tj. 20 stycznia 2015r. i będzie to spotkanie opłatkowe. Już teraz serdecznie zapraszam!!!

Spotkanie 2 grudnia 2014r.

Pierwszy wtorek miesiąca – tradycyjnie udział we Mszy Św. w Sanktuarium w Rychwałdzie. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w roratach w pięknej oprawie, wysłuchać konferencji skierowanej w pierwszej części do dzieci, dalej do dorosłych, uczestniczyć w Nowennie przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i innych modlitwach. Nabożeństwo trwało dłużej niż zwykle, więc na spotkanie w kawiarence przybyliśmy dopiero po 18.00. Złe warunki atmosferyczne nie sprzyjały wysokiej frekwencji, ale i tak dotarło kilkanaście osób.  Tym razem spotkanie poprowadziła Monika, która zaproponowała Modlitwę Słowem Bożym, a konkretnie czytanie i rozważanie Psalmu 27. Po indywidualnej refleksji modliliśmy się fragmentami tego psalmu już wspólnie, a później dzieliliśmy się rozważaniami odnoszącymi się do naszych osobistych doświadczeń. Spotkanie zakończyły komunikaty i ogłoszenia naszej Liderki Iwonki, zapowiedź związana z najbliższym spotkaniem w 3 wtorek miesiąca oraz tradycyjnie już Apel Jasnogórski. Po części oficjalnej był oczywiście czas na rozmowy (szczególnie z osobami uczestniczącymi w spotkaniu pierwszy raz). Spotkanie robocze miała też grupa przygotowująca się do prowadzenia prezentacji naszej wspólnoty.

Kolejne spotkanie Ogniska 16 grudnia!

Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną Adoracją Najświętszego Sakramentu, w czasie której Uwielbiliśmy naszego Pana. Następnie spotkaliśmy się przy kawie i każdy z nas podzielił się tym co u niego aktualnie ważnego się dzieje w życiu. Wiele świadectw dotyczyło niedawnych rekolekcji z ks. Markiem Dziewieckim, w których spora część z nas uczestniczyła, a które zorganizowała Wspólnota Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Spotkanie zakończyliśmy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego oraz błogosławieństwem udzielonym nam przez o. Marka. Kolejne spotkanie 2 grudnia! Już teraz na nie zapraszam!

Jak co miesiąc, w pierwszy wtorek, spotkaliśmy się wpierw na Mszy Św. w Sanktuarium Rychwałdzkim. Msza odprawiana była w intencji małżeństw w kryzysie i  kończyła ją modlitwa o odrodzenie małżeństwa. Następnie nasze spotkanie  kontynuowaliśmy w kawiarence Domu Rekolekcyjnego. Tam też rozpoczęliśmy modlitwą nasz wspólny czas. Monika przypomniała o pielgrzymce do Łagiewnik organizowanej 11 listopada i umówiła na spotkanie chętnych. Dagmara zachęcała do korzystania z biblioteczki naszego ogniska.

Główna część spotkania to wykład  – prelekcja  połączony z prezentacją naszej liderki – Iwony o przemocy. Iwona profesjonalnie, a zarazem bardzo przystępnie omówiła problemy związane z przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną oraz zaniedbania.

Przemoc to – powtarzające się zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie bądź zaniechanie działania, skierowane przeciw drugiemu człowiekowi, które narusza jego prawa i dobra osobiste.

Cechy przemocy:

 • jest to proces, nie pojawia się znienacka, jest cykliczny,
 • ma tendencję do powtarzania się, eskaluje, nie zatrzymana przybiera na sile,
 • toczy się w wymiarze dominacja – uległość,
 • nie jest zjawiskiem niezależnym od udziału człowieka,
 • przejawia się w różnych formach.

Formy przemocy:

 • przemoc fizyczna,
 • przemoc psychiczna,
 • przemoc seksualna,
 • przemoc ekonomiczna,

Przemoc fizyczna to naruszanie nietykalności fizycznej oraz intencjonalne zachowanie z użyciem siły, powodujące nieprzypadkowe zranienia ciała lub niosące takie ryzyko (np. popychanie, szarpanie, kopanie, bicie, szczypanie, ciągnięcie za włosy, duszenie itd.).

Przemoc psychiczna to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie pomimo braku zgody drugiej osoby przy użyciu środków komunikacji interpersonalnej. Naruszenie godności osobistej poprzez min: grożenie, obrażanie, krytykowanie, kontrolowanie, przymusową izolację, szantażowanie, straszenie, ciągłe niepokojenie itd.

Przemoc seksualna to naruszenie intymności poprzez zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli lub kontynuowanie aktywności gdy osoba nie jest w pełni świadoma. Nieprawdą jest że gwałt w małżeństwie nie istnieje. Gwałt jest aktem przemocy.

Przemoc ekonomiczna to naruszanie własności poprzez min. celowe niszczenie czyjejś własności, dysponowanie czyjąś własnością, pozbawienie środków niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb, zabieranie pieniędzy, zaciąganie pożyczek „na wspólne konto”, zmuszanie do spłacania długów, kontrolę finansów rodzinnych, brak przyzwolenia na zdobycie niezależnego dochodu, konieczność udokumentowania wszystkich zakupów, przedstawianie paragonów i rozliczanie się z każdej złotówki itd.

Zaniedbanie to naruszenie obowiązku opieki poprzez min. odmowę wypełniania  lub niewłaściwe wypełnianie obowiązków opiekuńczych, stwarzanie zagrożeń fizycznych i emocjonalnych (np.. pozbawienie jedzenia, ubrania, porzucenie, ograniczenie dostępu do opieki zdrowotnej itp.).

Cykl przemocy:

 • I Faza – narastającego napięcia (każdy drobiazg wywołuje irytację sprawcy, z błahego powodu robi awanturę, prowokuje kłótnie i staje się coraz bardziej niebezpieczny; ofiara stara się opanować sytuację i oddalić zagrożenie-czasem nie mogąc wytrzymać tego oczekiwania sama prowokuje spięcie, aby wreszcie „mieć to za sobą”).
 • II Faza – ostrej przemocy – następuje wybuch gniewu i wyładowanie agresji (ofiara doznaje zranień fizycznych i psychicznych, znajduje się w stanie szoku, stara się uspokoić sprawcę i chronić siebie, odczuwa przerażenie, złość, bezradność, wstyd.
 • III Faza – „miodowego miesiąca” (sprawca wyładował swoją złość i zaczyna sobie zdawać sprawę z tego co zrobił, staje się inną osobą, stara się znaleźć jakieś wytłumaczenie i usprawiedliwienie, przeżywa poczucie winy, przeżywa skruchę, przeprasza i obiecuje że to się już nie powtórzy; zaczyna okazywać ciepło i miłość, przynosi kwiaty, prezenty, zachowuje się jakby nigdy nie było żadnej przemocy, ofiara zaczyna wierzyć że sprawca się zmienił i że przemoc była jedynie wyjątkowym incydentem, który już nigdy się nie powtórzy.

Faza „miodowego miesiąca” przemija i wkrótce rozpoczyna się faza narastania napięcia. Wszystko zaczyna się od nowa, jednak przemoc w następnym cyklu jest na ogół bardziej gwałtowna i dłuższa.

Ważne aby pamiętać, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Masz prawo szukać specjalistycznej pomocy. Nie jest prywatną sprawą, każdy ma obowiązek reagowania na przestępstwo. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie. Nie trzeba mieć siniaków i widocznych ran by być ofiarą przemocy. Przemoc w rodzinie występuje w różnych rodzinach, niezależnie od poziomu wykształcenia członków rodziny i sytuacji ekonomicznej. Przemoc raz zastosowana powtarza się!

Po wykładzie nastąpił czas dzielenia się w nawiązaniu do niego. Dużo rozmawialiśmy o emocjach. Ojciec Marek odniósł się do przykładów z Pisma Świętego: ,,Dać odpór złemu”, ,,Czego mnie bijesz”, ,,Zapałał świętym oburzeniem”, ,,Musicie być mocni Mocą Chrystusa”, ,,Twoja wiara cię uzdrowiła” – to tylko niektóre fragmenty do których odwoływał się nasz opiekun.

Spotkanie zakończyliśmy odśpiewaniem apelu jasnogórskiego o 21.00, a dalej był czas na indywidualne rozmowy, fachowe porady, ustalenia.  Ta część była na pewno bardzo ważna dla tych, którzy na spotkanie ogniska trafili po raz pierwszy, wysłuchali wykładu i wypowiedzi  uczestników, a teraz mieli okazję do indywidualnej rozmowy z ojcem Markiem czy psychologiem.

Temat przemocy będzie kontynuowany na kolejnych spotkaniach, bo widać, że jest to problem aktualny dla wielu, temat gorący, budzący emocje, wymagający dogłębnej analizy.

Następne spotkanie 18 listopada!

Tradycyjnie, jak w każdy 3. wtorek miesiąca, rozpoczęliśmy spotkanie Ogniska w kaplicy FDFE Domu Rekolekcyjnego w Rychwałdzie. Adorację Najświętszego Sakramentu wpierw indywidualnie prowadziliśmy w ciszy, a później przy dźwiękach gitary i wspólnym śpiewie nasza modlitwa stała się radosnym Uwielbieniem i Dziękczynieniem, łączących nas wszystkich we Wspólnocie Ducha.

Później nasze spotkanie przeniosło się do ,,kawiarenki” i dalsza część była już typowo formacyjna. Cały czas towarzyszył nam Ojciec Marek – opiekun naszego ogniska. Dla wielu z nas był to pierwszy kontakt z nowym opiekunem.  Spotkanie miało charakter dzielenia się Słowem.  Wpierw Monika podsumowała I niedzielę sycharowską , a potem pracowaliśmy nad fragmentem  Pisma Świętego Mt. 22, 34-40

Po wspólnym odczytaniu fragmentu Ewangelii Św. Mateusza ojciec Marek wprowadził nas krótkim wykładem w kontekst historyczny i biblijny odczytanego fragmentu.  To na pewno ułatwiło nam indywidualne spotkanie ze Słowem, kilkanaście minut pracy intelektualnej z tekstem indywidualnie i w ciszy przyniosło dla wielu zaskakujące odkrycia.  Dzieliliśmy się swoimi spostrzeżeniami chętnie  odnosiliśmy się do własnych doświadczeń. Nawet osoby, które znalazły się wśród nas pierwszy raz, czuły potrzebę zabrania głosu, co świadczy o atmosferze zaufania i bezpieczeństwa, która nam towarzyszyła. Ojciec Marek podsumował też nasze rozważania mini wykładem teologicznym, prowadzonym w sposób przystępny i z odrobiną humoru, co oczywiście skróciło dystans i rezerwę wśród osób, widzących i słuchających go pierwszy raz.

Na zakończenie nie obyło się bez komunikatów, szczególnie  związanych z wyjazdem licznej grupy członków Ogniska na Ogólnopolskie Rekolekcje SYCHAR na Górze Świętej Anny oraz rozmów indywidualnych z Ojcem Markiem, Iwoną – psychologiem i liderką , nowych i starych ,,krokowiczów” oraz  wymiany informacji między uczestnikami.  Wykorzystaliśmy też fakt, że  równolegle odbywały się zajęcia kursu Alfa, co pozwalało też nawiązywać kontakty z dobrymi znajomymi z poprzednich edycji.  Na pewno był to owocny czas.

Następne spotkanie 4 listopada! 

Z radością chce Was poinformować że działa już nasz Sycharowski telefon. W każdą środę i czwartek od godz. 19-21 możliwy jest kontakt telefoniczny z członkiem naszej Wspólnoty. Nr tel. na który można dzwonić: 536774456. Proszę zapiszcie sobie ten numer i jeżeli spotkacie kogoś kto będzie potrzebował pomocy powiedzcie, że istnieje możliwość skontaktowania się  z nami telefonicznie. Bądźmy dla siebie wsparciem! Do zobaczenia, bądź do usłyszenia:)

Kochani kolejne spotkanie za nami. Dziękuję tym, którzy na nim byli, za Waszą obecność, modlitwę i wsparcie. Podzieliliśmy się tym co u nas, co dobrego i co smutnego..Był też czas aby podzielić się osobistym doświadczeniem związanym z ostatnią Niedzielą Sycharowską, która odbyła się tydzień temu w Pisarzowicach. Już teraz zapraszam na kolejne spotkanie Ogniska 21 października, na którym będzie już obecny nasz opiekun duchowy o. Marek 🙂 Zapraszam! 

Tradycyjnie w trzeci wtorek miesiąca, we wrześniu wypadł on 16-ego, spotkaliśmy się w kaplicy franciszkańskiego domu rekolekcyjnego na Adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z Uwielbieniem i Dziękczynieniem. Indywidualną modlitwą w ciszy , wspólnym odmawianiem Koronki do Bożego Miłosierdzia, śpiewem i muzyką oddawaliśmy cześć Jezusowi i Jego Matce, Bogu w Trójcy Jedynemu i Duchowi Świętemu.

W drugiej części naszego spotkania zaplanowany był miting, który w pewnym momencie przerodził się w profesjonalne zajęcia  grupy wsparcia. Na pewno przyczyniła się do tego kameralna atmosfera naszego spotkania, zapewniająca komfort  intymności, zaufania i poczucie bezpieczeństwa uczestników spotkania.

To był dobrze przeżyty czas, wzbogacił nas i zbliżył, kolejny raz dał nam odczuć działanie Łaski Pana, Jego prowadzenie i  WIELKIE MIŁOSIERDZIE.

Na zakończenie jeszcze tylko garść komunikatów i ustaleń, bo czeka nas gorący okres, wielkie plany i zamierzenia przed nami. BĘDZIE SIĘ DZIAŁO, PANIE BOŻE, PRZY TWOIM WSPARCIU I POMOCY.

Kolejne spotkanie Ogniska 7 października!

2 września niektórzy z nas mieli nareszcie okazję do spotkania ogniska  Sychar w Rychwałdzie. Oczywiście Ognisko Wspólnoty Sychar nie miało wakacji,  relacje ze spotkań były przecież umieszczane na bieżąco,  nasi przedstawiciele brali udział i w Ewangelizacji w Beskidach, i w Wakacjach z Sycharem nad morzem i w Bieszczadach,  i w licznych rekolekcjach oraz pielgrzymkach, gdzie dawali świadectwa swojego NAWRÓCENIA =METANOJI = ZMIANY MYŚLENIA. Ale wielu z nas w Rychwałdzie pojawiło się pierwszy raz po 2 miesiącach aktywnej przerwy.  Spotkanie więc miało szczególny charakter.

Po Mszy Św. w Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej, która  odprawiana była w intencji ratowania małżeństw w kryzysach  i po nabożeństwie do Św. Antoniego, w którym tez niektórzy z nas brali udział, spotkaliśmy się tradycyjnie w kawiarence domu rekolekcyjnego.  Ponad 20 osób rozpoczęło  słowem i pieśnią wspólną modlitwę, a następnie prowadząca – Iwona powitała stałych bywalców i nowe osoby, które trafiły na spotkanie pierwszy raz. Iwona przekazała też błogosławieństwo od Ojca Marka, który wracał w tym czasie z Ojcem Bogdanem ze spotkania z Prymasem i właśnie modli się za nas na Jasnej Górze.

W dalszej części mówiliśmy o  czekających nas jesiennych  ogólnopolskich rekolekcjach  Sychar na Górze Św. Anny, o  zbliżających się rekolekcjach Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Siennej i  tych 14 – 16 listopada w Międzybrodziu Żywieckim, które prowadzić będzie ks. Marek Dziewiecki.  Wzajemnie zachęcaliśmy się do udziału w tych wydarzeniach oraz do włączenia się w dzieło Ewangelizacji na Żywiecczyźnie (Iwona przedstawiła szczegóły najbliższych działań).

Monika i Jej Mąż są odpowiedzialni za naszą Pierwszą Niedzielę Sycharowską w Pisarzowicach w parafii Św. Marcina. W tym dziele wesprze nas ks. Paweł Dubowik – krajowy duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar.

Kolejna edycja 12 kroków była dalszym tematem rozmów. Uczestnicy tych warsztatów opowiadali o korzyściach płynących z udziału w tej formie wsparcia. Wśród nowych metod wsparcia funkcjonujących w  naszym  ognisku pojawił się natomiast telefon zaufania. Jego nr oraz godz. dyżurów zostaną podane w najbliższym czasie. Działa nadal biblioteczka i SOS modlitewne.

Rozmawialiśmy jeszcze o tłumaczeniach broszur i  książki Ani przed Synodem Biskupów oraz o wsparciu finansowym tego ważnego dzieła.  Liderka grupy przedstawiła też plany związane z tematyką spotkań  na najbliższy czas. Propozycje dotyczyły tematyki związanej z przemocą w rodzinie  (pierwsze wtorki miesiąca po mszy św.) oraz dzielenie się, miting, modlitwa Słowem Bożym  (trzecie wtorki miesiąca po adoracji).  Zgłosiły się też osoby odpowiedzialne do zorganizowania  spotkań rodzinnych z dziećmi i pielgrzymki Ogniska do Łągiewnik.

W kolejnej części  uczestnicy  dzielili się własnymi świadectwami i problemami. Główny temat  wiązał się z Bożym Miłosierdziem i dotyczył konkretnej wspólnotowej modlitwy.  Opowiadaliśmy też o  cudach i ,,cudzikach”, których nie brak ostatnio  w naszym życiu, trzeba je tylko dostrzegać.

Spotkanie zakończyliśmy tradycyjnie apelem jasnogórskim.

Kolejne spotkanie 16 września!

Ostatnie spotkanie Ogniska Wspólnoty Sychar rozpoczęliśmy Mszą św. w Sanktuarium Rychwałdzkim o godzinie 18:00.
Następnie udaliśmy się do domu rekolekcyjnego na dalszą jego część.
Podczas spotkanie obejrzeliśmy kolejną część wykładu amerykańskiego pastora Marka Gungora pt. „ Przez śmiech do lepszego małżeństwa  – klucz do niesamowitego seksu‘’.
Wykładowca w  humorystyczny sposób przedstawił  5 zasad, o których powinno  wiedzieć każde małżeństwo, by doświadczyć udanego współżycia małżeńskiego.
Przez kolejną  cześć spotkania dzieliliśmy się własnymi spostrzeżeniami i przemyśleniami zainspirowanymi obejrzanym wykładem.
Na spotkaniu pojawiło się kilka nowych osób, które serdecznie witamy w naszej Wspólnocie.
Kolejne spotkanie już 2 września, na które zapraszamy. 

Pierwsze wakacyjne spotkanie spędziliśmy przy wspólnym ognisku. Rozpoczęliśmy je Mszą Św. w intencji małżeństw w kryzysie, a po niej był czas integracji przy wspólnym pieczeniu kiełbasek:) Pogoda do końca „trzymała” nas w niepewności, aż w końcu wyszło piękne słońce:) Były z nami dzieci, które miały okazję do zabawy. No i powitaliśmy naszego nowego opiekuna duchowego o. Marka, którego bardzo ciepło i serdecznie witamy wśród nas! Kolejne wakacyjne spotkanie 5 sierpnia. ZAPRASZAM!

Spotkanie 17 czerwca 2014 r.

Tylko 2 dni minęły od naszych rekolekcji ogniskowych, a prawie w komplecie spotkaliśmy się  tradycyjnie w 3 wtorek miesiąca. Wpierw godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Domu Rekolekcyjnego i w ciszy, i w muzycznym i modlitewnym uwielbieniu i dziękczynieniu. Dziękowaliśmy m.in. za Ojca Donata, naszego odchodzącego duchowego opiekuna ogniska, modliliśmy się  w intencji dobrego wyboru przyszłego duchowego pasterza dla naszej wspólnoty.

Następna część spotkania przebiegała już przy rocznicowym cieście (nowa ogniskowa tradycja obchodzenia rocznic ślubu na spotkaniu wspólnoty). Tym razem świętowaliśmy 11 rocznicę ślubu Michała i Kasi.

Omówione zostały bieżące sprawy organizacyjne, Iwona i Michał zdali sprawozdanie ze spotkania z Ks. Biskupem i zapoznali uczestników spotkania z planami docierania z informacją o Sycharze do poszczególnych parafii, ustaliliśmy też szczegóły pożegnania Ojca Donata.

Było trochę refleksji po rekolekcjach. Opinia, że niektórzy wrócili jak po tygodniowym urlopie wyciszeni, spokojni i wypoczęci nie była odosobniona. Nie można tego było powiedzieć o grupie odpowiedzialnej za przebieg tego projektu, dali z siebie wszystko, mieli prawo być zmęczeni, ale raczej zadowoleni z dobrze wykonanego zadania.  Niektórzy opowiadali też o pierwszych owocach i zadziwiających ,,zbiegach okoliczności” w czasie porekolekcyjnym.

Wiele radości dały nam świadectwa Tych, którzy odwiedzili nas po długiej nieobecności: CUDA, PANIE, CUDA – wystarczy je tylko dostrzegać, a serce się raduje.

Dalej dyskusja toczyła się wokół tematu dzieci, roli czytania Pisma Świętego, problemów proceduralnych związanych ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa, relacji z toczących się spraw rozwodowych. Zaplanowaliśmy też wakacyjne spotkania, m.in. rodzinne ognisko wspólnoty i wieczorek taneczny (pogodny wieczór z rekolekcji bardzo się wszystkim spodobał – sukces prowadzących). Tradycyjnie po Apelu Jasnogórskim, kończącym oficjalną część spotkania, był czas indywidualnych rozmów, porad psychologa, wymiany doświadczeń w prywatnych rozmowach.

Kolejne spotkanie 1 lipca przy wspólnym ognisku:)

MAŁŻEŃSTWO NA NOWO ODKRYWANE 

Rekolekcje Ogniska Sychar  w Bystrej. 

To był dobry czas. Od 13 do 15 czerwca grupa członków naszego ogniska, ale także osoby, które spotkaliśmy pierwszy raz (małżeństwa i pojedynczych małżonków), spędziła owocny czas wyciszenia, refleksji i spotkania ze Słowem. Rekolekcje prowadzone przez ks. Jarosława Ogrodniczaka, a przygotowana logistycznie przez liderów naszej grupy, to nie tylko kazania, konferencje, praca w grupach, ale także wspólne Msze Święte, Różaniec, Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do Spowiedzi Świętej, rozmowy z psychologiem, dzielenia się  w indywidualnych spotkaniach czasami nawet do późnych godzin nocnych, nawiązywanie nowych znajomości, wsparcie.

To też czas wspólnej zabawy, cieszenia się, radości, dostrzegania Wielkości Stwórcy przez piękno świata.

Rozmawialiśmy o tym, czym dla nas jest małżeństwo, co to jest kobiecość i męskość, o własnych talentach, trwałych związkach, naszych relacjach z bliskimi i więziach w naszych rodzinach. Rozważaliśmy Słowo Boże wspólnie i indywidualnie, w cichej medytacji.  Odkrywaliśmy na nowo Sakrament Małżeństwa.

Rekolekcje były dla  poszukujących czasem odpowiedzi na różne pytania, czasem modlitwy i spotkania z Panem, a także czasem zaskakujących odkryć i chyba nawet czasem cudów, choć Bóg pojawiał się tam w ,,lekkim powiewie”, bez grzmotów, trzęsień ziemi, burz.

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu tych kilku dni, które zapewne przyniosą jeszcze większy owoc w przyszłości.

3 czerwca spotkanie wspólnoty Sychar rozpoczęliśmy od Mszy Św. Najświętszemu Sercu Pana Jezusa ofiarowaliśmy nasze małżeństwa. Następnie przy kawie i słodkim poczęstunku w Domu Rekolekcyjnym był czas na wspólne dzielenie swoimi doświadczeniami i przeżyciami z ostatniego czasu, zarówno tymi radosnymi, jak i smutnymi. Zdaliśmy sobie sprawę, jak istotne jest to, że możemy powiedzieć innym o swoich sprawach, jak wiele daje nam to, że inni nas wysłuchają.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą i odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Kolejne spotkanie 17 czerwca, a wcześniej bo już 13 czerwca nasze rekolekcje Ogniskowe!

Do zobaczenia:)

Za nami kolejne majowe spotkanie Naszego ogniska. Rozpoczęliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu, modlitwą w ciszy a potem wspólnym, radosnym uwielbieniem Jezusa.

Druga część spotkania odbyła się w kawiarence FDFE, gdzie wysłuchaliśmy ostatniej konferencji, a raczej pytań i odpowiedzi, których udzielał ks. Marek Dziewiecki, w związku z konferencjami, które wygłaszał. Pytania były bardzo różnorodne, np.:

Jak postępować, gdy jeden ze współmałżonków ogranicza kontakty z dzieckiem?

Czy mamy obowiązek upominać małżonka?

W jaki sposób na życie małżonka może wpływać regularne oglądanie pornografii?

Co zrobić w sytuacji, gdy córka odchodzi od Kościoła i wchodzi w związek z niewierzącym chłopakiem?

Pan Jezus uzdrawiał, ale dlaczego w Piśmie Św. nie ma nic o uzdrawianiu małżeństwa?

Jak radzić sobie z samotnością po odejściu małżonka?

Ks. Marek na każde pytanie odpowiadał rzetelnie i wyczerpująco, podając wiele przykładów z życia różnych osób, które Bóg postawił na jego drodze kapłańskiej.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą.

Do zobaczenia 3 czerwca 🙂

Majowe spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Św. w Sanktuarium w intencji małżeństw będących w kryzysach. Następnie udaliśmy się do Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego, gdzie przy kawie i ciastkach wysłuchaliśmy kolejnej konferencji księdza Marka Dziewieckiego „Nawrócenie i pojednanie w obliczu kryzysu małżeństwa i rodziny”.

Nawrócenie oznacza radzenie sobie z teraźniejszością, a pojednanie oznacza zamknięcie przeszłości. Nie da się dobrze zamknąć przeszłości, jeśli nie radzimy sobie z teraźniejszością. Warunkiem radzenia sobie z przeszłością jest radzenie sobie z teraźniejszością. Najpierw trzeba mieć dobrą teraźniejszość żeby móc zamknąć bardzo bolesną, poranioną przeszłość. Najpierw nawrócenie, potem pojednanie. Nawrócenie – to postawa na dziś, pojednanie – to poradzenie sobie z tym co wczoraj. Istotą nawrócenia jest to, że zaczynamy kochać. Nic mniejszego nie jest nawróceniem. Rachunek sumienia, żal za grzechy, spowiedź św. jest dopiero punktem wyjścia nawrócenia. Punktem dojścia nawrócenia jest to , że zaczynamy kochać lub kochamy jeszcze bardziej niż dotąd jeżeli już kochałem/am. Pan Jezus nie zapyta nas przy końcu życia doczesnego czy przestaliśmy grzeszyć tylko czy zaczęliśmy kochać. Wspólnota zbawionych to wspólnota tych, którzy kochają a nie tych, którzy ledwie przestali grzeszyć. Poza tym jedynym sposobem żeby nie grzeszyć jest to że kocham. Dopiero kiedy „tu i teraz” żyję w miłości umacniam się w dobru i mogę sobie poradzić z przeszłością.

Aby sobie poradzić z przeszłością potrzebuję pojednania z :

 • Bogiem– każdy kto ma problem w relacjach z ludźmi, ma problem w relacji z Bogiem, który przejawia się na co najmniej dwa sposoby: zaczynamy się bać Boga kiedy zaczynamy grzeszyć lub w przypadku osób skrzywdzonych pojawia się żal do Boga (czasami krzyczymy do Boga jakoby On był winien tego, że drugi człowiek nas skrzywdził). Pojednać się z Bogiem to powiedzieć Bogu: „Boże wreszcie do mnie dotarło, że Ty cały czas mnie kochasz, Ty jesteś niewinny. Jeśli ja błądziłem to nie dlatego, że mnie za mało kochałeś bo kochasz mnie nad życie i nieustannie mi błogosławisz tylko może to do mnie nie docierać bo nie słucham Twego błogosławieństwa”. Kiedy ja błądzę to nie jest problem Boga tylko mój. Kiedy mam coś poważnego na sumieniu nie muszę się chować przed Bogiem bo On mnie dalej kocha. Mogę się bać siebie czy bliźnich ale nie Boga bo On nie odwoła swojej miłości do mnie. Bóg jest zawsze przy człowieku, zawsze kocha najmocniej i najmądrzej. Drugi przejaw pojednania z Bogiem to powiedzenie: „Ty Boże masz zawsze rację”. Ciebie warto słuchać zawsze, w każdej sytuacji. Wszystkie Twoje przykazania są słuszne. 
 • Samym sobą – dlatego, że grzeszymy i krzywdzimy samych siebie. Każdy z nas ma żal zresztą słuszny do siebie, że: krzywdzimy siebie samych, innych ludzi oraz wtedy kiedy ktoś nas krzywdził a myśmy się nie bronili. Czego nie należy robić w przypadku pretensji i żalu wobec siebie: – okrucieństwo wobec samego siebie, dołowanie się, odnoszenie się do siebie z nienawiścią. Jezus mówi „Nawracajcie się a nie zadręczajcie”; – litowanie się nad sobą, bycie dla siebie „naiwnym kumplem”, który sobie wszystko bezkrytycznie przebacza , bycie miłosiernym, litościwym dla siebie. Nic nie daje człowiekowi że sobie przebacza jeśli dalej grzeszy. Pojednanie z samym sobą oznacza, ze przebaczam sobie minione winy i już więcej do tego nie wracam. Wyciągam bardzo mocne, żelazne wnioski z przeszłości i już do niej nie wracam.
 • Bliźnim – w przypadku kiedy „ja ciebie krzywdzę” i kiedy „ty mnie krzywdzisz”. Jeżeli „ja Ciebie krzywdzę” to nie mam prawa żądać przebaczenia od ciebie. Należy prosić o litość i szansę naprawienia krzywd wyrządzonych tobie. Przychodzę, opisuje swoje winy przed tobą, przepraszam i będę zadośćuczynił. Tam gdzie było zło wprowadzam teraz dobro z mojej strony. Sam nie proszę o przebaczenie. Moje czyny mają sprawić, że zasłużę na twoje przebaczenie. Kiedy krzywdziciel spełnia wszystkie warunki przebaczenia trzeba przebaczyć. W przypadku kiedy „ty mnie krzywdzisz”, kiedy jesteśmy krzywdzeni: nie mszczę się, przebaczam w sercu minione krzywdy, „tu i teraz ” się przed tobą bronię (jeżeli dalej mnie krzywdzisz). Krzywdziciela informujemy o naszym przebaczeniu dopiero wtedy kiedy spełnia on warunki przebaczenia (przychodzi, przeprasza, opisuje swoje winy, prosi o litość, zadośćuczyni).

Po odsłuchaniu konferencji był czas na wspólne dzielenie się tym co szczególnie nas dotknęło w tej konferencji.

Spotkanie zakończyliśmy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Kolejne spotkanie 20 maja!

Nasze ostanie spotkanie odbyło się 15 kwietnia. Był to czas Wielkiego Tygodnia, rozpoczęliśmy je Adoracją Najświętszego Sakramentu w ciszy. Po niej wysłuchaliśmy wspólnie kolejnej konferencji ks. Dziewieckiego, tym razem o sytuacjach najtrudniejszych w małżeństwie. Ksiądz Marek omawiał sytuację odejścia, zdrady współmałżonka, jak w takich momentach powinien się zachować małżonek porzucony. Po odsłuchaniu konferencji był czas wspólnego dzielenia się.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą.

Kolejne spotkanie 6 maja.

Nasze pierwsze spotkanie kwietniowe bynajmniej nie prima aprilisowe odbyło się 1 kwietnia. Rozpoczęliśmy jak zwykle Mszą Św., po której przeszliśmy do domu rekolekcyjnego. Po wspólnej modlitwie, przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku  słuchaliśmy konferencji, którą wygłosił na Ogólnopolskich Rekolekcjach Sycharowskich w Głębinowie ks. Marek Dziewiecki. Tytuł konferencji brzmiał „Miłość małżeńska i rodzicielska”. Ks. Dziewiecki prostym  językiem, popartym wieloma przykładami z życia tłumaczył na czym polega prawdziwa miłość małżeńska oraz rodzicielska. Omawiał wiele problemów, które dotykają współczesne małżeństwa i wskazywał drogę wyjścia.

Tłumaczył na przykład co robić, gdy współmałżonek nadużywa alkoholu, gdy wpada w różne inne nałogi, zaczyna żyć innymi wartościami, zaniedbując żonę, dzieci…

Ks. Marek Dziewiecki w sposób prosty tłumaczy, że błędem jest wtedy mówić sobie, że ślubowałam/ślubowałem na dobre i złe. Często osoby, które tak mówią, źle interpretują te słowa przysięgi. Bowiem „na dobre i złe” to oznacza sytuacje związane np. z ciężką chorobą, utratą pracy czy innymi doświadczeniami życia, które nie pochodzą od współmałżonka. Jeżeli natomiast współmałżonek zsyła złą dolę, to krzywdzony małżonek ma prawo się bronić, do separacji małżeńskiej włącznie. Nasze postępowanie zależy od sytuacji, w jakiej znalazło się nasze małżeństwo. Ks. Dziewiecki użył w swojej konferencji określenia „twarda miłość”. Z miłości do współmałżonka mamy prawo szukać pomocy, grup wsparcia, bronić się przed krzywdą! Takim postępowaniem okazujemy miłość, pokazując, że postępowanie krzywdziciela jest złem, miłość w żadnym wypadku nie daje przyzwolenia na zło.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą.

Na kolejne zapraszam 15 kwietnia w Wielkim Tygodniu.

Ostatnie spotkanie Ogniska we wtorek 18 marca rozpoczęliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu, a następnie przy kawie i herbacie odsłuchaliśmy wspólnie ostatnią część konferencji poświęconej przysiędze małżeńskiej „..tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący i wszyscy święci” ks. Dziewieckiego. Podczas wypowiadania tej części przysięgi uznaję, że to nie ja wymyśliłam(em) miłość, małżeństwo i rodzinę. Potrzebuję pomocy Boga, by realizować jego zamysł. Potrzebuję sakramentów. W związku z tym zobowiązuję się, że będę dbał/a o moją przyjaźń z Bogiem. Prawdziwa miłość, której uczy nas Bóg jest to Miłość szaleńczo ofiarna i niesamowicie mądra, tylko z Tobą i na zawsze. „..W Trójcy Jedyny…” – czyli Trzy Osoby Boskie – a jedna miłość, wolność,  i mądrość.  „…I wszyscy świeci…” – jest nam potrzebna pomoc świętych, zwłaszcza świętych małżonków, świętych księży, świętych sióstr zakonnych, bo święci nam pokazują, że jest możliwe kochać wiernie, ofiarnie aż do końca. Są dowodem, że można naśladować Jezusa.

W dalszej części spotkania był czas na dzielenie się.

Zapraszam na kolejne spotkanie Ogniska 1 kwietnia!

Marcowe spotkanie Wspólnoty Sychar rozpoczęliśmy od Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej. Po Eucharystii przeszliśmy na dalszą część spotkania do Domu Rekolekcyjnego. Na spotkaniu wysłuchaliśmy dalszej części konferencji ks. Marka Dziewieckiego na temat przysięgi małżeńskiej dotyczącej wierności i uczciwości „…Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę..” Wiele słów, które powiedział ks. Marek, było bardzo poruszających, aczkolwiek prawdziwych i nadających sens sakramentowi małżeństwa. Podsumowując to co mówił ks. Marek: Podstawą jest wierność seksualna. W przysiędze małżeńskiej ślubujemy współmałżonkowi, że go nigdy nie zdradzimy. Zdrada – jest najbardziej radykalnym, raniącym naruszeniem miłości, z najbardziej dramatycznymi konsekwencjami – nieślubne dziecko. Należy pamiętać, że mam być tak wierna(y), by nie prowokować niepokoju u współmałżonka. Z kolei uczciwość małżeńska oznacza, że nie kłamię, nie manipuluję, nie oszukuję mojego współmałżonka. Nie tylko nie oszukuje, ale mówię o tym co się działo w ciągu dnia. Słowa „że Cię nie opuszczę aż do śmierci” – oznaczają jednoznacznie: nie opuszczę Cię nawet, kiedy ty mnie opuścisz. Złamanie przysięgi jednego z małżonków nie daje prawa drugiemu na zrobienie tego samego. Moja wierność nie jest zależna od wierności współmałżonka.

Po wysłuchaniu konferencji mieliśmy możliwość dzielenia się tym, co nas szczególnie dotknęło.

Na spotkaniu omówiliśmy również sprawę naszych rekolekcji sycharowskich, które odbędą się w czerwcu tego roku. Kto chciał mógł wypożyczyć książkę z biblioteki naszej wspólnoty.

Powitaliśmy także nowe osoby. Jest nas coraz więcej. Wiele ludzi szuka wsparcia, pomocy, pocieszenia i zrozumienia dla swoich sytuacji życiowych.

Spotkanie Ogniska zakończyliśmy wspólną modlitwą.

Nasze kolejne spotkanie już 18 marca.

Kolejne spotkanie Ogniska naszej Wspólnoty za nami. Rozpoczęliśmy je wspólną modlitwą Adoracyjną przed Najświętszym Sakramentem, Uwielbiliśmy Jezusa, a następnie przy kawie i ciastkach wysłuchaliśmy kolej części konferencji ks. Marka Dziewięckiego o przysiędze małżeńskiej. Podczas ostatniego spotkania słuchaliśmy pierwszej części tej konferencji, w której ks. Dziewiecki dokładnie analizował pierwsze słowa przysięgi, a mianowicie: „Ja…biorę ciebie za żonę/męża”. Podsumowując: te pierwsze słowa przysięgi oznaczają ,że jestem świadomy że jestem człowiekiem – czyli kimś kochanym przez Boga, kimś zdolnym by się uczyć miłości od Boga, kimś kto nie ma granic w rozwoju, kimś kto jest bezcenny, czyli można mnie kochać ale nie wolno mnie posiadać, ja mam obowiązek ciebie kochać, ale nie wolno mi ciebie traktować jako moją własność, jestem kimś wolnym, kto może być dla ciebie darem, biorę ciebie za żonę/męża to znaczy ja się zobowiązuję być dla ciebie darem sejfem bo , jesteś dla mnie od tego momentu największym skarbem na tej ziemi. Małżonek to jest osoba, którą tak bardzo pokochałem i któremu ślubuję tak wielką miłość że to jest najważniejsza od tego momentu osoba na tej ziemi. To świetnie, że na ślubie są rodzice, rodzeństwo i inni krewni bo oni uczestnicząc w ślubie i  udzielając błogosławieństwa rodzice swoim dzieciom kiedy te dzieci wchodzą na drogę małżeństwa publicznie deklarują rodzice, że od tego momentu respektują wasz nowy związek, że od tego momentu dla córki mąż jest ważniejszy niż mama i tata i dla syna żona jest ważniejsza niż mama i tata. Oni to oficjalnie potwierdzili, kiedy udzielali błogosławieństwa w dniu ślubu, kiedy uczestniczyli w zaślubinach i słyszeli jak sobie składaliśmy przysięgę małżeńską. Od tego momentu oni powinni być w cieniu.

Na tym spotkaniu odsłuchaliśmy dalszej części konferencji, w której ks. Marek analizuje kolejną część przysięgi małżeńskiej: „ślubuję ci miłość”.

„..Ślubuję Ci…” – oznacza, że składam przysięgę nieodwołalną na piśmie, przy świadkach. Im bardziej ktoś jest dojrzały, tym bardziej  to zapewnienie o miłości chce dać na piśmie w obecności rodziny. Chcę ogłosić całemu światu, że znalazł miłość swojego życia.

„…Miłość..”:

 •      Miłość to postawa i zaczyna się od decyzji.
 •     Wolność polega na podejmowaniu decyzji
 •       Szczyt wolności  – podejmować zobowiązania na zawsze
 •     Miłość jest  szczytem wolności.
 •     Być wolnym to kochać na zawsze.
 •    Bóg dał mi wolność, bym mógł zobowiązać się do miłości na zawsze i to zobowiązanie realizować.

Mity na temat miłości. Miłość to nie:

– współżycie;

– uczucie;

– tolerancja;

– akceptacja;

– wolne wiązki;

– naiwność.

Miłość małżeńska zaczyna się od decyzji. Decyduję się uznać ciebie za najważniejszą dla mnie osobę na tej ziemi.

Miłość Jezusa jest nieodwołalna i mądra. Ludziom:

 • szlachetnym – okazywał miłość radośnie, czule, rozgrzeszał, wspierał, odwiedzał, uzdrawiał
 • błądzących – twardo upominał (albo się nawrócicie, albo marnie zginiecie)
 • krzywdzicieli – bronił się (by on miał jedna ofiarę mniej na sumieniu)
 • podli i cyniczni – publicznie ich demaskował („plemię żmijowe, groby pobielane”, ludzie podli uważają miłość za naiwność, reagują na mądrość i  inteligencję, mamy byś sprytniejszy w czynieniu dobra)
 • Ci najwięksi jak św. Piotr – ufał im, zawierzał im losy tych których kocha.

Ślubuję Ci taką miłość:

– jak będziesz robił(a) coś dobrego, będę Cię wspierać.

– jak będziesz błądził(a), będę upominać.

–  jak będziesz krzywdził(a) mnie lub dzieci, będę się stanowczo bronić ( do wezwania policji, sądu i separacji małżeńskiej, będę Cię kochać na odległość).

–  jeśli będziesz cyniczny(a), podły(a), będę Cię przy całej rodzinie demaskować, (a jak trzeba to i szerzej).

–  jeżeli będziesz kochać bardziej niż inni, to będę Ci zawierzać całe życie, ufać, radzić się, dziękować.

Po odsłuchaniu konferencji był czas na wspólne dzielenie się tym, co nas szczególnie dotknęło podczas słuchania.

4 lutego odbyło się kolejne spotkanie Ogniska naszej Wspólnoty. Rozpoczęliśmy Mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej. Po niej udaliśmy się na spotkanie do domu rekolekcyjnego, na spotkanie podczas, którego wysłuchaliśmy konferencji ks. Marka Dziewięckiego dotyczącej przysięgi małżeńskiej.  Rozpoczęliśmy od pierwszej części, w której ks. Dziewiecki tłumaczy bardzo dogłębnie sens słów „Ja…, biorę Ciebie za żonę/za męża”.  Po konferencji był czas na wspólne dzielenie się tym, co nas szczególnie dotknęło podczas słuchania. Wielu z nas nasunęła się refleksja: gdybym wiedział/wiedziała o tym wcześniej….Ale zaraz po niej pojawiła się kolejna: to teraz Bóg dał czas aby to usłyszeć i zmieniać to co mogę zmienić. Następne spotkanie 18 lutego i dalsza część konferencji poświęconej przysiędze małżeńskiej.

Za nami kolejne spotkanie Ogniska. Rozpoczęliśmy je wspólną Adoracją Najświętszego Sakramentu, najpierw w ciszy, a następnie Uwielbiliśmy Jezusa głośnym śpiewem. Po niej spotkaliśmy się przy kawie i ciastkach aby wzajemnie podzielić się własnym aktualnym doświadczeniem, a także troskami, niepokojami, które nas obecnie dotykają. Po wspólnym dzieleniu się modliliśmy się wspólnotowo Słowem Bożym – Psalmem 90 „O Bożej opiece”. Spotkanie zakończyliśmy śpiewem kolęd i Apelem Jasnogórskim.

Kolejne spotkanie 4 lutego!

Pierwsze w Nowym Roku spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Św. w Sanktuarium.

Po niej odbyło się spotkanie opłatkowe w  sali Domu Rekolekcyjnego. Był to szczególny czas składania  życzeń, dzielenia się opłatkiem, śpiewania kolęd oraz wspólnych rozmów przy suto zastawionym stole.

Każdy miał okazję podzielić się przeżyciami ze świąt Bożego Narodzenia.

Nikt w tym dniu nie zawiódł, wszyscy stawili się w komplecie:) Powitaliśmy też nowe osoby. Dziękuję wszystkim za to, że jesteście….

Na kolejne spotkanie Naszego Ogniska „Sychar” zapraszamy 21 stycznia 2014 roku!

Witam!

Za nami kolejne spotkanie Sycharowiczów. Rozpoczęliśmy od Adoracji Najświętszego Sakramentu, w kaplicy domu rekolekcyjnego. Panu Jezusowi oddaliśmy siebie, nasze rodziny, naszych współmałżonków. Dziękowaliśmy, przepraszaliśmy i prosiliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie, każdy indywidualnie w ciszy, a następnie Uwielbiając Go poprzez śpiew i wspólną modlitwę.

Kolejnym etapem spotkania był wspólny poczęstunek w kawiarence domu rekolekcyjnego, oraz czas na dzielenie się. Powitaliśmy w naszej wspólnocie również nowe osoby.

Kolejne spotkanie odbędzie się już w Nowym Roku  7 stycznia 2014 i będzie to spotkanie opłatkowe:)

Ostatnie spotkanie Ogniska rozpoczęliśmy jak zwykle Mszą Św. w Sanktuarium, a następnie spotkaliśmy się przy kawie i ciastkach w FDFE. Tematem spotkania były różnice w postrzeganiu świata, myśleniu, działaniu między kobietami i mężczyznami. Punktem wyjścia do wzajemnej wymiany zdań i dyskusji był film pastora Marka Gungora „Przez śmiech do lepszego małżeństwa –  Opowieść o dwóch mózgach”. Pastor w sposób zabawny, a momentami nawet komiczny wyjaśnia „prawa fizyki relacyjnej” – czyli to, co różni mężczyzn i kobiety, i z czego to wynika. Po wspólnym obejrzeniu dzieliliśmy się wzajemnie swoimi spostrzeżeniami oraz osobistym doświadczeniem odnośnie  poruszanej tematyki.

Kolejne spotkanie już 17 grudnia. Rozpoczniemy je wspólną Adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy FDFE o godz. 17.00.

ZAPRASZAM SERDECZNIE!!

19 listopada na kolejnym spotkaniu ogniska sycharowskiego w Rychwałdzie gościliśmy szczególnego gościa, Krajowego Duszpasterza Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar – ks. Pawła Dubowika. Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną Mszą św. w kaplicy Domu Rekolekcyjnego.

Po Mszy Św. zaprezentowaliśmy naszemu gościowi i nowo przybyłym osobom próbę happeningu ewangelizacyjnego, który mamy w planie wystawić w okresie przedświątecznym na terenie miasta Żywca. Następnie przy wspólnym poczęstunku mieliśmy okazję wysłuchać słów ks. Pawła, który podzielił się z nami swoim doświadczeniem pracy we wspólnocie Sychar. Był również czas na przedstawienie się każdego z nas oraz na zadawanie pytań naszemu gościowi. Na spotkaniu nie zabrakło naszego opiekuna  o. Donata.

Na kolejne spotkanie zapraszamy już w grudniu, a dokładnie 3 grudnia:)

Za nami pierwsze listopadowe spotkanie naszego Ogniska Sychar. Rozpoczęliśmy Mszą Św. w Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej, a następnie przeszliśmy do Franciszkańskiego Domu Rekolekcyjnego na dalszą część spotkania, które było nieco inne, niż do tej pory, a to za sprawą dwóch rodzin z Oświęcimia, należących do Domowego Kościoła. Jako małżonkowie dzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi wspólnego życia, pokonywania trudności, wzajemnej miłości oraz  relacji do Boga. Przybyło sporo nowych osób na nasze spotkanie.  Potem była chwila na dzielenie się. Osoby uczestniczące w Jesiennych Ogólnopolskich Rekolekcjach WTM Sychar na Górze Św. Anny, podzieliły się własnym doświadczeniem z tego czasu rekolekcji. W drugiej części spotkania wspólnie modliliśmy się Słowem Bożym: fragmentem z Pierwszego Listu do Koryntian „Hymn o Miłości” (1 Kor 13,1-13). Dzieliliśmy się tym, jakie słowa do nas szczególnie przemówiły, dotknęły. To wtorkowe spotkanie było inne, dla wielu wyjątkowe…

Kolejne spotkanie Ogniska odbędzie się 19 listopada.

15 października  odbyło się kolejne spotkanie wspólnoty Ogniska Sychar. W tym dniu w kościołach obchodzono Dzień Dziecka Utraconego. Nasza wspólnota współuczestniczyła w prowadzeniu różańca w intencji rodziców, którzy utracili swoje dzieci.

Po mszy świętej przeszliśmy do domu rekolekcyjnego.

Ten dzień był dniem dzielenia się.

Powitaliśmy nowe osoby w naszej wspólnocie. Rozrastanie się ogniska sycharowskiego świadczy o tym, że coraz więcej osób szuka pomocy, zwracając się w kierunku Boga.

Z jednej strony dobrze, że tak wiele osób próbuje szukać pomocy we wspólnocie, natomiast patrząc na liczbę tych osób, to nie trudno domyślić się, jak wiele małżeństw przechodzi kryzysy.

W związku z Dniem Dziecka Utraconego polecamy serwis dla rodziców, którzy utracili swoje dziecko: http://www.poronienie.pl/ a także  http://www.dlaczego.org.pl/

Na kolejne spotkanie wspólnoty Sychar zapraszam 5 listopada.

Nasze spotkanie odbyło się w wyjątkowym dniu – 1 października w rozpoczęcie miesiąca Maryjnego, miesiąca Różańca Świętego.
W Sanktuarium poprowadziliśmy różaniec, z rozważaniami dotyczącymi sakramentu małżeństwa.
Następnie uczestniczyliśmy w Mszy Św., na koniec której jak co miesiąc odczytaliśmy modlitwę o odrodzenie małżeństwa, a po niej w spotkaniu w domu rekolekcyjnym.
Wtorkowe spotkanie obfitowało w dyskusje oraz dzielenie się przeżyciami z minionego okresu. Tematem do dyskusji okazały się filmy ojca Jacka Salija na temat: „Siła świadectwa – o nierozerwalności małżeństwa”.
W spotkaniu wspólnoty uczestniczyło około 30 osób, w tym również nowe osoby.
Kolejne spotkanie już 15 października.        

Kolejne, drugie już spotkanie w tym miesiącu za nami. Rozpoczęliśmy je godzinną Adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy FDFE. Następnie przy kawie i ciastkach spędziliśmy ze sobą czas dzieląc się swoją aktualną sytuacją życiową,dając tym samym sobie nawzajem ogromne wsparcie. Cieszy fakt, że były z nami nowe osoby. Następne spotkanie 1 października.

Za nami kolejne spotkanie. Rozpoczęliśmy Mszą św. a następnie przeszliśmy do domu rekolekcyjnego. Spotkanie było bardzo ciekawe, dominowała dyskusja, a to za sprawą poruszanego tematu  o uczuciach.

UWAGA! Dobra wiadomość dla członków naszej wspólnoty 🙂 – spotkania będą odbywać się dwa razy w miesiącu–w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. W pierwszy wtorek miesiąca spotkanie będzie rozpoczynać się Mszą Św. w Sanktuarium, a w trzeci wtorek będziemy rozpoczynać Adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy domu rekolekcyjnego.

Na spotkaniu rozmawialiśmy również o II Niedzieli Ewangelizacyjnej w Żywcu, na której nasza wspólnota będzie miała swoje stanowisko. Więcej informacji o tej akcji znajduje się na stronie: http://www.zywiecczyzna.pl/szczegoly.php?18218

Tematem spotkania były uczucia.

Uczucia to pewien psychiczny stan człowieka, pewne nastawienie wewnętrzne, które towarzyszy każdemu naszemu doświadczeniu. Stan ten ujawnia na zewnątrz to, co jest wewnątrz człowieka. Uczucia niosą ze sobą energię i mobilizację do działania w kierunku pozytywnym i do powstrzymywania się od działań szkodliwych. Człowiek nie ma bezpośredniej władzy nad emocjami. Rodzą się one w nas niezależnie od naszej wolności. Wpływają  one na  nasze sposoby myślenia, wartościowania, podejmowania  decyzji. Są sygnałami subiektywnymi. Nie ma uczuć pozytywnych i negatywnych!! Są uczucia przyjemne i przykre! Emocje nie podlegają ocenie moralnej! Uczucia same w sobie, tak przyjemne jak i przykre, są moralnie obojętne i nie podlegają moralnej ocenie. Dopiero nasza, mniej lub bardziej świadoma i wolna, reakcja na uczucia — kontrolowanie ich lub też uleganie im — podpada ocenie moralnej. 

Poznać świat uczuć człowieka to w pewnym sensie poznać samego człowieka, gdyż uczucia są bardzo ważną informacją o naszej sytuacji życiowej. Należy jednak pamiętać, ze uczucia nami nie rządzą. Są naszym wewnętrznym  „przyjacielem”,  który  mówi  nam  prawdę (radosną lub bolesną)  o  naszej  aktualnej  sytuacji i który nas motywuje do pozytywnego działania. Konieczna jest jednak pewna świadomość i pragnienie dobrowolnego wejścia w siebie. Potrzeba nam także czasu wyciszenia i modlitewnej refleksji nad sobą i rozmowy z drugim człowiekiem.Wszystkie nasze uczucia, tak przyjemne jak i przykre, mają swoje źródło w utrwalonych postawach i zachowaniach wewnętrznych, te z kolei kształtowały się w nas od niemowlęcych lat.

Jak pracować nad swoimi uczuciami?

Uczuciom trzeba zaufać. Jeżeli się pojawiają, to znaczy, że mają się pojawić. Ale trzeba umieć je odczytać. Jeżeli nie przeżywamy uczuć świadomie i wypieramy je do podświadomości, objawiają się one potem z ogromną, niekontrolowaną siłę. Nie należy obwiniać innych za swoje uczucia, ale dostrzegać swoje zasadnicze postawy wewnętrzne, które się kryją za nimi. Trzeba się im przyglądać i nabierać do nich dystansu, bo uczucie to jeszcze nie cały ja. Z uczuciami, nawet najbardziej przykrymi, nie trzeba walczyć. Nie należy się też ich obawiać. Trzeba uczyć się świadomie i dobrowolnie je akceptować oraz zintegrować je ze światem norm molarnych i wartości, by dokonywać świadomych wyborów dobra. Trzeba prosić Boga o łaskę uzdrowienia uczuć. Nie można obarczać innych odpowiedzialnością za swoje przeżycia. Mamy władzę modyfikowania swoich reakcji emocjonalnych. Uczucia powinny być umiejętnie kierowane przez rozum. Samo uczucie jest bowiem w pewnym sensie ślepe. Trzeba więc rozeznać, ku czemu ono prowadzi. Samo uświadomienie uczuć to za mało. Trzeba je wypowiadać. Najlepiej przed osobą zaufaną, która nas nie zrani: kierownikiem duchowym, psychoterapeutą, przyjacielem. Czasem trudno samemu rozeznać się w świecie swoich uczuć. Aby móc je obiektywnie ocenić, dostrzec ich źródła oraz wpływ na nasze wybory i decyzje, potrzebujemy pomocy człowieka doświadczonego. Ujawnianie swoich uczuć, analizowanie ich nawet przed człowiekiem zaufanym nie przychodzi nam jednak łatwo, ponieważ mówiąc o naszych emocjach dotykamy zawsze tego, co jest w nas najbardziej intymne, osobiste.

Nie wypowiedziane przez nas nieuporządkowane uczucia pracują w nas pogłębiając i utrwalając wewnętrzne postawy, z których się rodzą. Kiedy z całą szczerością i odwagą wchodzimy w nasze uczucia, wypowiadamy je przed sobą samym, przed Bogiem i przed drugim człowiekiem, aby je rozeznać i odnaleźć ich źródła, to chociaż one same natychmiast i tak się nie zmieniają, jednak po dłuższej wytrwałej pracy nad sobą ulegają przemianie nasze postawy wewnętrzne, które są źródłem uczuć. Przemiana postaw wewnętrznych owocuje jednocześnie przemianą naszych uczuć.

 • Szczęście nie polega na dobrym samopoczuciu emocjonalnym, lecz jest konsekwencją życia w miłości i prawdzie.
 • Podstawowym motywem działania jest prawda, miłość i odpowiedzialność, a nie stany czy potrzeby uczuciowe  człowieka.
 • Błędem jest redukowanie miłości do uczuć, a także redukowanie bogactwa uczuć towarzyszących miłości do tak zwanych uczuć pięknych. Miłość nie jest uczuciem, miłości towarzyszą uczucia ale nią nie są! Ulegając uczuciom, tracimy zdolność do dojrzałej  miłości.

Kolejne spotkanie już 17 września :):)

Za nami kolejne wakacyjne spotkanie. Rozpoczęliśmy Mszą Św. w Sanktuarium. Po krótkiej modlitwie był czas na dzielenie się. Kolejny raz został podjęty temat, aby stworzyć listę dobrych, zaufanych adwokatów, sędziów i innych specjalistów. Zrodził się także pomysł stworzenia modlitwy za adwokatów i sędziów. Na spotkaniu członkowie wspólnoty mogli zaopatrzyć się w koszulki sycharowskie oraz czapki z logo Sycharu.

Kolejne spotkanie już 3 września.

Pomimo wakacyjnego czasu 2 lipca odbyło się kolejne spotkanie naszego Ogniska. Wzięło w nim udział 24 osoby. Jak zwykle rozpoczęliśmy je Mszą Św. w Sanktuarium, na koniec której było indywidualne błogosławieństwo księdza Biskupa dla osób zaangażowanych w dzieło Ewangelizacji w Beskidach. Następnie udaliśmy się do sali Św. Maksymiliana gdzie wspólnie obejrzeliśmy film „Ognioodporni”.Po obejrzeniu był czas na podzielenie się wrażeniami z filmu. Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą. Kolejne spotkanie już 6 sierpnia :). Zapraszam!

W dniach 22-23 czerwca tego roku członkowie wspólnoty Sychar w Rychwałdzie wraz z dziećmi wzięli udział w Ogniskowych Dniach Skupienia, które odbyły się w Domu Rekolekcyjnym u ojców Franciszkanów w Koszarawie Bystrej.

Rekolekcje poprowadził dla nas opiekun naszego Ogniska o. Donat.

Program był bardzo ciekawy: konferencja, spotkania w grupach, wspólna modlitwa, Msza Św. Był też czas na wspólną zabawę i ognisko. Wieczorem odbył się miting, podczas którego poruszony został temat: ”Jak ja obecnie realizuję w swoim życiu charyzmat Wspólnoty?”.

Atmosfera podczas tych rekolekcji była naprawdę wspaniała.

Witam!

Za nami kolejne spotkanie Sycharowiczów. Rozpoczęliśmy od Mszy Św. w intencji małżeństw będących w kryzysie, która tym razem była odprawiona w kaplicy Domu Rekolekcyjnego. Przewodniczył jej nasz opiekun duchowny o. Donat. Po Mszy Św. odbyła się krótka konferencja, którą poprowadził o. Donat, a  dotyczyła ona tematu miłości małżeńskiej.

Następna część spotkania była tym razem bardziej organizacyjna. Omówiliśmy sprawy:  RIO w Żywcu i naszej tam obecności; nowej inicjatywy w Ognisku jaką jest „modlitwa SOS” oraz naszego włączenia się do wakacyjnej akcji – ewangelizacji w Beskidach.

Doczekaliśmy się naszych pierwszych wspólnotowych rekolekcji, które odbędą się w Koszarawie Bystrej, w dniach 22-23 czerwca.

Ponadto zapraszamy wszystkich Sycharowiczów na Chrystotekę – dyskotekę dla Jezusa – 29 czerwca do Lipowej.

Z radością informuję, że spotkania naszej wspólnoty będą również w wakacje :).

Kolejne spotkanie wspólnoty Sychar odbędzie się 2 lipca.

Witam!

Po raz kolejny spotkaliśmy się, aby wspólnie spędzić czas, podzielić się wrażeniami z minionego miesiąca, pomodlić się. Mieliśmy wyjątkowych gości. Przyjechali do Nas ks. Grzegorz Kierpc z panią Magdą, aby zachęcić nas i zaprosić do udziału w RIO w Żywcu. Rio to nic innego jak Światowe Dni Młodzieży dla tych, którzy nie mogą wyjechać na takie spotkanie, aby osobiście uczestniczyć we wspólnocie z Ojcem Św. Franciszkiem.

Całe wydarzenie będzie miało miejsce w Amfiteatrze w Żywcu – 9 czerwca 2013. Dokładny plan spotkania wygląda następująco:

Katedra

Godz. 12.30

 • Spotkanie na SZCZYCIE – uroczysta Msza św. na dobry początek

Amfiteatr

Godz. 15.oo

 • Ratuj się kto może – Koronka do Bożego Miłosierdzia

Godz. 15.30

 • Wiosna w Kościele – prezentacja Światowych Dni Młodzieży

Godz. 16.30

 • Bliżej Nieba czyli o franciszkańskiej akcji Ewangelizacji Beskidów

Godz. 17.00

 • „Zastępy Pana” w akcji – Koncert

Godz. 17.30

 • „Rozkręć wiarę” 2013 – prezentacja wyprawy rowerowej Żywiec-Rzym

Godz. 18.00

 • Rozumiemy się bez słów – niespodzianka:)

Godz. 19.00

 • Życie na gorąco – Żywiecka Strefa Rażenia

NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WOLNY

Godz. 19.30

 • BÓG JEST DOBRY! WIECZÓR UWIELBIENIA I MODLITWA O UZDROWIENIE

Godz. 21.00

 • URATOWANI! Koncert DZIĘKCZYNNY zespołu TGD

Ponadto:

WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD!
czyli MOGĘ SIĘ ZA CIEBIE POMODLIĆ – możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej, rozmowy z kapłanem,oraz spowiedzi.

KTO PYTA NIE BŁĄDZI!
Rozmowy niekontrolowane dla wszystkich poszukujących odpowiedzi Spotkania w namiotach SYCHARU, KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA i NEOKATECHUMATU.

Goście opowiedzieli nam także o organizacji Rowerowej Pielgrzymki do Rzymu, w związku z ogłoszonym przez papieża  Benedykta XVI – tego roku – Rokiem Wiary. Całej akcji przyświeca hasło: „Rozkręć Wiarę. Na wierze się nie przejedziesz”.  Więcej informacji znajduje się na stronie: www.rozkrecwiare.pl

Jako Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar również będziemy mieć mały wkład w to dzieło, poprzez swoją obecność tam, aby zainteresowanym osobom, udzielać informacji na temat wspólnoty, służyć wyjaśnieniem, radą, dobrym słowem.

Na naszym spotkaniu nie zabrakło Kasi, która pomaga osobom przejść przez smutek związany z utratą dziecka poczętego.

Ojciec Donat nasz opiekun duchowny wygłosił konferencję na temat miłości ludzkiej oraz miłości Bożej.

Nasze spotkanie zakończyliśmy modlitwą Uwielbienia.

Po spotkaniu można było jeszcze wypożyczyć książki w nowo działającej Sycharowskiej Bibliotece.

Zapraszamy na kolejne spotkanie 4 czerwca 🙂

 

2 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie „Sycharków”. Tradycyjnie rozpoczęliśmy je od Mszy Św. o godz.18-tej.  Spotkanie miało charakter świąteczny. Przy kawie i świątecznych potrawach dzieliliśmy się swoimi przeżyciami z ostatniego miesiąca. Ojciec Donat podzielił się z nami wrażeniami z pobytu w Essen, gdzie prowadził rekolekcje wielkopostne dla Polonii. Kazania wygłoszone przez naszego opiekuna duchownego  można obejrzeć na stronie: http://www.youtube.com/pmkessen .Oprócz stałych członków wspólnoty dołączyły do nas nowe osoby. Ucieszyło nas to, że tylu nas jest, jednak tak jak powiedziała jedna z osób, to oznacza nowe, ludzkie tragedie. Na początku spotkania była z nami Asia ze Wspólnoty Francesco Team, która opowiedziała o nowym Dziele – Ewangelizacji w Beskidach koordynowanym przez Franciszkański Dom Formacyjno-Edukacyjny w Rychwałdzie. Była z nami obecna także Kasia zajmująca się tematyką poronienia. Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą i uwielbieniem Zmartwychwstałego Pana Jezusa. Następne spotkanie ogniska 7 maja.

W spotkaniu wzięło udział 29 osób. Rozpoczęliśmy je Mszą Św. w Sanktuarium, na koniec której została odczytana jak co miesiąc Modlitwa o odrodzenie małżeństwa. Następnie udaliśmy się do FDFE, gdzie przy kawie, herbacie i ciastkach dzieliliśmy się wzajemnie naszymi aktualnymi doświadczeniami i przeżyciami związanymi z kryzysem w małżeństwie. Niektóre osoby były z nami po raz pierwszy. W drugiej części spotkania modliliśmy się wspólnie Uwielbiając Boga. Zakończyliśmy je po 21-szej Apelem Jasnogórskim.

Była z nami obecna także Kasia, która zajmuje się problematyką utraty dzieci w wyniku poronienia lub też zaraz po narodzeniu.

W czasie spotkania pojawiła się inicjatywa stworzenia naszej wspólnotowej biblioteczki i nawet pojawiły się już pierwsze książki, które do niej trafiły 🙂

Następne spotkanie zaraz po Świętach Wielkanocnych, we wtorek 2 kwietnia, na które już zapraszam 🙂

Kolejne spotkanie naszego Ogniska za nami. Odbyło się ono we wtorek 5 lutego, wzięło w nim udział 29 osób. Najpierw została odprawiona Msza Św. w Sanktuarium w intencji przebaczenia i pojednania małżonków będących w kryzysie małżeńskim, a następnie udaliśmy się do franciszkańskiego domu formacyjno-edukacyjnego na dalszą jego część. Były z nami osoby nowe, które przyszły na spotkanie po raz pierwszy. Spotkanie przy kawie i herbacie rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy, po której był czas dzielenia się własnymi przeżyciami i aktualnymi doświadczeniami. Potrzeba wzajemnego dzielenia się była bardzo duża.  I w takiej właśnie atmosferze wymiany doświadczeń upłynęła nam druga część spotkania. Zakończyliśmy je modlitwą i Błogosławieństwem, którego udzielił nam o.Donat. Następne spotkanie Ogniska 5 marca.

Spotkanie jak zwykle rozpoczęliśmy Mszą Św. w Sanktuarium. Następnie udaliśmy się do Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego gdzie odbyła się jego druga część. Było nas wielu. Przebiegało ono w świątecznej atmosferze. Był to czas składania sobie życzeń, wspólnego zasiadania przy stole, na który każdy z nas coś przyniósł, śpiewania kolęd i dzielenia się własnymi doświadczeniami. Zakończyliśmy je wspólną modlitwą. Kolejne spotkanie – 5 lutego 🙂

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Św. Po niej udaliśmy się do Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego na jego dalszą część.   Wspólnie obejrzeliśmy nagranie video z otwarcia naszego Ogniska wraz ze świadectwem odrodzenia małżeństwa Jarka i Mirki. Większą część spotkania zajęło dzielenie się swoimi przeżyciami i doświadczeniami. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 osób, był z nami nasz opiekun duchowny o. Donat.  Zakończyliśmy je  Modlitwą Uwielbienia Boga. Kolejne spotkanie będzie już w Nowym Roku – wyjątkowo w drugi wtorek miesiąca 8 stycznia 2013r. i będzie to spotkanie opłatkowe. Można przynieść ciasto 🙂

 

W spotkaniu wzięło udział 3o osób z różnych parafii naszej diecezji. Był z nami nasz opiekun duchowny o. Donat. Temat spotkania brzmiał –  „Co to jest miłość”.  Każdy z nas miał także okazje opowiedzieć swoją historią. Było także dzielenie się Słowem Bożym.  Następne spotkanie – 4 grudnia.

ZAPRASZAM do obejrzenia świadectwa odrodzenia małżeństwa Jarka i Mirki: http://youtu.be/AQIUzRFnIuE oraz nagrania video z otwarcia 22. Ogniska Sycharowskiego w Rychwałdzie przy Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej u Ojców Franciszkanów: http://youtu.be/jlJYZ4rQ-4k

Każde trudne sakramentalne małżeństwo na każdym etapie kryzysu, także po rozwodzie i gdy współmałżonek wchodzi w niesakramentalny związek jest do uratowania! Dzięki otwarciu się na Pana Boga jest to możliwe. 🙂

Kochani,
W sobotę 27/10/2012 odbyło się oficjalne otwarcie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej w Rychwałdzie przy Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej. Jest to pierwsze Ognisko w diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Przed otwarciem otrzymaliśmy Błogosławieństwo naszego ks. biskupa Tadeusza Rakoczego.
Przed inauguracją włożyliśmy dużo pracy w rozpowszechnianie informacji na temat Sycharu. Rozesłaliśmy do wszystkich parafii (łącznie 209) plakaty o nowo powstającym Ognisku wraz z dołączoną broszurą sycharowską.
Na stronie internetowej Parafii Św. Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie, diecezji bielsko-żywieckiej oraz w dodatku diecezjalnym „Gościa niedzielnego” ukazała się informacja o powstaniu naszego Ogniska . Również w ogłoszeniach wielu parafii pojawiła się zapowiedź o rozpoczęciu działalności naszego nowego dzieła.
Na otwarcie do Rychwałdu przyjechały Sycharki z Trójmiasta, Opola, Legnicy, Warszawy, Wrocławia i Krakowa. Był z nami oczywiście ks. Paweł Dubowik, nasz opiekun duchowny o. Donat oraz Andrzej z Warszawy.
Po Mszy Św. odbyło się spotkanie przy ciastkach i kawie. Przyszło ponad 70 osób.
Andrzej oraz inni sycharowicze opowiedzieli o historii Sycharu i charyzmacie Wspólnoty.
Był też czas dzielenia się pięknymi i głębokimi świadectwami.
Na Mszy Św. oraz spotkaniu gościliśmy także redaktorów z zakonu Franciszkanów. Celem ich wizyty było zrealizowanie reportażu o naszej Wspólnocie.
W niedzielę na trzech dopołudniowych Mszach Św. podczas kazania nasze sycharki dały piękne świadectwa swojej wiary w Moc Sakramentu Małżeństwa oraz wiernej miłości małżeńskiej.
Więcej na stronie Franciszkanów >>>
Kolejne spotkanie już 6 listopada :-) .

Kronika